Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Regulamin komercjalizacji
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Uchwała Nr 4/2019
4.1 Regulamin komercjalizacji UJD 24 01 2019 (definicje zapisane maˆymi literami)
4.1.1 Załącznik nr 1 do regulaminu formularz zgłoszenia wyniku naukowego i artystycznego (definicje zapisane małymi literami)
4.1.2 Załącznik nr 2 do regulaminu wzór postanowienia do umów o akcepatacji regulaminu
4.1.3 Załącznik nr 3 do regulaminu wzór oświadczenia poza umowami o akcepatacji regulaminu (definicje zapisane malymi literami)
4.1.4 Załącznik nr 4 do regulaminu oświadczenie i aneks o odstępstwie od regulaminu