Aktualnie stronę przegląda
5 gości

Status prawny
 
STATUS PRAWNY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

    Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, zwana niżej "Uczelnią", jest akademicką uczelnią publiczną powstałą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (Dz. U. nr 21,poz. 196) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Dz. U. nr 30 poz. 177), i nazwaną Akademią na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2004r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy „Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie" (Dz. U. nr 179 poz. 1844).

Data publikacji: 19.02.2009
Data modyfikacji: 19.02.2009
Opracował(a): Jolanta Srokosz