Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Struktura organizacja > Wydziały > Pedagogiczny


Wydział Pedagogiczny


WYDZIAŁ
PEDAGOGICZNY


42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 34 378 42 97
e-mail: wp@ujd.edu.pl
www.wp.ajd.czest.pl


WŁADZE WYDZIAŁU


DZIEKAN
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308
tel. 34 378 42 97

PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 307
tel. 34 378 42 96

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Zbigniew Wieczorek
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 343
tel. 34 378 43 02

       

KIERUNKI STUDIÓW:
 
Fizjoterapia...........................studia jednolite, magisterskie (5 -letnie)
Pedagogika specjalna.............studia pierwszego stopnia
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna......studia pierwszego stopnia
Pedagogika...........................studia pierwszego i drugiego stopnia
Praca socjalna.......................studia pierwszego stopnia
Psychoprofilaktyka…...... studia pierwszego stopnia
Turystyka i rekreacja............studia pierwszego stopnia
Wychowanie Fizyczne.........studia pierwszego i drugiego stopniaInstytut Pedagogiki

Dyrektor Instytutu  -  dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki - dr Beata Zajęcka
Z-ca ds. Nauki - dr Agnieszka Kozerska

Kierownicy Zakładów  

Zakład Pedag. Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej   - dr Anna Banasiak
Zakład Psychoprofilaktyki                                - dr hab. Jarosław Jagieła, prof. UJD
Zakład Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego (podległość bezpośrednio Dziekanowi)   - dr Mariola Mirowska
Zakład Doradztwa Zawodowego                          -  dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
Zakład Podstaw Pedagogiki                                 - dr Mirosław Łapot


Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Dyrektor Instytutu    -  dr Joanna Juszczyk-Rygałło
Z-ca Dyrektora Inst. -  dr Ewa Piwowarska

Kierownicy Zakładów
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej   -  dr  Aleksandra Kruszewska
Zakład Edukacji Elementarnej i Metodyki    - dr  Edyta Skoczylas-Krotla
Zakład Edukacji przez Sztukę                        - dr hab. Urszula Ordon, prof. UJD


Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Dyrektor Instytutu -  dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD
Z-ca Dyrektora ds. Nauki. – dr Dorota Ortenburger
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki  -  dr Cezary Michalski
Kierownicy Zakładów 

Zakład Biomechaniki i Nauk o Zdrowiu           - dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD
Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych   - prof. dr hab. Wiesław Pilis
Zakład Praktyki Wych. Fizycz. i Sportu          - dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
Zakład Turystyki i Rekreacji                           - dr Arkadiusz Płomiński
Zakład Fizjoterapii  -                                        - dr Karol Pilis
Zakład Motoryczności Człowieka                   - dr hab. Tomasz Gabryś


Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Finansowej
mgr Anna Budek-Gocyła
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 429
tel. 34 37 84 335
a.budek-gocyla@ujd.edu.pl

       
 
Data publikacji: 19.02.2009
Data modyfikacji: 18.10.2018
Opracował(a): Biuro Promocji