Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Władze > Kadencja 2016-2020

JM REKTOR AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEJM Rektor AJD dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

prof. dr hab.  Anna Wypych-Gawrońska

tel. 34 378 41 28
fax. 34 378 42 22
e-mail: rektor@ajd.czest.plPROREKTORZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEPROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. prof. AJD Janusz Kapuśniak

dr hab. prof. AJD Janusz Kapuśniak

tel. 34 378 41 31
fax. 34 378 42 23
e-mail: j.kapusniak@ajd.czest.pl
PROREKTOR DS. STUDENCKICH

dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał

dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał

tel. 34 378 41 23
fax. 34 378 42 45
e-mail: g.rygal@ajd.czest.pl

PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

tel. 34 378 43 61
fax. 34 378 43 61
e-mail: pro.roz@ajd.czest.plSKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 01.09.2016 - 31.08.2020


Dziekani
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. nadzw. AJD – WFH
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD – WMP
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. nadzw. AJD – WP
dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. nadzw. AJD – WS


Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy dr. hab.

WFH
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Dr hab. Maciej Woźniczka, prof. nadzw. AJD

WMP
dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. nadzw. AJD
dr hab. Andrzej Zbrzezny, prof. nadzw. AJD

WP
dr hab. Jadwiga Bednarek, prof. nadzw. AJD
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. nadzw. AJD

WS
kwal. ar. II st. Andrzej Desperak, prof. nadzw. AJD   
dr hab. Maciej Zagórski, prof. nadzw. AJD


Pozostali nauczyciele akademiccy

WFH
dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

WMP
dr inż. Marcin Sosnowski

WP
dr Zbigniew Wieczorek

WS
dr Jakub Jakubowski


Przedstawiciel jednostek międzywydziałowych

SWFiS/SNJO
mgr Jerzy Maruszczyk

Przedstawiciel systemu biblioteczno-informacyjnego i wydawnictwa
mgr Iwona Cichoń

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Ewa Jabłońska

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Marcin Kościelniak

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Klaudia Marlicka

Studenci

Dawid Dziurkowski (WFH),
Jakub Miśtal (WMP)
Maciej Kutak (WP)
Izabela Parkitna (WS)


Inni uczestnicy z głosem doradczym

Kanclerz
mgr inż. Maria Róg
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507
tel. 34 378 41 83
fax. 34 378 42 56
e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl

z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych–Kwestor
mgr Joanna Parkitna
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 509
tel. 34 378 41 80
e-mail: kwestor@ajd.czest.pl


Dyrektor Biblioteki Głównej AJD
mgr Alicja Raczyńska


Przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ Solidarność
dr Jerzy Zdański


Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP
dr Małgorzata Niemiec-Knaś

Przedstawiciel Studium Nauki Języków Obcych
mgr Janina Staszczyk

        Data publikacji: 19.09.2012
        Data modyfikacji: 10.05.2017
        Opracował(a): Biuro Rektora