Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Stop korupcji
Zgłaszanie zagrożeń korupcyjnych

Na adres poczty rektor@ajd.czest.pl można zgłaszać zauważone w Akademii im. Jana Długosza zagrożenia korupcyjne.

Wszelkie informacje będą wnikliwie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie: http://www.antykorupcja.gov.pl oraz do odwiedzenia strony Centralnego Biura Antykorupcujnego.


Aktualności

List Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejda

Podsekretarz Stanu dr hab. Teresy Czerwińskiej List Podsekretarz Stanu dr hab.Teresy Czerwińskiej do Kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

List prof. Marka Ratajczaka - Sekretarza Stanu w MNiSW do Rektorów.

List Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejda do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Jarosława Gowina.


List Podsekretarz Stanu Teresy Czerwińskiej do Kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 
mgr Joanna Będuch
Kierownik Biura Rektora
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
34 3784128
j.beduch@ajd.czest.pl

Data publikacji: 27.04.2016
Data modyfikacji: 01.02.2018
Opracował(a): Biuro  Rektora