Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Struktura organizacja > Administracja centralna

        JEDNOSTKI PODLEGŁE REKTOROWI:
    
       
Biuro Rektora:
       
mgr Joanna Będuch - Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 110
        tel.  34 378 41 28
        fax. 34 378 42 22
        rektor@ujd.edu.pl
       
        Kancelaria Ogólna
        mgr Renata Zawada - Kierownik Kancelarii
        ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32
        tel. 34 37 84 230
        r.zawada@ujd.edu.pl

        Biuro Projektów Europejskich:
       
mgr Marta Sroka - Główny Specjalista
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 117
        tel. 34 378 41 33
        m.sidyk@ujd.edu.pl        Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej:
       
mgr Adam Szwarc - Specjalista
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 404
        tel. 34-378-41-64, 34-378-41-65
        JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. NAUKI:

        Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą:
       
mgr Magdalena Gawrońska - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 116
        tel. 34-378-41-31, 34-378-41-32
        dzial_nauki@ujd.edu.pl
      
        Biblioteka Główna:
       
Dyrektor Biblioteki

        al. Armii Krajowej 36a pok. 210
        tel. 34 361 24 52
        bg@ujd.edu.pl

        Wydawnictwo:
        mgr Andrzej Miszczak - Redaktor Naczelny
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 433
        tel. 34 378 43 28
        wydawnictwo@ujd.edu.pl

        Archiwum Uczelniane

        Krzysztof Złotkowski
        al. Armii Krajowej 36a
        tel. 34 36 13 227, -230 pok. 15 i 16
        k.zlotkowski@ujd.edupl
        
       


       
        JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. STUDENCKICH

        Dział Spraw Studenckich:
       
mgr Beata Bujak-Skowrońska - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 106
        tel. 34 378 41 21
        dz.nauczania@ujd.edu.pl
       
        Dom Studenta SKRZAT:

        mgr Krystyna Olesińska - Kierownik Domu Studenta
        Dąbrowskiego 76/78
        tel. 34 361 07 38
        k.olesinska@ujd.edu.pl

        Biuro Karier
        mgr Rafał Tomala
        ul. Waszyngtona 4/8, pok. 105
        tel. 34 37 84 246
        r.tomala@ujd.edu.pl
     
       
      


        JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. ROZWOJU:
    
        Biuro Promocji:
        
mgr Magdalena Okwiet - Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 143
        tel. 34 378 43 61
        biuropromocji@ujd.edu.pl

        Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki
       
mgr Ewa Jabłońska - Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 106
        tel. 34 378 41 20
        e.jablonska@ujd.edu.pl
 
        Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
       
mgr Artur Rektorek
        ul. Waszyngtona 4/8, pok. 205
        tel. 34 37 84 252, -253
        a.rektorek@ujd.edu.pl

      


        JEDNOSTKI PODLEGŁE KANCLERZOWI:

        Dział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami

       
mgr inż. Agnieszka Małolepsza - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507
        tel. 34 378 41 82
        fax. 34 378 42 56
        a.malolepsza@ujd.edu.pl

        Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych:
        
mgr Małgorzata Marczak - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8, pok. 140
        tel. 34 378 42 37
        dz.prac@ujd.edu.pl

        Samodzielne stanowisko ds. BHP
       
mgr Ewa Piwowarczyk
        ul. Waszyngtona 4/8 pok 405
        tel: 34 37 84 141
        e.piwowarczyk@ujd.edupl

       
        Z-ca Kanclerz ds. Ekonomicznych - Kwestor:
        
mgr Joanna Parkitna
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 509
        tel. 34 378 41 80
        kwestor@ujd.edu.pl

       
       Kanclerz
        
mgr inż. Maria Róg
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 507
        tel. 34 378 41 83
        m.rog@ujd.edu.pl

      
        Dział Zamówień Publicznych:
       
mgr Anna Bojarska - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 29
        tel. 34 378 42 01
        fax. 34 378 42 00
        a.bojarska@ujd.edu.pl
       
        Dział Infrastruktury Informatycznej
        mgr Michał Wojciechowski - kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok 219
        tel: 34 37 84 185
        m.wojciechowski@ujd.edu.pl       Data publikacji: 19.02.2008
       Data modyfikacji: 10.05.2018
       Opracował(a): Biuro Promocji