Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Redakcja

REDAKTORZY BIULETYNU


Opieka merytoryczna:
Biuro Rektora
rektor@ajd.czest.pl
34 378 41 28


Opieka techniczna:
Dział Infrastruktury Informatycznej
dii@ajd.czest.pl
34 378 42 51


Redaktorzy:
mgr Joanna Będuch
j.beduch@ajd.czest.pl
34 378 41 28

mgr Marek Makowski
m.makowski@ajd.czest.pl
34 378 41 68