Aktualnie stron przegl康a
3 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2017
UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2017
 Lp. DataTemat Uchwa造
 1 11.01.2017Uchwa豉 Nr 1 - w sprawie przyj璚ia zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ego uchwa陰 Nr 46/2015 Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 27 maja 2015r.
 2 11.01.2017Uchwa豉 Nr 2 - w sprawie prowizorium bud瞠towego  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok 2017.
 3 11.01.2017Uchwa豉 Nr 3 - w sprawie zatwierdzenia  korekty nr 3 planu rzeczowo -  finansowego na rok 2016.
 4 11.01.2017Uchwa豉 Nr 4 - w sprawie przyj璚ia misji  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 5 11.01.2017Uchwa豉 Nr 5 - w sprawie przyj璚ia strategii  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 6 11.01.2017Uchwa豉 Nr 6 -  w sprawie zmiany w Uchwale Nr 85/2016 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2016-2020.
 7 11.01.2017Uchwa豉 Nr 7 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 116/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016-2020.
 8 11.01.2017Uchwa豉 Nr 8 - w sprawie wprowadzenia zmian do  Regulaminu Centrum Transferu Wiedzy i  Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ego Uchwa陰 Nr 115/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 23 listopada 2016 roku.
 9 11.01.2017Uchwa豉 Nr 9 -zmieniaj帷a uchwa喚 nr 94/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017.
 10 11.01.2017
Uchwa豉 Nr 10 - w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 11 11.01.2017Uchwa豉 Nr 11 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej organizacji na Wydziale Filologiczno - Historycznym AJD w Cz瘰tochowie kursów (w lipcu i sierpniu) Letniej Szko造 J瞛yka  i Kultury Polskiej dla cudzoziemców w roku 2017.
 12 11.01.2017Uchwa豉 Nr 12 -  w sprawie realizacji zadania „Wzrost dost瘼no軼i do e-us逝g publicznych poprzez wdro瞠nie zintegrowanego systemu bibliotecznego z bibliotek cyfrow, digitalizacj oraz udost瘼nienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie".
 13 25.01.2017Uchwa豉 Nr 13 - w sprawie wyra瞠nia zgody na podj璚ie dzia豉 zmierzaj帷ych do konsolidacji Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie i Wy窺zej Szko造 Hotelarstwa i Turystyki w Cz瘰tochowie.
 14 25.01.2017Uchwa豉 Nr 14 - w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „ Rozbudowa kampusu  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w zakresie  budowy parkingu   uczelnianego przy ul. Ch這pickiego 3 w Cz瘰tochowie".
 15 25.01.2017Uchwa豉 Nr 15 - w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „ Dostosowanie budynku Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowi您uj帷ych przepisów techniczno - budowlanych w zakresie bezpiecze雟twa po瘸rowego".
 16 25.01.2017Uchwa豉 Nr 16 - w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „Termorenowacja budynku  Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego   Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy    Al. Armii Krajowej 36A w Cz瘰tochowie".
 17 25.01.2017Uchwa豉 Nr 17 - w sprawie zmiany w uchwale Nr 118/2016 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Odwo豉wczej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016-2020.
 18 25.01.2017Uchwa豉 Nr 18 - w sprawie zmiany uchwa造 Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 19 25.01.2017Uchwa豉 Nr 19 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 20 25.01.2017Uchwa豉 Nr 20 - w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 21 25.01.2017Uchwa豉 Nr 21 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.
 22 25.01.2017Uchwa豉 Nr 22 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 10 semestralnych studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.
 23 25.01.2017Uchwa豉 Nr 23 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.
 24 25.01.2017Uchwa豉 Nr 24 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 10 semestralnych studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.
 25 25.01.2017Uchwa豉 Nr 25 -  w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.
 26 25.01.2017Uchwa豉 Nr 26 -  w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.
 27 25.01.2017Uchwa豉 Nr 25 -  w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odp豉tno軼i za studia podyplomowe w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 28 25.01.2017Uchwa陰 Nr 28 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z Kanclerzem  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 29 29.01.2017Uchwa豉 Nr 29 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. zatrudnienia na stanowisku  p.o.  Kanclerza Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 30 29.03.2017Uchwa豉 Nr 30 - w sprawie powo豉nia dora幡ej, senackiej Komisji Projako軼iowo-Finansowej.
