Aktualnie stron przegl康a
2 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2008

  UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2008


 Lp. 
 Data 
 Temat uchwa造
  1. 30.01.2008r. 
Uchwa豉 1/2008 - w sprawie prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok 2008
  2. 30.01.2009r.Uchwa豉 2/2008 - w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
  3.
 30.01.2008r.Uchwa豉 3/2008 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie modernizacji obiektu dydaktycznego AJD po這穎nego w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 36a
  4.
 30.01.2008r.Uchwa豉 4/2008 - w sprawie przed逝瞠nia Programu Oszcz璠no軼iowego AJD w Cz瘰tochowie na rok 2008
  5.
 30.01.2008r.Uchwa豉 5/2008 - w sprawie wprowadzenia w Uczelni dzia豉 promocyjnych Wydziaów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
  6.
 30.01.2008r.Uchwa豉 6/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Matematyki i Informatyki
  7.
 30.01.2008r.Uchwa豉 7/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Matematyki i Informatyki
  8.
 30.01.2008r.Uchwa豉 8/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Chemii i Ochrony 字odowiska
  9.
 30.01.2008r.Uchwa豉 9/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Filologii Polskiej
 10.
 30.01.2008r.Uchwa豉 10/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Filologii Polskiej
 11. 30.01.2008r.Uchwa豉 11/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Filologii Polskiej
 12. 30.01.2008r.Uchwa豉 12/2008 -  w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Zarz康zania i Marketingu
 13. 30.01.2008r.Uchwa豉 13/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 91/2007 Senatu AJD z dnia 26 wrze郾ia 2007 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2007/2008
 14. 27.02.2008r.Uchwa豉 14/2008 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2008-2012
 15. 26.03.2008r.Uchwa豉 15/2008 - w sprawie przyj璚ia poprawek do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 16. 26.03.2008r.Uchwa豉 16/2008 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
 17. 26.03.2008r.Uchwa豉 17/2008 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów
 18. 26.03.2008r.Uchwa豉 18/2008 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. Kadr, Koordynacji Bada Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic
 19. 26.03.2008r.Uchwa豉 19/2008 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2007
 20. 26.03.2008r.Uchwa豉 20/2008 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Zarz康zania i Marketingu Studiów Podyplomowych w zakresie po鈔ednictwa w obrocie nieruchomo軼iami od semestru letniego w roku akademickim 2007/2008
 21. 26.03.2008r.Uchwa豉 21/2008 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Zarz康zania i Marketingu Studiów Podyplomowych w zakresie zarz康zania nieruchomo軼iami od semestru letniego w roku akademickim 2007/2008
 22. 26.03.2008r.Uchwa豉 22/2008 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Wydawnictwa AJD za rok 2007
 23. 26.03.2008r.Uchwa豉 23/2008 - Stanowisko Senatu AJD w sprawie biernego prawa wyborczego
 24. 26.03.2008r.Uchwa豉 24/2008 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Uczelnianej Komisji Wyborczej
 25. 26.03.2008r.Uchwa豉 25/2008 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego na kadencj 2008-2012 z uwzgl璠nieniem poprawek
 26. 26.03.2008r.Uchwa豉 26/2008 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2008/2009
 27. 26.03.2008r.Uchwa豉 27/2008 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
 28. 26.03.2008r.Uchwa豉 28/2008 - w sprawie uruchomienia na kierunku Fizyka studia stacjonarne I stopnia nowej specjalno軼i Biofizyka od roku akademickiego 2008/2009
 29. 26.03.2008r.Uchwa豉 29/2008 - w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego od roku akademickiego 2008/2009
 30. 26.03.2008r.Uchwa豉 30/2008 - w sprawie uzupe軟ienia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD na rok 2008
 31. 28.05.2008r.Uchwa豉 31/2008 - w sprawie przyj璚ia Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010
 32. 28.05.2008r.Uchwa豉 32/2008 - w sprawie przyj璚ia „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowi您uj帷ych w latach 2009-2011
 33. 28.05.2008r.Uchwa豉 33/2008 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2007
 34. 28.05.2008r.Uchwa豉 34/2008 - w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008
 35. 28.05.2008r.Uchwa豉 35/2008 - w sprawie uruchomienia nowego kierunku Nauki o Rodzinie - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk Spo貫cznych od roku akademickiego 2009/2010
 36. 28.05.2008r.Uchwa豉 36/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Historii
 37. 28.05.2008r.Uchwa豉 37/2008 -  w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Historii
 38. 28.05.2008r.Uchwa豉 38/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Historii
 39. 28.05.2008r.Uchwa豉 39/2008 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. Wydawnictw
 40. 28.05.2008r.Uchwa豉 40/2008 - w sprawie uruchomienia na kierunku Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia nowej specjalno軼i Informatyka przemys這wa od roku akademickiego 2008/2009
