Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Struktura organizacja > Wydziały > Wydział Sztuki

Wydział Wychowania Artystycznego


WYDZIAŁ SZTUKI


42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 34 37 84 232
pok. 134
e-mail: ws@ajd.czest.plWŁADZE WYDZIAŁU


Dziekan
dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD
ul. Waszyngtona 4/8
pok. 134
tel. 34 37 84 228

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD
ul. Waszyngtona 4/8
pok. 134
tel. 34 37 84 233

Prodziekan ds. Studenckich

dr Jakub Jakubowski
ul. Waszyngtona 4/8
pok. 134
tel. 34 37 84 233


KIERUNKI STUDIÓW:

Edukacja arty. w zak. sztuk plastycznych....studia pierwszego i drugiego stopnia
Edukacja arty. w zak. sztuk muzycznej.......studia pierwszego i drugiego stopnia
Grafika....................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Malarstwo................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego....studia pierwszego stopniaInstytut Sztuk Pięknych

Dyrektor Instytutu    - dr Bartosz Frączek
Z-ca Dyrektora Inst. -  mgr inż. Marcin Wieczorek


Kierownicy Zakładów

Katedra Malarstwa                          - prof. Jarosław Kweclich
Zespół Grafiki                               - dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD
Zakład Teorii i Komunikacji Wizualnej          - kw.II st. Andrzej Desperak
       

Instytut Muzyki


Dyrektor Instytutu        - dr hab. Ewa Grabowska-Lis
Z-ca Dyrektora Inst.     - dr Anna Stachura-Bogusławska


Kierownicy Zakładów

Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej   -  dr Marta Popowska
Zakład Dydaktyki Instrumentalnej     -  dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD
Katedra Dyrygowania                       -  prof. Jerzy Swoboda


Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Finansowej
mgr Miłosława Duda-Dziewiarz
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 428
tel. 34 37 84 284
e-mail: a.duda-dziewiarz@ujd.edu.pl

Data publikacji: 19.02.2009
Data modyfikacji: 12.12.2018
Opracował(a): Biuro Promocji