 31 29.03.2017Uchwa豉 Nr 31 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 116/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016 - 2020 z pó幡. zm (uchwa豉 nr 7/2017  Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016-2020).
 32 29.03.2017Uchwa豉 Nr 32 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencj 2016-2020.
 33 29.03.2017Uchwa豉 Nr 33 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencj 2016-2020.
 34 29.03.2017Uchwa豉 Nr 34 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 35 29.03.2017Uchwa豉 Nr 35 - zmieniaj帷a Uchwa喚 nr 20/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 36 29.03.2017Uchwa豉 Nr 36 - w sprawie wytycznych dotycz帷ych projektowania i uchwalania programów kszta販enia dla studiów podyplomowych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 37 29.03.2017Uchwa豉 Nr 37 - w sprawie  utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku in篡nieria multimediów.
 38 29.03.2017Uchwa豉 Nr 38 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 7 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku in篡nieria multimediów.
 39 29.03.2017Uchwa豉 Nr 39 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materia造.
 40 29.03.2017Uchwa豉 Nr 40 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. zatrudnienia na stanowisku  Kanclerza Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 41 29.03.2017Uchwa豉 Nr 41 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku in篡nieria multimediów.
 42 29.03.2017Uchwa豉 Nr 42 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku administracja.
 43 29.03.2017Uchwa豉 Nr 43 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku administracja.
 44 29.03.2017Uchwa豉 Nr 44 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku rachunkowo嗆 i podatki.
 45 26.04.2017Uchwa豉 Nr 45 -  w  sprawie realizacji zada promocyjnych i  inwestycyjnych w  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie po uzyskaniu  dotacji celowej z Urz璠u Miasta Cz瘰tochowy.
 46 26.04.2017Uchwa豉 Nr 46 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2017/2018.
 47 26.04.2017Uchwa豉 Nr 47 - sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018.
 48 31.05.2017Uchwa豉 Nr 48 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2018/2019
 49 31.05.2017Uchwa豉 Nr 49 - w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo  -  finansowego na rok 2017.
 50 31.05.2017Uchwa豉 Nr 50 - w sprawie zmiany w uchwale Nr 30/2017 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powo豉nia dora幡ej, senackiej Komisji projako軼iowo-finansowej.
 51 31.05.2017Uchwa豉 Nr 51 - w sprawie zmiany w Uchwale Nr 85/2016 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2016-2020.
 52 31.05.2017Uchwa豉 Nr 52 - w sprawie zatwierdzenia aneksu nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2017.
 53 31.05.2017Uchwa豉 Nr 53 -
 54 31.05.2017Uchwa豉 Nr 54 - w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego obowi您uj帷ych w latach 2018-2021 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 55 31.05.2017Uchwa豉 Nr 55 - w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 56 31.05.2017Uchwa豉 Nr 56 - w sprawie liczby miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 57 31.05.2017Uchwa豉 Nr 57 - w sprawie wytycznych dotycz帷ych projektowania i uchwalania programów kszta販enia dla kursów dokszta販aj帷ych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 58 31.05.2017Uchwa豉 Nr 58 - w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów.
 59 31.05.2017Uchwa豉 Nr 59 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów.
 60 31.05.2017Uchwa豉 Nr 60 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów.
 61 31.05.2017Uchwa豉 Nr 61 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 94/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach pierwszego  i drugiego stopnia  o profilu ogólnoakademickim.
 62 31.05.2017Uchwa豉 Nr 62 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 94/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  na studiach pierwszego  i drugiego stopnia  o profilu ogólnoakademickim.
 63 31.05.2017Uchwa豉 Nr 63 - w sprawie  zmiany w uchwale Nr 75/2012 z dnia 27.06.2012 r. zmienionej uchwa陰 nr 133/2013 z dnia 25.09.2013r w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim  -  kierunek malarstwo.
 64 31.05.2017Uchwa豉 Nr 64 - w sprawie  zmiany w uchwale Nr 75/2012 z dnia 27.06.2012 r. zmienionej uchwa陰 nr 133/2013 z dnia 25.09.2013r w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim  -  kierunek malarstwo.
