Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2011

UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2011

 L.p Data Temat uchwa造
 1. 26.01.2011 Uchwa豉 1/2011 -w sprawie rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim - profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii.
 2 26.01.2011 Uchwa豉 2/2011 - w sprawie zasad restrukturyzacji zatrudnienia mianowanych nauczycieli akademickich
 3. 26.01.2011 Uchwa豉 3/2011- w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 4. 26.01.2011
 Uchwa豉 4/2011 -w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Pedagogicznym
 5. 26.01.2011
 Uchwa豉 5/2011 -w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Pedagogicznym
 6. 26.01.2011 Uchwa豉 6/2011 -w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Pedagogicznym
 7. 26.01.2011 Uchwa豉 7/2011 -w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 8. 26.01.2011 Uchwa豉 8/2011- w sprawie stwierdzenia zgodno軼i Regulaminu Samorz康u Studenckiego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z ustaw Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni.
 9. 26.01.2011 Uchwa豉 9/2011- w sprawie utworzenia specjalno軼i odnowa biologiczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne
 10. 26.01.2011 Uchwa豉 10/2011- w sprawie utworzenia specjalno軼i instruktor sportu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne
 11. 26.01.2011 Uchwa豉 11/2011 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych na okres 5 lat z dniem 21 lutego 2011 r.
 12. 26.01.2011 Uchwa豉 12/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii polskiej na okres 5 lat z dniem 21 lutego 2011 r.
 13. 26.01.2011 Uchwa豉 13/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki w na czas nieokre郵ony z dniem 1 marca 2011 r.
 14. 26.01.2011 Uchwa豉 14/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii na czas nieokre郵ony z dniem 1 lutego 2011 r.
 15. 23.02.2011 Uchwa豉 15/2011 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej  na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 16. 23.02.2011 Uchwa豉 16/2011- w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 17. 23.02.2011 Uchwa豉 17/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w instytucie Fizyki na czas nieokre郵ony z dniem 1 marca 2011 r.
 18. 23.02.2011 Uchwa豉 18/2011-w sprawie przeprowadzenia post瘼owania rekrutacyjnego na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Malarstwo od semestru letniego roku akademickiego 2010/2011
 19. 30.03.2011 Uchwa豉 19/2011 -w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 20. 30.03.2011 Uchwa豉 20/2011 -w sprawie zasad i trybu przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich w akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 21. 30.03.2011 Uchwa豉 21/2011- w sprawie wyra瞠nia zgody Senatu na przyj璚ie darowizny na rzecz Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 22. 30.03.2011 Uchwa豉 22/2011 -w sprawie wyra瞠nia zgody na realizacj prac przygotowawczych dot. inwestycji "Wydzia Nauk Spo貫cznych-rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie"
 23.
 30.03.2011 Uchwa豉 23/2011 w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012
 24. 30.03.2011 Uchwa豉 24/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 25. 30.03.2011 Uchwa豉 25/2011 zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 72/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
 26. 30.03.2011 Uchwa豉 26/2011 zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 73/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
 27.
 30.03.2011 Uchwa豉 27/2011- zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 14/2008 z dnia 27 lutego 2008. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2008-2012
 28. 30.03.2011Uchwa豉 28/2011- w sprawie utworzenia specjalno軼i medialno-kulturowej na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska
 29. 30.03.2011 Uchwa豉 29/2011-w sprawie utworzenia studiów podyplomowych bezpiecze雟two wewn皻rzne od roku akademickiego 2011/2012
 30. 30.03.2011 Uchwa豉 30/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i pedagogika osób z niepe軟osprawno軼i intelektualn na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika
 31. 30.03.2011 Uchwa豉 31/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i analityka 鈔odowiskowa i 篡wno軼i na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
 32. 30.03.2011 Uchwa豉 32/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i chemia biopolimerów i biomateriaów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
 33. 30.03.2011Uchwa豉 33/2011- w sprawie utworzenia specjalno軼i chemia leków na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
 34. 30.03.2011 Uchwa豉 34/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i chemia z nanotechnologi na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
 35. 30.03.2011 Uchwa豉 35/2011-w sprawie utworzenia  specjalizacji nauczycielskiej (chemia z przyrod, chemia z informatyk, chemia z biologi) na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
 36. 30.03.2011 Uchwa豉 36/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i analityka 鈔odowiskowa na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia
 37. 30.03.2011 Uchwa豉 37/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i chemia leków na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia
 38. 30.03.2011 Uchwa豉 38/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i chemia nowych materiaów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia
 39. 30.03.2011 Uchwa豉 39/2011-w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia
