Aktualnie stron przegl康a
2 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2009

  UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2009


 Lp. 
 Data Temat uchwa造
  1. 28.01.2009r. 
Uchwa豉 1/2009 - w sprawie korekty nr III planu rzeczowo-   finansowego na rok 2008
  2.
 28.01.2009r.Uchwa豉 2/2009 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
  3.
 28.01.2009r.Uchwa豉 3/2009 - w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
  4.
 28.01.2009r.Uchwa豉 4/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Administracji
  5.
 28.01.2009r.Uchwa豉 5/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Administracji
  6.
 28.01.2009r.Uchwa豉 6/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Administracji
  7.
 28.01.2009r.Uchwa豉 7/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Administracji
  8.
 28.01.2009r.Uchwa豉 8/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Administracji
  9.
 28.01.2009r.Uchwa豉 9/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Chemii i Ochrony 字odowiska
 10. 28.01.2009r.Uchwa豉 10/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Chemii i Ochrony 字odowiska
 11. 28.01.2009r.Uchwa豉 11/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Edukacji Technicznej
 12. 28.01.2009r.Uchwa豉 12/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Nauk Politycznych
 13. 28.01.2009r.Uchwa豉 13/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Nauk Politycznych
 14. 28.01.2009r.Uchwa豉 14/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Nauk Politycznych
 15. 28.01.2009r.Uchwa豉 15/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Pedagogiki
 16. 28.01.2009r.Uchwa豉 16/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Pedagogiki
 17. 28.01.2009r.Uchwa豉 17/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska specjalno軼i medialno-redaktorskiej i zatwierdzenia planów studiów od roku akademickiego 2009/2010
 18. 28.01.2009r.Uchwa豉 18/2009 - w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów podyplomowych nauczanie blokowe przyrody w klasach IV-VI na Nauczanie przyrody od semestru letniego w roku akademickim 2008/2009
 19. 28.01.2009r.Uchwa豉 19/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalno軼i muzyka ko軼ielna i zatwierdzenia planów studiów od roku akademickiego 2009/2010
 20. 28.01.2009r.Uchwa豉 20/2009 - w sprawie zatwierdzenia Arkusza dzia豉lno軼i i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziaów i Biblioteki oraz Arkusza dzia豉lno軼i i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Nauki J瞛yków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 21. 25.02.2009r.Uchwa豉 21/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Fizyki
 22. 25.02.2009r.Uchwa豉 22/2009 - zmieniaj帷 uchwa喚 Senatu Nr 86/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie realizacji zadania "Adaptacja auli na potrzeby Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza" realizowanego w ramach projektu kluczowego: „Wydzia Nauk Spo貫cznych-rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza w perspektywie powo豉nia Uniwersytetu w Cz瘰tochowie"
 23. 25.02.2009r.Uchwa豉 23/2009 - w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Politologia, specjalno嗆: ogólnopolityczna oraz bezpiecze雟two narodowe i mi璠zynarodowe
 24. 25.02.2009r.Uchwa豉 24/2009 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 25. 25.02.2009r.Uchwa豉 25/2009 - w sprawie przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 26. 25.03.2009r.Uchwa豉 26/2009 - sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010
 27. 25.03.2009r.Uchwa豉 27/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 28. 25.03.2009r.Uchwa豉 28/2009 - w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 29. 25.03.2009r.Uchwa豉 29/2009 - w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów (in篡nierskich) stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o nazwie In篡niera Bezpiecze雟twa specjalno嗆: Bezpiecze雟two Pracy i 字odowiska od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 30. 25.03.2009r.Uchwa豉 30/2009 - w sprawie zasad tworzenia lub likwidacji specjalno軼i w ramach kierunku studiów prowadzonego w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 31. 29.04.2009r.Uchwa豉 31/2009 - w sprawie realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury i potencja逝 dydaktyczno-naukowego na kierunkach Biotechnologii oraz Ochrona 字odowiska Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 32. 29.04.2009r.Uchwa豉 32/2009 - w sprawie realizacji zadania „Przebudowa auli w budynku Akademii im. Jana D逝gosza przy ul. Waszyngtona 4/8 w Cz瘰tochowie
 33. 29.04.2009r.Uchwa豉 33/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dla obecnego I i II roku
