Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Redakcja

REDAKTORZY BIULETYNU


Opieka merytoryczna:
Biuro Rektora
rektor@ujd.edu.pl
34 378 41 28


Opieka techniczna:
Dział Infrastruktury Informatycznej
dii@ujd.edu.pl
34 378 42 51


Redaktorzy:
mgr Joanna Będuch
j.beduch@ujd.edu.pl
34 378 41 28

mgr Marek Makowski
m.makowski@ujd.edu.pl
34 378 41 68