Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Władze > Kadencja 2008-2012

JM REKTOR AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEJM Rektor AJD dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

JM Rektor AJD dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

tel. 034 378 41 28
fax. 034 378 42 22
e-mail: rektor@ajd.czest.plPROREKTORZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEPROREKTOR DS. NAUKI

prof. dr hab. Józef Drabowicz

prof. dr hab. Józef Drabowicz

tel. 034 378 41 31
fax. 034 378 42 23
e-mail: pro.nau@ajd.czest.pl
PROREKTOR DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD

tel. 034 378 41 23
fax. 034 378 42 45
e-mail: pro.dyd@ajd.czest.pl

PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. prof. AJD Jarosław Kweclich

dr hab. Jarosław Kweclich, prof. AJD

tel. 034 378 43 61
fax. 034 378 43 61
e-mail: pro.roz@ajd.czest.plSKŁAD SENATU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
NA KADENCJĘ 01.09.2008 - 31.08.2012


Skład Senatu  REKTOR
 • dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD


  PROREKTOR DS. NAUKI

 • prof. dr hab. Józef Drabowicz


  PROREKTOR DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD


  PROREKTOR DS. ROZWOJU

 • kwalifik. II st. Jarosław Kweclich

  

   Wydział Filologiczno - Historyczny

 • prof. dr hab. Tadeusz Srogosz
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
 • dr hab. Henryk Ćwięk, prof. AJD
 • dr hab. Zdzisław Cutter, prof. AJD
 • dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD
 • dr hab. Dariusz Złotkowski, prof. AJD
 • dr Marceli Antoniewicz
 • dr Przemysław Sznurkowski


   Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

 • prof. dr hab. Yuriy Povstenko
 • dr hab. Jerzy Pisarek, prof. AJD
 • dr hab. Piotr Krupa, prof. AJD
 • dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD
 • dr hab. Witold Kowalski, prof. AJD
 • dr hab. Zdzisław Stępień, prof. AJD
 • dr Tomasz Girek
 • dr Piotr Brągiel


   Wydział Pedagogiczny

 • dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD
 • dr hab. Andrzej Gofron, prof. AJD
 • dr hab. Beata Gofron, prof. AJD
 • dr hab. Jadwiga Suchmiel, prof. AJD
 • dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. AJD
 • dr hab. Ryszard Zarzeczny
 • dr Beata Zajęcka
 • dr Janusz Wojtyna


   Wydział Wychowania Artystycznego

 • prof. Grzegorz Banaszkiewicz
 • dr hab. Robert Gawroński, prof. AJD
 • dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD
 • dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD
 • dr hab. Maciej Zagórski
 • dr Małgorzata Kaniowska
 • kwalifik. II st. Andrzej Desperak
 • kwalifik. I st. Ewa Kozłowska


   Wydział Nauk Społecznych

 • prof. dr hab. Andrzej Zalewski
 • dr hab. Romuald Derbis, prof. AJD
 • dr hab. Adam Rosół, prof. AJD
 • dr Andrzej Tarnopolski
 • dr Maciej Woźniczka


   Pozostali członkowie Senatu:

 • Kanclerz: mgr Mariola Ptaszek
 • Kwestor: mgr Magdalena Sztolcman


   Przedstawiciele:

 • Studium Języków Obcych: mgr Janina Staszczyk
 • Studium Wychowania Fizycznego: mgr Jerzy Maruszczyk
 • Biblioteki Głównej AJD: mgr Iwona Cichoń
 • Pracowników nauk. - tech. i administracji: mgr Jarosław Krasowski
 • Związków Zawodowych NSZZ Solidarność: dr Małgorzata Makowska - Janusik
 • Związków Zawodowych ZNP: dr Stanisław Tkaczyk


   Studenci:

 • Arkadiusz Płomiński
 • Marcin Zając
 • Michał Rospondek
 • Sebastian Wewiór
 • Dorota Kopeć
 • Katarzyna Engel
 • Sylwia Kania
 • Anna Szczechla
 • Piotr Karczmarek
 • Małgorzata Dziedzic
 • Magdalena Brondel
 • Tomasz Stochel


KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 507
tel. 034 378 41 83
fax. 034 378 42 56
e-mail: kanclerz@ajd.czest.plZ-CA KANCLERZA ds. EKONOMICZNYCH - KWESTOR

mgr Barbara Zielińska
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 505
tel. 034 378 41 80
e-mail: kwestor@ajd.czest.plZ-CA KANCLERZA ds. TECHNICZNYCH I INWESTYCJI

mgr inż. Maria Róg
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 506
tel. 034 378 41 81
e-mail: m.rog@ajd.czest.pl