Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Władze > Kadencja 2016-2020

JM REKTOR UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEJM Rektor AJD dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

prof. dr hab.  Anna Wypych-Gawrońska

tel. 34 378 41 28
fax. 34 378 42 22
e-mail: rektor@ajd.czest.plPROREKTORZY UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEPROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. prof. AJD Janusz Kapuśniak

dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak

tel. 34 378 41 31
fax. 34 378 42 23
e-mail: j.kapusniak@ajd.czest.pl
PROREKTOR DS. STUDENCKICH

dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał

dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał

tel. 34 378 41 23
fax. 34 378 42 45
e-mail: g.rygal@ajd.czest.pl

PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk

dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk

tel. 34 378 43 61
fax. 34 378 43 61
e-mail: pro.roz@ajd.czest.pl


Rada Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty Uczelni:

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik,
dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD,
dr inż. Marcin Sosnowski.

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

mgr Andrzej Broniewski,
dr Zbigniew Brzezin,
dr Krzysztof Winiarski, Przewodniczący Rady Uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.
Funkcje tę obecnie pełni Klaudia Marlicka


SKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 01.09.2016 - 31.08.2020


Dziekani
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. nadzw. UJD – WFH
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. UJD – WMP
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. nadzw. UJD – WP
dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. nadzw. UJD – WS


Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy dr. hab.

WFH
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Dr hab. Maciej Woźniczka, prof. nadzw. UJD

WMP
dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. nadzw. UJD
dr hab. Andrzej Zbrzezny, prof. nadzw. UJD

WP
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. nadzw. UJD
dr hab. Jacek Wąsik, prof. nadzw. UJD

WS
kwal. ar. II st. Andrzej Desperak, prof. nadzw. UJD   
dr hab. Maciej Zagórski, prof. nadzw. UJD


Pozostali nauczyciele akademiccy

WFH
dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

WMP
dr inż. Marcin Sosnowski

WP
dr Zbigniew Wieczorek

WS
dr Jakub Jakubowski


Przedstawiciel jednostek międzywydziałowych

SWFiS/SNJO
mgr Jerzy Maruszczyk

Przedstawiciel systemu biblioteczno-informacyjnego i wydawnictwa
mgr Iwona Cichoń

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Ewa Jabłońska

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Marcin Kościelniak

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Klaudia Marlicka

Studenci

mgr Dawid Dziurkowski (WFH),
Jakub Miśtal (WMP)
Maciej Kutak (WP)
Damian Banasiak (WS)


Inni uczestnicy z głosem doradczym

Kanclerz
mgr inż. Maria Róg
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507
tel. 34 378 41 83
fax. 34 378 42 56
e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl

z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych–Kwestor
mgr Joanna Parkitna
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 509
tel. 34 378 41 80
e-mail: kwestor@ajd.czest.pl


Dyrektor Biblioteki Głównej AJD
 


Przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ Solidarność
dr Jerzy Zdański


Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP
dr Małgorzata Niemiec-Knaś

Przedstawiciel Studium Nauki Języków Obcych
mgr Janina Staszczyk

        Data publikacji: 19.09.2012
          Data modyfikacji: 27.04.2019 godz. 14.00
opracowała/ opublikował/a: mgr Marek Makowski/ Biuro Promocji