 65 31.05.2017Uchwa豉 Nr 65 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 73/2012 z dnia 27.06.2012r  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.
 66 31.05.2017Uchwa豉 Nr 66 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 73/2012 z dnia 27.06.2012r  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.
 67 31.05.2017Uchwa豉 Nr 67 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 93/2013 z dnia 26.06.2013r w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku grafika  studia  pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 68 31.05.2017Uchwa豉 Nr 68 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 93/2013 z dnia 26.06.2013r w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na kierunku grafika  studia  pierwszego  i drugiego stopnia
o profilu ogólnoakademickim.
 69 31.05.2017Uchwa豉 Nr 69 - w sprawie  zmiany w uchwale nr 45/2016 z dnia 30.03.2016r w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym - kierunku fotografia  i kreacja przekazu wizualnego.
 70 31.05.2017Uchwa豉 Nr 70 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Spo貫cznych i Bezpiecze雟twa WFH Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 71 28.06.2017
Uchwa豉 Nr 71 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2016.
 72 28.06.2017Uchwa豉 Nr 72- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania  planu rzeczowo-finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016.
 73 28.06.2017Uchwa豉 Nr 73 -w sprawie warunków i trybu kierowania za granic pracowników  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
 74 28.06.2017Uchwa豉 Nr 74 - w sprawie regulaminu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie p豉tnych i bezp豉tnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych.
 75 28.06.2017Uchwa豉 Nr 75 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wyborczym Akademii. im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na kadencj 2016-2020 przyj皻ym uchwa陰 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
 76 28.06.2017Uchwa豉 Nr 76 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 47/2017 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018.
 77 28.06.2017Uchwa豉 Nr 77 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 34/2017Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 78 28.06.2017Uchwa豉 Nr 78 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku PRAWO w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2017/2018.
 79 28.06.2017Uchwa豉 Nr 79 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia z wyró積ieniem na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 80 28.06.2017Uchwa豉 Nr 80 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. poparcia stanowiska Samorz康u Doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w kwestii ulg w komunikacji miejskiej.
 81 28.06.2017Uchwa豉 Nr 81 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych nauczanie j瞛yka angielskiego w nowej 8-letniej szkole podstawowej na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 82 28.06.2017Uchwa豉 Nr 82 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych logopedia na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 83 28.06.2017Uchwa豉 Nr 83 - w sprawie zniesienia kierunku zarz康zanie na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 84 28.06.2017Uchwa豉 Nr 84 - w sprawie zniesienia kierunku zarz康zanie ze specjalistycznym j瞛ykiem obcym na poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym.
 85 28.06.2017Uchwa豉 Nr 85 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku informatyka.
 86 28.06.2017Uchwa豉 Nr 86 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku in篡nieria bezpiecze雟twa.
 87 28.06.2017Uchwa豉 Nr 87 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku in篡nieria bezpiecze雟twa.
 88 28.06.2017Uchwa豉 Nr 88 - zmieniaj帷a Uchwa喚 nr 20/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 89 28.06.2017Uchwa豉 Nr 89 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku kryminalistyka i systemy bezpiecze雟twa studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 90 28.06.2017Uchwa豉 Nr 90 - w sprawie zmiany efektów kszta販enia dla kierunku biotechnologia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 91 28.06.2017Uchwa豉 Nr 91 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku biotechnologia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 92 28.06.2017Uchwa豉 Nr 92 - w sprawie zmiany efektów kszta販enia dla kierunku chemia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 93 28.06.2017Uchwa豉 Nr 93 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku chemia.
 94 28.06.2017Uchwa豉 Nr 94 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku dietetyka studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 95 28.06.2017Uchwa豉 Nr 95 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku piel璕niarstwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 96 28.06.2017Uchwa豉 Nr 96 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku kosmetologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 97 28.06.2017Uchwa豉 Nr 97 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku matematyka studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 98 28.06.2017Uchwa豉 Nr 98 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku fizyka studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 99 28.06.2017Uchwa豉 Nr 99 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku fizyka studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 100 28.06.2017Uchwa豉 Nr 100 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk 軼is造ch w dziedzinie nauk fizycznych dyscyplina naukowa fizyka oraz w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina naukowa chemia od roku akademickiego 2017/2018.