 34. 29.04.2009r.Uchwa豉 34/2009 - w uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
 35. 29.04.2009r.Uchwa豉 35/2009 - sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 36. 29.04.2009r.Uchwa豉 36/2009 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na kierunku chemia-kszta販enie nauczycielskie skierowane do absolwentów chemii
 37. 29.04.2009r.Uchwa豉 37/2009 - w sprawie utworzenia 3-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku chemia - skierowane do czynnych nauczycieli pragn帷ych podnie嗆 swoje kwalifikacje oraz uzyska dodatkowe umiej皻no軼i
 38. 29.04.2009r.Uchwa豉 38/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku informatyka specjalno嗆 in篡nieria oprogramowania od roku akademickiego 2009/2010
 39. 29.04.2009r.Uchwa豉 39/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku informatyka specjalno嗆 nauczycielska od roku akademickiego 2009/2010
 40. 29.04.2009r.Uchwa豉 40/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku informatyka specjalno嗆 informatyka przemys這wa od roku akademickiego 2009/2010, dla studentów którzy rozpocz瘭i studia w roku akademickim 2008/2009
 41. 29.04.2009r.Uchwa豉 41/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka specjalno嗆 matematyka finansowa od roku akademickiego 2009/2010
 42. 29.04.2009r.Uchwa豉 42/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka specjalno嗆 nauczycielska od roku akademickiego 2009/2010
 43. 29.04.2009 r.Uchwa豉 43/2009 - w sprawie wprowadzenia zmodyfikowanego planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku politologia specjalno嗆 nauczycielska od roku akademickiego 2009/2010 dla studentów z naboru 2009/2010
 44. 20.05.2009 r.Uchwa豉 44/2009 -  w sprawie przyj璚ia warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademicki 2010/2011
 45. 20.05.2009 r.Uchwa豉 45/2009 - w sprawie obj璚ia opiek Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia貫j
 46. 20.05.2009 r.Uchwa豉 46/2009 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2008
 47. 20.05.2009 r.Uchwa豉 47/2009 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2008
 48. 20.05.2009 r.Uchwa豉 48/2009 - w sprawie zasad i warunków uzyskiwania przez absolwentów Kolegium Nauczycielskiego dyplomu uko鎍zenia studiów I stopnia (licencjat)
 49. 20.05.2009 r.Uchwa豉 49/2009 - w sprawie uchylenia uchwa造 Nr 27/27/2004 Senatu Wy窺zej Szko造 Pedagogicznej w Cz瘰tochowie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania 鈍iadcze zwi您anych z rozwojem naukowym i awansem naukowym
 50. 20.05.2009 r.Uchwa豉 50/2009 - w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 51. 20.05.2009 r.Uchwa豉 51/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku informatyka specjalno軼i bioinformatyka od roku akademickiego 2009/2010
 52. 24.06.2009 r.
Uchwa豉 52/2009 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 45/2009 w sprawie obj璚ia opieka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia貫j
 53. 24.06.2009 r.Uchwa豉 53/2009 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym nowego kierunku Turystyka i rekreacja -studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2010/2011
 54. 24.06.2009 r.Uchwa豉 54/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Filologii Polskiej
 55. 24.06.2009 r.Uchwa豉 55/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Filologii Polskiej
 56. 24.06.2009 r.Uchwa豉 56/2009 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Zarz康zania i Marketingu
 57. 24.06.2009 r.Uchwa豉 57/2009 - w sprawie t逝macze nazwy Uczelni w czterech j瞛ykach
 58. 24.06.2009 r.Uchwa豉 58/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Fizyka specjalno軼i-biofotonka od roku akademickiego 2009/2010
 59. 24.06.2009 r.Uchwa豉 59/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Fizyka specjalno軼i-fizyka medyczna od roku akademickiego 2009/2010
 60. 24.06.2009 r.Uchwa豉 60/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych I stopnia (in篡nierskich na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna dodatkowej specjalno軼i nauczycielskiej od roku akademickiego 2009/2010
 61. 24.06.2009 r.Uchwa豉 61/2009 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Fizyka specjalno軼i- Fizyka nauczycielska od roku akademickiego 2009/2010
 62. 24.06.2009 r.Uchwa豉 62/2009 - w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Spo貫cznych studiów podyplomowych Edukacja filozoficzno-etyczna od roku akademickiego 2009/2010
 63. 24.06.2009 r.Uchwa豉 63/2009 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora AJD w Cz瘰tochowie prof. dr hab. Augustynowi Ba鎍e
 64. 24.06.2009 r.Uchwa豉 64/2009 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora AJD w Cz瘰tochowie prof. Annie-Claude Daumont
 65. 24.06.2009 r.
