Aktualnie stronę przegląda
5 gości

Usługi społeczne art. 138

ZP-371/26/19

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 14.05.2019 R


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 16.04.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 16.04.2019, godz. 15.35


ZP-371/24/19

Usługa w zakresie brokeringu edukacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu częstochowskiego


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 12.04.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 12.04.2019, godz. 15.55


ZP/371/23/19

USŁUGA GASTRONOMICZNA I CATERINGOWA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 06-07.05.2019 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 09.04.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 09.05.2019, godz. 14.55


ZP/371/5/19

KOMPLEKSOWA USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 11-17.03.2019 R.

wyniki
Informacja o udzieleniu zamówienia

wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 14.02.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 14.02.2019, godz. 14.35
Data modyfikacji: 05.03.2019


ZP/371/4/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Przygotowanie i przeprowadzenie bilansu kompetencji osób objętych wsparciem w projekcie ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UJD W CZĘSTOCHOWIE

Informacja o udzieleniu zamówienia

wytworzył/a: mgr Anna Bojarska, Zastępca Kanclerza
data wytworzenia: 12.02.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 13.02.2019, godz. 11.35
Data modyfikacji: 07.03.2019


ZP-371/6/19

USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERINGOWA) DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 28.02.2019 R.

Informacja o udzieleniu zamówienia

wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 12.02.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 12.02.2019, godz. 15.00
Data modyfikacji: 22.02.2019


ZP-371/3/19

USŁUGA GASTRONOMICZNA  (CATERINGOWA) DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Informacja o udzieleniu zamówienia
Sprostowanie

wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 05.02.2019
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 05.02.2019, godz. 15.30
Data modyfikacji: 07.03.2019


ZP-371/156/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 14.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 10.12.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 10.12.2018, godz. 14.40
Data modyfikacji: 14.12.2018


ZP-371/155/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 14.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 06.12.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 06.12.2018, godz. 12.00


ZP-371/154/18

USŁUGI GASTRONOMICZNE  DLA INSTYTUTU MUZYKI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 07.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 26.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 26.12.2018, godz. 14.35
Data modyfikacji: 06.12.2018


ZP-371/153/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA  DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 06.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 26.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 26.11.2018, godz. 14.35
Data modyfikacji: 06.12.2018


ZP-371/148/18

USŁUGI GASTRONOMICZNE  DLA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 28.11-1.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr  Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 13.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 19.11.2018, godz. 15.55
Data modyfikacji: 27.11.2018


ZP-371/144/18

KOMPLEKSOWA USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA  DLA INSTYTUTU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  W DNIACH 22-24.11.2018 R.


wytworzył/a: mgr  Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 13.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 13.11.2018, godz. 15.55
Data modyfikacji: 22.11.2018


ZP-371/143/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 06.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr  Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 13.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 13.11.2018, godz. 15.30
Data modyfikacji: 26.11.2018


ZP-371/142/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 23.11.2018 R.


wytworzył/a: mgr  Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 09.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 09.11.2018, godz. 14.00
Data modyfikacji: 20.11.2018


ZP-371/140/18

USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA DLA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 28-30.11.2018 R.


wytworzył/a: mgr  Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 08.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 08.11.2018, godz. 16.00
Data modyfikacji: 26.11.2018


ZP-371/139/18

USŁUGI GASTRONOMICZNE  DLA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  W DNIACH 28.11-1.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr  Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 08.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 08.11.2018, godz. 14.10
Data modyfikacji: 26.11.2018


ZP-371/138/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA  (CATERINGOWA) DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 07-08.12.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 07.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 07.11.2018, godz. 14.40
Data modyfikacji: 19.11.2018


ZP-371/136/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERINGOWA) DLA INSTYTUTU MUZYKI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 24.11.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 06.11.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 06.11.2018, godz. 13.20
Data modyfikacji: 16.11.2018


ZP-371/135/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA  DLA INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 6-7.11.2018 R.


