Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Władze > Kadencja 2012-2016

JM REKTOR AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEJM Rektor AJD dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

JM Rektor AJD dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

tel. 34 378 41 28
fax. 34 378 42 22
e-mail: rektor@ajd.czest.plPROREKTORZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEPROREKTOR DS. NAUKI

prof. dr hab. Józef Drabowicz

prof. dr hab. Józef Drabowicz

tel. 34 378 41 31
fax. 34 378 42 23
e-mail: pro.nau@ajd.czest.pl
PROREKTOR DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD

tel. 34 378 41 23
fax. 34 378 42 45
e-mail: pro.dyd@ajd.czest.pl

PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. prof. AJD Jarosław Kweclich

dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD

tel. 34 378 43 61
fax. 34 378 43 61
e-mail: pro.roz@ajd.czest.plSKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 01.09.2012 - 31.08.2016


Skład Senatu  REKTOR
 • dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD


  PROREKTOR DS. NAUKI

 • prof. dr hab. Józef Drabowicz


  PROREKTOR DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD


  PROREKTOR DS. ROZWOJU

 • dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

  

   Wydział Filologiczno - Historyczny

 • dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska
 • dr hab. prof. AJD Henryk Ćwięk
 • dr hab. prof. AJD Andrzej Stroynowski
 • dr Maciej Janik


   Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

 • prof. dr hab. Yuriy Povstenko
 • dr hab. prof. AJD Janusz Kapuśniak
 • dr hab. prof. AJD Małgorzata Makowska-Janusik
 • dr Alina Gil


   Wydział Pedagogiczny

 • dr hab. prof. AJD Jadwiga Bednarek
 • dr hab. prof. AJD Arkadiusz Marzec
 • dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał
 • dr Zbigniew Wieczorek


   Wydział Sztuki

 • dr hab. prof. AJD Robert Gawroński

 • mgr Justyna Warwas
 • dr hab. prof. AJD Magdalena Snarska
 • dr hab. prof. AJD Katarzyna Winczek


   Wydział Nauk Społecznych

 • prof. dr hab. Andrzej Zalewski
 • dr hab. prof. AJD Romuald Derbis
 • dr hab. prof. AJD Adam Rosół
 • dr Ewelina Żelasko-Makowska

 


   Pozostali członkowie Senatu:

 • Kanclerz: mgr Mariola Ptaszek
 • Kwestor:  mgr Maja Zając   Doktoranci:


 • mgr Barbara Szymczyk

 


   Przedstawiciele:

 • Jednostek międzywydziałowych:
  mgr Janina Staszczyk
  mgr Waldemar Maruszczyk

 • Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  mgr Agata Bożek
  mgr Mirosław Skowroński

 • Biblioteki Głównej AJD: mgr Alicja Raczyńska

 • Związków Zawodowych NSZZ Solidarność: dr Jerzy Zdański

 • Związków Zawodowych ZNP: dr Stanisław Tkaczyk

 


   Studenci:

 • Paulina Królak

 • Bartosz Pyzik

 • Ewa Kuna

 • Adam Rygalik

 • Wojciech Wojsyk

 • Kamil Męcik

 


KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 507
tel. 34 378 41 83
fax. 34 378 42 56
e-mail: kanclerz@ajd.czest.plZ-CA KANCLERZA ds. EKONOMICZNYCH - KWESTOR

mgr Maja Zając
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 509
tel. 34 378 41 80
e-mail: kwestor@ajd.czest.plZ-CA KANCLERZA ds. TECHNICZNYCH I INWESTYCJI

mgr inż. Maria Róg
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 506
tel. 34 378 41 81
e-mail: m.rog@ajd.czest.pl        Data publikacji: 19.09.2012
        Data modyfikacji: 03.11.2015
        Opracował(a): Biuro Rektora