Aktualnie stronę przegląda
6 gości

Stop korupcji
Zgłaszanie zagrożeń korupcyjnych

Na adres poczty rektor@ajd.czest.pl można zgłaszać zauważone w Akademii im. Jana Długosza zagrożenia korupcyjne.

Wszelkie informacje będą wnikliwie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie: http://www.antykorupcja.gov.pl oraz do odwiedzenia strony Centralnego Biura Antykorupcujnego.


Aktualności

Podsekretarz Stanu dr hab. Teresy Czerwińskiej.

List prof. Marka Ratajczaka - Sekretarza Stanu w MNiSW do Rektorów.

List Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejda do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Jarosława Gowina.


List Podsekretarz Stanu Teresy Czerwińskiej do Kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Data publikacji: 27.04.2016
Data modyfikacji: 27.06.2016
Opracował(a): Biuro  Rektora