 101 28.06.2017Uchwa豉 Nr 101 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych nauczanie j瞛yka angielskiego w nowej 8-letniej szkole podstawowej na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 102 28.06.2017Uchwa豉 Nr 102 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych logopedia na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 103 28.06.2017 Uchwa豉 Nr 103 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku analityka i kreatywno嗆 spo貫czna studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 104 28.06.2017 Uchwa豉 Nr 104 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku bezpiecze雟two narodowe studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 105 28.06.2017Uchwa豉 Nr 105 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku bezpiecze雟two narodowe studia drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 106 28.06.2017Uchwa豉 Nr 106 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku politologia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 107 28.06.2017Uchwa豉 Nr 107 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku politologia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 108 28.06.2017Uchwa豉 Nr 108 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku politologia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 109 28.06.2017Uchwa豉 Nr 109 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku filozofia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 110 28.06.2017Uchwa豉 Nr 110 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku historia studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 111 28.06.2017Uchwa豉 Nr 111 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku historia studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 112 28.06.2017Uchwa豉 Nr 112 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku filologia polska studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 113 28.06.2017Uchwa豉 Nr 113 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku filologia polska studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 114 28.06.2017Uchwa豉 Nr 114 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku kultura w mediach i komunikacji studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 115 28.06.2017Uchwa豉 Nr 115 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku kulturoznawstwo europejskie  studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 116 28.06.2017Uchwa豉 Nr 116 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku filologia  studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 117 28.06.2017Uchwa豉 Nr 117 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku filologia  studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 118 28.06.2017Uchwa豉 Nr 118 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 119 28.06.2017Uchwa豉 Nr 119 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku pedagogika studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 120 28.06.2017Uchwa豉 Nr 120 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku praca socjalna studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 121 28.06.2017Uchwa豉 Nr 121 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 122 28.06.2017Uchwa豉 Nr 122 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku wychowanie fizyczne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 123 28.06.2017Uchwa豉 Nr 123 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018.
 124 28.06.2017Uchwa豉 Nr 124 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia dla kierunku psychoprofilaktyka studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 125 27.09.2017Uchwa豉 Nr 125 - w sprawie przyj璚ia sprawozdania z funkcjonowania  Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia w roku akademickim 2016/2017.
 126 27.09.2017Uchwa豉 Nr 126 - w sprawie zatwierdzenia korekty  planu rzeczowo-finansowego za rok 2017 zatwierdzonego Uchwa陰 Senatu nr 49/2017 z dnia 31 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2017.
 127 27.09.2017Uchwa豉 Nr 127 - w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2016-2020 powo豉nej uchwa陰 nr 84/2016 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016r.
 128 27.09.2017Uchwa豉 Nr 128 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku FIZJOTERAPIA w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2017/2018.
 129 27.09.2017Uchwa豉 Nr 129 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018
 130 27.09.2017Uchwa豉 Nr 130 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych neurologopedia na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 131 27.09.2017Uchwa豉 Nr 131 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych tradycje kulturowe regionu na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 132 27.09.2017Uchwa豉 Nr 132 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo  na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 133 27.09.2017Uchwa豉 Nr 133 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie j瞛ykoznawstwo na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 134 27.09.2017Uchwa豉 Nr 134 - w sprawie  zmiany efektów kszta販enia w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na studiach trzeciego stopnia  na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2017/2018.
 135 27.09.2017Uchwa豉 Nr 135 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych neurologopedia na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 136 27.09.2017Uchwa豉 Nr 136 - w sprawie  okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia.
 137 27.09.2017Uchwa豉 Nr 137 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych tradycje kulturowe regionu na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 138 27.09.2017
Uchwa豉 Nr 138 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Spo貫cznych i Bezpiecze雟twa WFH  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 139 27.09.2017Uchwa豉 Nr 139 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko Dyrektora  Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 140 25.10.2017Uchwa豉 Nr 140 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2017/2018.
