Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2019
UCHWAΧ SENATU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE
2019

Lp.
Data
Temat Uchwa造
 1 30.01.2019
Uchwa豉 Nr 1 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej wniosku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
 2
 30.01.2019Uchwa豉 Nr 2 - w sprawie okre郵enia sposobu powo豉nia pierwszej rady uczelni.
 3 30.01.2019Uchwa豉 Nr 3 - w sprawie zatwierdzenia  korekty III planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zatwierdzonego Uchwa陰 Senatu nr 76/2018 z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2018.
 4 30.01.2019Uchwa豉 Nr 4 - w sprawie Regulaminu zarz康zania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i prawami w豉sno軼i przemys這wej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 5 30.01.2019Uchwa豉 Nr 5 - w sprawie projektowanej struktury Uczelni.
 6 30.01.2019Uchwa豉 nr 6 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym  na kierunku pedagogika specjalna.
 7 30.01.2019Uchwa豉 Nr 7 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 10 semestralnych studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.
 8 30.01.2019Uchwa豉 Nr 8 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym  na kierunku turystyka i rekreacja.
 9 30.01.2019Uchwa豉 Nr 9 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 4 semestralnych studiach stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja.
 10 30.01.2019Uchwa豉 nr 10 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych bezpiecze雟two i jako嗆 篡wno軼i na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 11 30.01.2019Uchwa豉 Nr 11 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.
 12 30.01.2019Uchwa豉 Nr 12 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja.
 13 30.01.2019Uchwa豉 Nr 13 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych bezpiecze雟two i jako嗆 篡wno軼i na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 14 30.01.2019Uchwa豉 Nr 14 - w sprawie zmiany sk豉du Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 15 27.02.2019Uchwa豉 Nr 15 - w sprawie ustalenia wysoko軼i miesi璚znego wynagrodzenia cz這nka Rady Uczelni.
 16 27.02.2019Uchwa豉 Nr 16 - w sprawie: zatwierdzenia wzoru Legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 17 27.02.2019Uchwa豉 Nr 17 - w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie do dostosowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020.
 18 27.02.2019Uchwa豉 Nr 18 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika mi璠zykulturowa z mediacj.
 19 27.02.2019Uchwa豉 Nr 19 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika mi璠zykulturowa z mediacj.
 20 27.02.2019Uchwa豉 Nr 20 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia.
 21 27.02.2019Uchwa豉 Nr 21 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 4 semestralnych studiach stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia.
 22 27.02.2019Uchwa豉 Nr 22 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych programowanie i bazy danych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 23 27.02.2019Uchwa豉 Nr 23 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika mi璠zykulturowa z mediacj.
 24 27.02.2019Uchwa豉 Nr 24 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia.
 25 27.02.2019Uchwa豉 Nr 25 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych programowanie i bazy danych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 26 27.02.2019Uchwa豉 Nr 26 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Nauk  o Zdrowiu i 砰wno軼i WMP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 27 27.02.2019Uchwa豉 Nr 27 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 28 27.02.2019Uchwa豉 Nr 28 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 29 27.02.2019Uchwa豉 Nr 29 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 30 27.02.2019Uchwa豉 Nr 30 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 31 27.02.2019Uchwa豉 Nr 31 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 32 27.02.2019Uchwa豉 Nr 32 w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 33 27.02.2019Uchwa豉 Nr 33 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 34 27.02.2019Uchwa豉 Nr 34 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 35 27.02.2019Uchwa豉 Nr 35 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 36 27.02.2019Uchwa豉 Nr 36 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 3727.02.2019
Uchwa豉 Nr 37 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 38 27.02.2019Uchwa豉 Nr 38 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 39 27.02.2019Uchwa豉 Nr 39 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 40 06.03.2019Uchwa豉 Nr 40 - w sprawie zg這szenia kandydata do Rady Doskona這軼i Naukowej.
 41 13.03.2019Uchwa豉 Nr 41 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i m這dzie篡 z autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera oraz niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi na Wydziale Pedagogicznym.
 42 13.03.2019Uchwa豉 Nr 42 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i m這dzie篡 z autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera oraz niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi na Wydziale Pedagogicznym.
 43 20.03.2019Uchwa豉 Nr 43 - w sprawie zmiany Uchwa造 nr 17/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie do dostosowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020.
