Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Struktura organizacja > Wydziały > Matematyczno-Przyrodniczy


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
tel. 34 361 49 18
e-mail: wmp@ajd.czest.pl
WŁADZE WYDZIAŁU


DZIEKAN
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 34 361 21 79

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 34 361 21 79

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr hab. Alina Gil, prof. UJD
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 34 361 21 79


KIERUNKI STUDIÓW:

Biotechnologia.......................studia pierwszego i drugiego stopnia
Chemia.................................studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
Dietetyka......................................studia pierwszego stopnia
Fizyka..................studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia     
Inżynieria bezpieczeństwa......studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
Informatyka..........................studia pierwszego stopnia
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały.....studia pierwszego stopnia
Kosmetologia…………………...studia pierwszego stopnia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa………studia pierwszego stopnia
Matematyka..........................studia pierwszego stopnia
Ochrona środowiska..............studia pierwszego i drugiego stopnia
Pielęgniarstwo.......................studia pierwszego stopnia
      

Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii

Dyrektor Instytutu   - prof.dr hab. Józef Drabowicz
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki    - dr Renata Barczyńska-Felusiak
Z-ca  Dyrektora ds. Nauki   - dr Piotr Rychter
 
Kierownicy Zakładów

Zakład Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Środowiska - dr hab. Cezary Kozłowski
Zakład Biochemii Ekotoksykologii                 - dr Robert Biczak
Zakład Dietetyki i Badań Żywności                - dr hab. Janusz Kapuśniak
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii           - dr hab. Piotr Krupa
Zakład Biologii i Ochrony Środowiska          - dr hab. Wojciech Ciesielski
Katedra Badań Strukturalnych i Materiałowych - prof.dr hab. Piotr Bałczewski
Katedra Chemii Fizycznej                             - prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk
Katedra Chemii Organicznej                         - prof. dr hab. Józef Drabowicz
Katedra Nauk Biomedycznych                      - prof.dr hab. Janusz Boratyński


Instytut Fizyki

Dyrektor Instytutu  -  dr hab. Jacek Filipecki
Zastępca Dyrektora   - dr Rafał Miedziński

Kierownicy Zakładów

Zakład Fizyki Teoretycznej                            -   dr hab. Zygmunt Bąk
Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej  - dr hab.  Jacek Filipecki
Zakład Luminescencji i Biofotoniki               -   dr hab. Arkadiusz Mandowski
Katedra Fizyki Ciała Stałego                          -  prof.dr hab. Janusz Berdowski
Zespół  Dydaktyki Fizyki i Astronomii           -   dr Ewa Mandowska


Instytut Matematyki i Informatyki

Dyrektor Instytutu  - dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak
Zastępca Dyrektora   - dr Tadeusz Kostrzewski

Kierownicy Zakładów

Zakład Teoretycznych Podst. Informatyki    - dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak
Zakład Matematyki  - prof. dr hab. Yuriy Povstenko
Zakład Informatyki Stosowanej                      -  dr hab. Andrzej Zbrzezny


Instytut  Techniki i Systemów Bezpieczeństwa

Dyrektor Instytutu           -   dr inż. Marcin Sosnowski
Zastępca Dyrektora           -   dr Urszula Nowacka

Kierownicy Zakładów

Zakład Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych w Bezpieczeństwie - dr hab. Mikhail Selianinau
Zakład Bezpieczeństwa Technicznego  - dr hab. Jerzy Pisarek
Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowych  - dr hab. Jarosław Krzywański


Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym


dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa


Zespół Stanowisk ds. Obsługi Finansowej

mgr Anna Pentak
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 34 361 49 18, wew. 120
a.kowalik@ajd.czest.pl


Data publikacji: 19.02.2009
Data modyfikacji: 06.06.2018
Opracował(a): Biuro Promocji