 141 25.10.2017Uchwa豉 Nr 141 -
 142 25.10.2017Uchwa豉 Nr 142 - zmieniaj帷a UCHWA NR 34/2017 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 143 25.10.2017Uchwa豉 Nr 143 - w sprawie zmiany uchwa造 Nr 85/2016 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016 r. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2016-2020.
 144 25.10.2017Uchwa豉 Nr 144 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia.
 145 25.10.2017
Uchwa豉 Nr 145 - w sprawie uchylenia Uchwa造 nr 136/2017 z dnia 27 wrze郾ia 2017r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia.
 146 25.10.2017Uchwa豉 Nr 146 - w sprawie zmiany Uchwa造 nr 26/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia.
 147 29.11.2017Uchwa豉 Nr 147 - w sprawie wyboru bieg貫go rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie za 2017 rok.
 148 29.11.2017Uchwa豉 Nr 148 - w sprawie zatwierdzenia  III korekty  planu rzeczowo-finansowego za rok 2017.
 149 29.11.2017Uchwa豉 Nr 149 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego i drugiego stopnia z wyró積ieniem oraz odpisów w j瞛yku angielskim i niemieckim Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 150 29.11.2017Uchwa豉 Nr 150 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru 鈍iadectwa uko鎍zenia studiów podyplomowych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 151 29.11.2017Uchwa豉 Nr 151 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego AJD.
 152 29.11.2017Uchwa豉 Nr 152 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku biotechnologia.
 153 29.11.2017Uchwa豉 Nr 153 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku biotechnologia.
 154 29.11.2017Uchwa豉 Nr 154 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku chemia.
 155 29.11.2017Uchwa豉 Nr 155 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku chemia.
 156 29.11.2017Uchwa豉 Nr 156 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku fizyka.
 157 29.11.2017Uchwa豉 Nr 157 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego  stopnia na kierunku fizyka.
 158 29.11.2017Uchwa豉 Nr 158 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku matematyka.
 159 29.11.2018Uchwa豉 Nr 159 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.
 160 29.11.2017Uchwa豉 Nr 160 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku pedagogika
 161 29.11.2017Uchwa豉 Nr 161 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku pedagogika.
 162 29.11.2017Uchwa豉 Nr 162 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku praca socjalna.
 163 29.11.2017Uchwa豉 Nr 163 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku wychowanie fizyczne.
 164 29.11.2017Uchwa豉 Nr 164 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.
 165 29.11.2017Uchwa豉 Nr 165 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku politologia.
 166 29.11.2017Uchwa豉 Nr 166 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia na kierunku politologia.
 167 29.11.2017Uchwa豉 Nr 167 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku filologia
 168 29.11.2017Uchwa豉 Nr 168 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku filologia.
 169 29.11.2017Uchwa豉 Nr 169 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia na kierunku analityka i kreatywno嗆 spo貫czna.
 170 29.11.2017Uchwa豉 Nr 170 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku administracja.
 171 29.11.2017Uchwa豉 Nr 171 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku administracja.
 172 29.11.2017Uchwa豉 Nr 172 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku filozofia.
 173 29.11.2017Uchwa豉 Nr 173 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku filozofia.
 174 29.11.2017Uchwa豉 Nr 174 -  w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku historia.
 175 29.11.2017Uchwa豉 Nr 175 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku historia.
 176 29.11.2017Uchwa豉 Nr 176 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku filologia polska.
 177 29.11.2017Uchwa豉 Nr 177 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia  na kierunku filologia polska.
 178 29.11.2017Uchwa豉 Nr 178 - w sprawie dostosowania profilu i programu kszta販enia oraz okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia  na kierunku kulturoznawstwo europejskie.
 179 29.11.2017Uchwa豉 Nr 179 - zmieniaj帷a Uchwa喚 nr 20/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 180 29.11.2017Uchwa豉 Nr 180 - w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych ochrona danych osobowych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 181 29.11.2017Uchwa豉 Nr 181 - w sprawie zmiany  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 182 29.11.2017Uchwa豉 Nr 182 - w sprawie okre郵enia  efektów kszta販enia na studiach podyplomowych ochrona danych osobowych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

data publikacji: 19.01.2017r.
data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018r.
opracowa(a): Biuro Rektora