Aktualnie stron przegl康a
4 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2019
UCHWAΧ SENATU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE
2019

Lp.
Data
Temat Uchwa造
 1 30.01.2019
Uchwa豉 Nr 1 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej wniosku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
 2
 30.01.2019Uchwa豉 Nr 2 - w sprawie okre郵enia sposobu powo豉nia pierwszej rady uczelni.
 3 30.01.2019Uchwa豉 Nr 3 - w sprawie zatwierdzenia  korekty III planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zatwierdzonego Uchwa陰 Senatu nr 76/2018 z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2018.
 4 30.01.2019Uchwa豉 Nr 4 - w sprawie Regulaminu zarz康zania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i prawami w豉sno軼i przemys這wej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 5 30.01.2019Uchwa豉 Nr 5 - w sprawie projektowanej struktury Uczelni.
 6 30.01.2019Uchwa豉 nr 6 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym  na kierunku pedagogika specjalna.
 7 30.01.2019Uchwa豉 Nr 7 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 10 semestralnych studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.
 8 30.01.2019Uchwa豉 Nr 8 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym  na kierunku turystyka i rekreacja.
 9 30.01.2019Uchwa豉 Nr 9 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 4 semestralnych studiach stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja.
 10 30.01.2019Uchwa豉 nr 10 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych bezpiecze雟two i jako嗆 篡wno軼i na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 11 30.01.2019Uchwa豉 Nr 11 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pedagogika specjalna.
 12 30.01.2019Uchwa豉 Nr 12 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja.
 13 30.01.2019Uchwa豉 Nr 13 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych bezpiecze雟two i jako嗆 篡wno軼i na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 14 30.01.2019Uchwa豉 Nr 14 - w sprawie zmiany sk豉du Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 15 27.02.2019Uchwa豉 Nr 15 - w sprawie ustalenia wysoko軼i miesi璚znego wynagrodzenia cz這nka Rady Uczelni.
 16 27.02.2019Uchwa豉 Nr 16 - w sprawie: zatwierdzenia wzoru Legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 17 27.02.2019Uchwa豉 Nr 17 - w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie do dostosowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020.
 18 27.02.2019Uchwa豉 Nr 18 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika mi璠zykulturowa z mediacj.
 19 27.02.2019Uchwa豉 Nr 19 - w sprawie ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika mi璠zykulturowa z mediacj.
 20 27.02.2019Uchwa豉 Nr 20 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia.

data publikacji: 07.02.2019 r.
data ostatniej modyfikacji: 15.04.2019 r.
opracowa(a): Biuro Rektora