 44 20.03.2019Uchwa豉 Nr 44 - w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytu逝 korzystania przez twórców z praw autorskich.
 45 27.03.2019Uchwa豉 Nr 45 - w sprawie zatwierdzenia  korekty Prowizorium bud瞠towego na rok 2019  przyj皻ego Uchwa陰 Senatu nr 135/2018 z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia prowizorium bud瞠towego na rok 2019.
 46 27.03.2019Uchwa豉 Nr 46 - w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie do dostosowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020.
 47 27.03.2019Uchwa豉 Nr 47 - w sprawie powo豉nia cz這nka Rady Uczelni.
 48
 27.03.2019Uchwa豉 Nr 48 - w sprawie powo豉nia cz這nka Rady Uczelni.
 49 27.03.2019Uchwa豉 Nr 49 - w sprawie powo豉nia cz這nka Rady Uczelni.
 50 27.03.2019Uchwa豉 Nr 50 - w sprawie powo豉nia cz這nka Rady Uczelni.
 51 27.03.2019Uchwa豉 Nr 51 - w sprawie powo豉nia cz這nka Rady Uczelni.
 52 27.03.2019Uchwa豉 Nr 52 - w sprawie powo豉nia cz這nka Rady Uczelni.
 53 27.03.2019Uchwa豉 Nr 53 - w sprawie powo豉nia przewodnicz帷ego Rady Uczelni.
 54 27.03.2019Uchwa豉 Nr 54 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Filologii Polskiej WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 55 27.03.2019Uchwa豉 Nr 55 - w sprawie  wniosku dotycz帷ego podwy窺zenia wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w zwi您ku ze zmian zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego.
 56 27.03.2019Uchwa豉 Nr 56 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Filologii Polskiej WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 57 27.03.2019Uchwa豉 Nr 57 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 58 27.03.2019Uchwa豉 Nr 58 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 10 semestralnych stacjonarnych studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 59 27.03.2019Uchwa豉 Nr 59 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 60 17.04.2019Uchwa豉 Nr 60 - w sprawie Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 61 17.04.2019Uchwa豉 Nr 61 - sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020.
 62 17.04.2019Uchwa豉 Nr 62 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej wniosku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne.
 63 17.04.2019Uchwa豉 Nr 63 - w sprawie wyra瞠nie opinii na temat utworzenia Szko造 Doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 64 17.04.2019Uchwa豉 Nr 64 - w sprawie zatwierdzenia programu kszta販enia w j瞛yku polskim i j瞛yku angielskim w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie od roku akademickiego 2019/2020.
 65 17.04.2019Uchwa豉 Nr 65 - w sprawie przyj璚ia warunków i kryteriów rekrutacji do Szko造 Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020.
 66 17.04.2019Uchwa豉 Nr 66 - w sprawie zmiany Uchwa造 nr 46/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie do dostosowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020.
 67 17.04.2019Uchwa豉 Nr 67 - w sprawie wycofania zniesienia kierunku zarz康zanie ze specjalistycznym j瞛ykiem obcym na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.
 68 17.04.2019Uchwa豉 Nr 68 - w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia.
 69 17.04.2019Uchwa豉 Nr 69 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia.
 7017.04.2019
Uchwa豉 Nr 70 - w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów.
 71 17.04.2019Uchwa豉 Nr 71 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych stacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów.
 72 17.04.2019Uchwa豉 Nr 72 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja.
 73 17.04.2019Uchwa豉 Nr 73 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia.
 74 17.04.2019Uchwa豉 Nr 74 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów.
 75 17.04.2019Uchwa豉 Nr 75 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianego wzoru 鈍iadectwa uko鎍zenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 76 17.04.2019Uchwa豉 Nr 76 - w sprawie stanowiska zwi您anego z aktualn sytuacj w polskim systemie edukacji.
 77 29.05.2019Uchwa豉 Nr 77 - w sprawie przyj璚ia zmian do warunków i kryteriów rekrutacji do Szko造 Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020.
 78 29.05.2019Uchwa豉 Nr 78 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Szko造 Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 79 29.05.2019Uchwa豉 Nr 79 - w sprawie wyra瞠nia opinii co do utworzenia i przekszta販enia wydziaów w ramach nowej struktury Uczelni oraz t逝maczenia nazw Wydziaów w j瞛yku angielskim.
 80 29.05.2019

Uchwa豉 Nr 80 - w sprawie zmiany uchwa造 nr 11/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.


 81 29.05.2019Uchwa豉 Nr 81 - w w sprawie kryteriów kwalifikacji  na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2019/2020.
 82 29.05.2019Uchwa豉 Nr 82 - w sprawie rekomendacji kandydata do Polskiej Akademii Nauk.
 83 29.05.2019

Uchwa豉 Nr 83 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szko造 Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020.

 84 29.05.2019

Uchwa豉 Nr 84 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Nauk Spo貫cznych i Bezpiecze雟twa WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie

 85 29.05.2019Uchwa豉 Nr 85 - w w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 86 29.05.2019Uchwa豉 Nr 86 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 87 29.05.2019Uchwa豉 Nr 87 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.

data publikacji: 07.02.2019 r.
data ostatniej modyfikacji: 05.08.2019 r.
opracowa(a): Biuro Rektora