 40. 30.03.2011 Uchwa豉 40/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i ekoanalityka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku ochrona 鈔odowiska
 41. 30.03.2011 Uchwa豉 41/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i biologiczne aspekty ochrony 鈔odowiska na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku ochrona 鈔odowiska
 42. 30.03.2011 Uchwa豉 42/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i ekoanalityka na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku ochrona 鈔odowiska
 43. 30.03.2011 Uchwa豉 43/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i techniczna ochrona mienia i systemu monitoringu na studiach stacjonarnych I stopnia (in篡nierskich) na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
 44. 30.03.2011 Uchwa豉 44/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i  konserwacja technicznych obiektów zabytkowych na studiach stacjonarnych I stopnia (in篡nierskich) na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
 45. 30.03.2011 Uchwa豉 45/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i  konserwacja fotografii na studiach stacjonarnych I stopnia (in篡nierskich) na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
 46. 30.03.2011 Uchwa豉 46/2011-w sprawie wprowadzenia 3,5 letnich stacjonarnych studiów I stopnia (in篡nierskich) na kierunku ochrona 鈔odowiska specjalno嗆: czyste technologie, biotechnologia ochrony 鈔odowiska
 47. 30.03.2011 Uchwa豉 47/2011-w sprawie wprowadzenia 3,5 letnich stacjonarnych studiów I stopnia (in篡nierskich) na kierunku chemia specjalno嗆: chemia nowych materiaów, chemia materiaów polimerowych, analityka i kontrola procesów chemicznych
 48. 20.04.2011 Uchwa豉 48/2011-w sprawie przyj璚ia strategii Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 49. 20.04.2011 Uchwa豉 49/2011-w sprawie zatwierdzenia regulaminu Studium Nauki J瞛yków Obcych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 50. 20.04.2011 Uchwa豉 50/2011-w sprawie realizacji programu oszcz璠no軼iowego w poszczególnych jednostkach Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 51. 20.04.2011 Uchwa豉 51/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i zarz康zanie w ochronie zdrowia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarz康zanie
 52. 20.04.2011Uchwa豉 52/2011- w sprawie  utworzenia specjalno軼i zarz康zanie sprzeda膨 i dystrybucj na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarz康zanie
 53. 20.04.2011 Uchwa豉 53/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i zarz康zanie finansami przedsi瑿iorstw na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarz康zanie
 54. 20.04.2011 Uchwa豉 54/2011-w sprawie utworzenia  specjalno軼i bezpiecze雟two j康rowe i ochrona radiologiczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku fizyka
 55. 20.04.2011Uchwa豉 55/2011- w sprawie utworzenia studiów podyplomowych nauczanie przyrody w szkole ponadgimnazjalnej od roku akademickiego 2011/2012
 56.
 25.05.2011
Uchwa豉 56/2011- w sprawie realizacji inwestycji - zadanie "Ocieplenie budynku dydaktycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15
 57. 25.05.2011 Uchwa豉 57/2011-w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2012/2013
 58. 25.05.2011 Uchwa豉 58/2011-w sprawie " zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowi您uj帷ych w latach 2012/2014
 59. 25.05.2011 Uchwa豉 59/2011-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010
 60. 25.05.2011 Uchwa豉 60/2011-w sprawie powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds opracowania Statutu AJD oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wy窺zym"
 61. 25.05.2011 Uchwa豉 61/2011-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2010
 62. 25.05.2011Uchwa豉 62/2011- w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie biskupowi prof. dr hab. Antoniemu Dㄆgoszowi
 63. 25.05.2011Uchwa豉 63/2011- w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie prof. dr dr h. c. mult. Christianowi von Barowi
 64. 25.05.2011Uchwa豉 64/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki na czas nieokre郵ony z dniem 1 pa寮ziernika 2011r.
 65. 25.05.2011 Uchwa豉 65/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki i Informatyki na czas nieokre郵ony z dniem 1 pa寮ziernika 2011 r.
 66. 25.05.2011Uchwa豉 66/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii na czas nieokre郵ony z dniem 1 pa寮ziernika 2011r.
 67. 25.05.2011 Uchwa豉 67/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii na czas nieokre郵ony z dniem 1 pa寮ziernika 2011r.
 68. 25.05.2011 Uchwa豉 68/2011-w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Gównej w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 69. 25.05.2011 Uchwa豉 69/2011-w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2011
 70. 25.05.2011Uchwa豉 70/2011- w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Wychowania Artystycznego
 71. 25.05.2011 Uchwa豉 71/2011-w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Wychowania Artystycznego
 72. 25.05.2011Uchwa豉 72/2011- w  sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 73. 25.05.2011Uchwa豉 73/2011-  w  sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 74. 25.05.2011Uchwa豉 74/2011-  w  sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 75. 25.05.2011Uchwa豉 75/2011-zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 57/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia senackiej komisji  ds bud瞠tu i finansów na kadencj 2008-2012
 76. 25.05.2011Uchwa豉 76/2011- zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 56/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia senackiej komisji  ds dydaktyki  i spraw studenckich na kadencj 2008-2012
77.