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 24.10.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 24.10.2018, godz. 18.20
Data modyfikacji: 31.10.2018


ZP-371/119/18

USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 21-23.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 10.10.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 10.10.2018, godz. 15.20
Data modyfikacji: 22.10.2018

ZP-371/118/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA  (CATERINGOWA) DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 22-23.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 10.10.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 10.10.2018, godz. 14.20
Data modyfikacji: 22.10.2018


ZP-371/117/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA I CATERINGOWA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 18-19.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 03.10.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 03.10.2018, godz. 11.20
Data modyfikacji: 29.10.2018


ZP-371/115/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 18-19.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 01.10.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 01.10.2018, godz. 10.00
Data modyfikacji: 15.10.2018


ZP-371/114/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERINGOWA)  DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 23.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 01.10.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 01.10.2018, godz. 10.00
Data modyfikacji: 15.10.2018


ZP-371/110/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA I CATERINGOWA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 18-19.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 26.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 26.09.2018, godz. 15.10
Data modyfikacji: 02.10.2018


ZP-371/112/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 26.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 26.09.2018, godz. 15.00
Data modyfikacji: 15.10.2018


ZP-371/108/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 18-19.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 20.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 20.09.2018, godz. 15.00
Data modyfikacji: 28.09.2018


ZP-371/106/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERINGOWA)  DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 23.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 19.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 19.09.2018, godz. 15.30
Data modyfikacji: 26.09.2018


ZP-371/95/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 03.10.2018 R.


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 17.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 17.09.2018, godz. 15.30
Data modyfikacji: 09.10.2018


ZP-371/100/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA INSTYTUTU FILOZOFII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 27-28.09.2018 R.


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 11.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 11.09.2018, godz. 11.50
Data modyfikacji: 09.10.2018


ZP-371/94/18

USŁUGA GASTRONOMICZNEJ DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI „MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A KONFORMIZMEM – 100-LECIE POLSKIEJ PEDAGOGIKI W ODRODZONYM PAŃSTWIE” ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZAKŁAD PODSTAW PEDAGOGIKI – UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W OKRESIE 20-25.09.2018 R.


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 07.09.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 07.09.2018, godz. 16.50
Data modyfikacji: 09.10.2018


ZP-371/88/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 06.09.2018 R.

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
wyniki
Informacja o udzieleniu zamówienia

wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 07.08.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 14.08.2018, godz. 13.50
Data modyfikacji: 29.08.2018


ZP-371/87/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERINGOWA) DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
wyniki
informacja o udzieleniu zamówienia


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 07.08.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 07.08.2018, godz. 12.30
Data modyfikacji: 14.08.2018


ZP-371/83/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERINGOWA) DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
informacja o nieudzieleniu zamówienia


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 30.07.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 30.07.2018, godz. 12.30
Data modyfikacji: 07.08.2018


ZP-371/81/18

USŁUGA HOTELOWO - GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
wyniki
informacja o udzieleniu zamówienia


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 26.07.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 26.07.2018, godz. 10.00
Data modyfikacji: 12.09.2018


ZP-371/78/18

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 22.07-04.08.2018 R.

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami
wyniki


wytworzył/a: mgr Piotr Matuszczyk, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 11.07.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 11.07.2018, godz. 13.00
Data modyfikacji: 19.07.2018


ZP-371/57/18

USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 19-20.06.2018  R.

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 23.05.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 23.05.2018, godz. 14.35
Data modyfikacji: 10.07.2018


ZP-371/56/18

USŁUGA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 10-11.06.2018
wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 23.05.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 23.05.2018, godz. 14.35
Data modyfikacji: 10.07.2018


ZP-371/54/18

USŁUGA  GASTRONOMICZNA DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIU 11.06.2018  R.

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 22.05.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 22.05.2018, godz. 14.25
Data modyfikacji: 10.07.2018


ZP-371/53/18

USŁUGA  GASTRONOMICZNA DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE W DNIACH 10-13.06.2018R.

plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami


wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 22.05.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 22.05.2018, godz. 14.20
Data modyfikacji: 10.07.2018


ZP-371/52/18

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

plik do pobrania:wytworzył/a: mgr Marta Majewska, Dział Zamówień Publicznych
data wytworzenia: 22.05.2018
opublikował/a: Dział Infrastruktury Informatycznej
data publikacji: 22.05.2018, godz. 14.30
Data modyfikacji: 29.06.2018