Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Struktura organizacja > Wydziały > Matematyczno-Przyrodniczy


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
tel. 34 361 49 18
e-mail: wmp@ujd.edu.pl
WŁADZE WYDZIAŁU


DZIEKAN
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 34 361 21 79

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 34 361 21 79

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr hab. Alina Gil, prof. UJD
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 34 361 21 79


KIERUNKI STUDIÓW:

Biotechnologia.......................studia pierwszego i drugiego stopnia
Chemia.................................studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
Dietetyka......................................studia pierwszego stopnia
Fizyka..................studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia     
Inżynieria bezpieczeństwa......studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
Informatyka..........................studia pierwszego stopnia
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały.....studia pierwszego stopnia (stud. dualne)
Kosmetologia…………………...studia pierwszego stopnia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa………studia pierwszego stopnia
Matematyka..........................studia pierwszego stopnia
Pielęgniarstwo.......................studia pierwszego stopnia
Żywienie człowieka i dietetyka.......studia drugiego stopnia     

Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności

Dyrektor Instytutu   - prof.dr hab. Józef Drabowicz
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki    - dr Renata Barczyńska-Felusiak
Z-ca  Dyrektora ds. Nauki   - dr Piotr Rychter
 
Kierownicy Katedr

Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Środowiska - dr hab. Cezary Kozłowski, prof. UJD
Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii                 - dr hab. Robert Biczak, prof. UJD
Katedra Dietetyki i Badań Żywności                - dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD
Katedra Badań Strukturalnych i Materiałowych - prof.dr hab. Piotr Bałczewski
Katedra Chemii Fizycznej                             - prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk
Katedra Chemii Organicznej                         - prof. dr hab. Józef Drabowicz
Zakład Pielęgniarstwa                     -     dr Iwona Markiewicz

Instytut Fizyki

Dyrektor Instytutu  -  prof. dr hab. Jacek Filipecki
Zastępca Dyrektora   - dr Rafał Miedziński

Kierownicy Zakładów

Zakład Fizyki Teoretycznej                            -   dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof.UJD
Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej  - prof. dr hab.  Jacek Filipecki
Zakład Luminescencji i Biofotoniki               -   dr hab. Arkadiusz Mandowski
Katedra Fizyki Ciała Stałego                          -  dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD
Zespół  Dydaktyki Fizyki i Astronomii           -   dr hab. Ewa Mandowska


Instytut Matematyki i Informatyki

Dyrektor Instytutu  - dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD
Zastępca Dyrektora   - dr Lidia Stępień

Kierownicy Zakładów

Zakład Teoretycznych Podst. Informatyki    - dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD
Zakład Matematyki  - prof. dr hab. Yuriy Povstenko
Zakład Informatyki Stosowanej                      -  dr hab. Andrzej Zbrzezny, prof. UJD


Instytut  Techniki i Systemów Bezpieczeństwa

Dyrektor Instytutu           -   dr inż. Marcin Sosnowski
Zastępca Dyrektora           -   dr Urszula Nowacka

Kierownicy Zakładów

Zakład Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych w Bezpieczeństwie - prof. dr hab. Mikhail Selianinau
Zakład Bezpieczeństwa Technicznego  - dr inż. Marcin Sosnowski
Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowych  - dr hab. Jarosław Krzywański, prof. UJD


Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym


dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa, prof. UJD


Zespół Stanowisk ds. Obsługi Finansowej

mgr Agnieszka Majorczyk
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 428
tel. 34 37 84 284
a.majorczyk@ujd.edu.pl

mgr Miłosława Duda-Dziewiarz
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 428
tel. 34 37 84 284
m.duda-dziewiarz@ujd.edu.pl

Data publikacji: 19.02.2009
Data modyfikacji: 12.12.2018
Opracował(a): Biuro Promocji