Uchwa豉 65/2009 - w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2009
 66. 23.09.2009 r.Uchwa豉 66/2009 - w sprawie realizacji inwestycji-zadanie „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15
 67. 23.09.2009 r.Uchwa豉 67/2009 -  w sprawie korekty nr I planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
 68. 23.09.2009 r.Uchwa豉 68/2009 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na drugim stopniu studiów na kierunku Politologia na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 69. 23.09.2009 r.Uchwa豉 69/2009 - w sprawie wprowadzenia dodatkowej specjalno軼i nauczycielskiej zaj璚ia artystyczne, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/dla studentów I i II roku/od roku akademickiego
 70. 23.09.2009 r.Uchwa豉 70/2009 - w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Artystycznego studiów drugiego stopnia kierunek Malarstwo
 71. 28.10.2009 r.Uchwa豉 71/2009 - w sprawie zatwierdzenia tematyki posiedze senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2009/2010
 72. 28.10.2009 r.Uchwa豉 72/2009 - w sprawie zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 73. 28.10.2009 r.Uchwa豉 73/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 74. 28.10.2009 r.Uchwa豉 74/2009 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomo軼i na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 75. 28.10.2009 r.Uchwa豉 75/2009 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 76. 28.10.2009 r.Uchwa豉 76/2009 - w sprawie zatwierdzenia aneksu nr II do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2009
 77. 28.10.2009 r.Uchwa豉 77/2009 - uchwa喚 w sprawie zmniejszenia pensum dydaktycznego dla by造ch Rektorów Akademii im. Jana D逝gosza
w Cz瘰tochowie z 210 na 150 godzin
 78. 25.11.2009 r.Uchwa豉 78/2009 - w sprawie zatwierdzenia wyboru bieg貫go rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2009 Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 79. 25.11.2009 r.Uchwa豉 79/2009 - w sprawie wyra瞠nia poparcia do uzupe軟ie w projekcie ustawy o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju
 80. 25.11.2009 r.Uchwa豉 80/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 81. 25.11.2009 r.Uchwa豉 81/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 82. 25.11.2009 r.Uchwa豉 82/2009 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 83. 25.11.2009 r.Uchwa豉 83/2009 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 14/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2008-2012
 84. 25.11.2009 r.Uchwa豉 84/2009 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 56/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2008-2012
 85. 25.11.2009 r.Uchwa豉 85/2009 - w sprawie utworzenia w Bielsko-Bia貫j zamiejscowego o鈔odka dydaktycznego Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 86. 25.11.2009 r.Uchwa豉 86/2009 - w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych Edukacja obronna na Edukacja dla bezpiecze雟twa na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 87. 25.11.2009 r.Uchwa豉 87/2009 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpiecze雟twa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 88. 16.12.2009 r.Uchwa豉 88/2009 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunek - Biologia specjalno嗆 Biofizyka , Bioinformatyka i specjalizacja nauczycielska: specjalno嗆 Biologia i chemia , Biologia i Przyroda od roku akademickiego 2010/2011
 89. 16.12.2009 r.Uchwa豉 89/2009 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunek- Praca Socjalna od roku akademickiego 2010/2011
 90. 16.12.2009 r.Uchwa豉 90/2009 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2010
 91. 16.12.2009 r.Uchwa豉 91/2009 - w sprawie stwierdzenia zgodno軼i regulaminu samorz康u Doktorantów Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana d逝gosza w Cz瘰tochowie z ustawa Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni
 92. 16.12.2009 r.Uchwa豉 92/2009 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 14/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji wyborczej na kadencj 2008-2012
 93. 16.12.2009 r.Uchwa豉 93/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 94. 16.12.2009 r.Uchwa豉 94/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 95. 16.12.2009 r.Uchwa豉 95/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 96. 16.12.2009 r.Uchwa豉 96/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 97. 16.12.2009 r.Uchwa豉 97/2009 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 98. 16.12.2009 r.Uchwa豉 98/2009 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 91/2007 Senatu AJD z dnia 26 wrze郾ia 2007 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2007/2008
 99. 16.12.2009 r.Uchwa豉 99/2009 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych Bezpiecze雟two i higiena pracy od semestru letniego 2009/2010
100. 16.12.2009 r.Uchwa豉 100/2009 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na kierunku chemia- studia pierwszego i drugiego stopniaData publikacji: 26.05.2009
Data modyfikacji: 14.01.2010
Opracowa(a): Jolanta Srokosz