 25.05.2011Uchwa豉 77/2011- w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Komunikacja polityczna i publiczna od roku akademickiego 2011/2012
 78. 25.05.2011Uchwa豉 78/2011- w sprawie poparcia stanowiska dziekanów wydziaów historycznych  i dyrektorów instytutów historycznych polskich uczelni wy窺zych oraz w豉dz Polskiego Towarzystwa Historycznego
 79. 22.06.2011Uchwa豉 79/2011-  w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
 80 22.06.2011Uchwa豉 80/2011-  w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalno嗆:dziennikarstwo naukowe i popularyzacja wiedzy technicznej
 81. 22.06.2011Uchwa豉 81/2011-  zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 91/2007 Senatu AJD z dnia 26 wrze郾ia 2007 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2007/2008
 82. 22.06.2011Uchwa豉 82/2011-  w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii na okres 5 lat z dniem 1 wrze郾ia 2011
 83. 22.06.2011 Uchwa豉 83/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii na okres 5 lat z dniem 1 wrze郾ia 2011
 84. 22.06.2011Uchwa豉 84/2011-  w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na okres 5 lat z dniem 1 wrze郾ia 2011
 85. 22.06.2011Uchwa豉 85/2011-   w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii na okres 5 lat z dniem 1 wrze郾ia 2011
 86. 22.06.2011Uchwa豉 86/2011-   w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej na okres 5 lat z dniem 1 wrze郾ia 2011
 87. 22.06.2011Uchwa豉 87/2011-  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wydawnictwa Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 88. 22.06.2011Uchwa豉 88/2011- w sprawie zasi璕ni璚ia  opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego.
 89. 21.09.2011Uchwa豉 89/2011-w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 90. 21.09.2011Uchwa豉 90/2011- zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 60/2011 z dnia 25maja 2011r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu AJD oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wy窺zym"
 91. 21.09.2011 Uchwa豉 91/2011-w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 92. 21.09.2011 Uchwa豉 92/2011-w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 93. 21.09.2011 Uchwa豉 93/2011-w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 94. 21.09.2011 Uchwa豉 94/2011-w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 95. 21.09.2011 Uchwa豉 95/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii na okres 5 lat z dniem 30 wrze郾ia 2011r.
 96. 21.09.2011 Uchwa豉 96/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Plastyki na czas nieokre郵ony z dniem 30 wrze郾ia 2011r.
 97. 21.09.2011 Uchwa豉 97/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Plastyki na czas nieokre郵ony  z dniem 30 wrze郾ia 2011r.
 98. 21.09.2011 Uchwa豉 98/2011-w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Plastyki na czas nieokre郵ony  z dniem 30 wrze郾ia 2011r.
 99. 21.09.2011Uchwa豉 99/2011- w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Plastyki na czas nieokre郵ony  z dniem 30 wrze郾ia 2011r.
 100. 26.10.2011 Uchwa豉 100/2011-w sprawie zg這szenia kandydatów na cz這nków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 101. 26.10.2011Uchwa豉 101/2011- w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 102. 26.10.2011Uchwa豉 102/2011- w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 103. 26.10.2011 Uchwa豉 103/2011-zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 57/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds bud瞠tu i finansów na kadencj 2008-2012
 104. 26.10.2011 Uchwa豉 104/2011- zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 56/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej ds Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2008-2012
 105. 26.10.2011 Uchwa豉 105/2011- zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 72/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla studentów na kadencj 2008-2012
 106. 26.10.2011 Uchwa豉 106/2011-zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 72/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów na kadencj 2008-2012
 107. 26.10.2011 Uchwa豉 107/2011-w sprawie realizacji zadania "Przebudowa auli w budynku Akademii im. Jana D逝gosza przy ul. Waszyngtona 4/8 w Cz瘰tochowie
 108. 26.10.2011 Uchwa豉 108/2011-w sprawie utworzenia specjalno軼i doradztwo zawodowe i przedsi瑿iorczo嗆 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Pedagogika
 109. 26.10.2011
 Uchwa豉 109/2011-w sprawie korekty Nr I planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
 110. 23.11.2011Uchwa豉 110/2011- w sprawie uchwalenia Regulaminu zarz康zania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami w豉sno軼i przemys這wej oraz zasad komercjalizacji wyników bada naukowych i prac rozwojowych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 111. 23.11.2011Uchwa豉 111/2011- w sprawie zatwierdzenia aneksu nr II do plan wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2011
 112. 14.12.2011 Uchwa豉 112/2011- w sprawie korekty Nr II planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
 113. 14.12.2011 Uchwa豉 113/2011- w sprawie prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  na rok 2012
 114. 14.12.2011 Uchwa豉 114/2011- w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów  Doktoranckich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 115. 14.12.2011Uchwa豉 115/2011-  zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 82/2009 Senatu AJD z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  Wydawnictwa  Akademii  im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 116. 14.12.2011Uchwa豉 116/2011-  w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2012
 117. 21.12.2011Uchwa豉 117/2011-  w sprawie realizacji inwestycji - zadanie "Termorenowacja budynku i dostosowanie do wymogów bezpiecze雟twa po瘸rowego Domu Studenta "Skrzat" Akademii  im .Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  ul. D帳rowskiego 76/78
 118. 21.12.2011 Uchwa豉 118/2011- w sprawie zatwierdzenia wyboru bieg貫go rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2011 Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie

                                                                     data publikacji:   26.01.2011r.
                                                                     data modyfikacji:20.01.2012r.
                                                                     Opracowa(a): mgr Joanna B璠uch