 41. 28.05.2008r.Uchwa豉 41/2008 - w sprawie utworzenia specjalizacji Animacja i upowszechnianie kultury muzycznej w ramach specjalno軼i nauczycielskiej na kierunku Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia od roku akademickiego 2008/2009
 42. 28.05.2008r.Uchwa豉 42/2008 - w sprawie zatwierdzenia zmiany w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika specjalno嗆 praca socjalna od roku akademickiego 2008/2009- zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 43. 28.05.2008r.Uchwa豉 43/2008 - w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Nauczania przedmiotu muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum od roku akademickiego 2008/2009
 44. 28.05.2008r.Uchwa豉 44/2008 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora AJD w Cz瘰tochowie dla prof. dr hab. Aleksandra Spivakovskiego
 45. 02.07.2008r.Uchwa豉 45/2008 - w sprawie zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Biotechnologia zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 46. 02.07.2008r.Uchwa豉 46/2008 - w sprawie zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Chemia zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 47. 02.07.2008r.Uchwa豉 47/2008 - w sprawie zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Ochrona 字odowiska zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 48. 02.07.2008r.Uchwa豉 48/2008 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i Oprogramowanie komputerów na In篡nieria oprogramowania studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Informatyka od roku akademickiego 2008/2009
 49. 02.07.2008r.Uchwa豉 49/2008 - w sprawie zmiany w planach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich od roku akademickiego 2008/2009 na kierunku Historia specjalno嗆 archiwistyczna zgodnych z obowi您uj帷ymi standardami
 50. 02.07.2008r.Uchwa豉 50/2008 - w sprawie uruchomienia nowej specjalno軼i krajoznawczo-turystycznej studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Historia od roku akademickiego 2008/2009
 51. 02.07.2008r.Uchwa豉 51/2008 - w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Komputerowa Grafika Wydawnicza od roku akademickiego 2008/2009
 52. 02.07.2008r.Uchwa豉 52/2008 - w sprawie zmiany - korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2008
 53. 02.07.2008r.Uchwa豉 53/2008 - w sprawie uzupe軟ienia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2008
 54. 24.09.2008r.Uchwa豉 54/2008 - w sprawie powo豉nia Komisji Skrutacyjnej na Kadencj 2008-2012
 55. 24.09.2008r.Uchwa豉 55/2008 -  w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. kadr, Koordynacji Bada Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic na kadencj 2008-2012
 56. 24.09.2008r.Uchwa豉 56/2008 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2008-2012
 57. 24.09.2008r.Uchwa豉 57/2008 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2008-2012
 58. 24.09.2008r.Uchwa豉 58/2008 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Wydawnictw na kadencj 2008-2012
 59. 24.09.2008r.Uchwa豉 59/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 91/2007 Senatu AJD z dnia 26 wrze郾ia 2007r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2007/2008
 60. 24.09.2008r.Uchwa豉 60/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 81/81/2004 Senatu AJD z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 61. 24.09.2008r.Uchwa豉 61/2008 - w sprawie zmiany w strukturze Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii
 62. 24.09.2008r.Uchwa豉 62/2008 - w sprawie wyra瞠nia zgody na podj璚ie dodatkowego zatrudnienia przez Prorektora ds. Nauki
 63. 24.09.2008r.Uchwa豉 63/2008 - w sprawie wyra瞠nia zgody na podj璚ie dodatkowego zatrudnienia przez Prorektora ds. Nauczania i Wychowania
 64. 29.10.2008r.Uchwa豉 64/2008 - w sprawie poparcia wniosku Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M這dzie篡 dotycz帷ego zwi瘯szenia 鈔odków w bud瞠cie pa雟twa na rok 2009 przeznaczonych na popraw wynagrodze pracowników szkolnictwa wy窺zego
 65. 29.10.2008r.Uchwa豉 65/2008 - w sprawie zmiany do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 66. 29.10.2008r.Uchwa豉 66/2008 - w sprawie zatwierdzenia tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2008/2009
 67. 29.10.2008r.Uchwa豉 67/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 81/81/2004 Senatu AJD z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 68. 29.10.2008r.Uchwa豉 68/2008 - w sprawie zatwierdzenia przez Senat regulaminów sta造ch komisji senackich
 69 29.10.2008r.Uchwa豉 69/2008 - w sprawie zatwierdzenia sk豉du Uczelnianego Zespo逝 Oceniaj帷ego
 70. 29.10.2008r.Uchwa豉 70/2008 - w sprawie okre郵enia zakresu kompetencji sta造ch Komisji senackich
 71. 29.10.2008r.Uchwa豉 71/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 56/2008 w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2008-2012
 72. 29.10.2008r.Uchwa豉 72/2008 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
 73. 29.10.2008r.Uchwa豉 73/2008 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
 74. 29.10.2008r.Uchwa豉 74/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 14/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2008-2012
 75. 29.10.2008r.Uchwa豉 75/2008 - w sprawie wyra瞠nia zgody do prowadzenia rozmów z Rektorem Instytutu Teologicznego dotycz帷ych koncepcji utworzenia Wydzia逝 Teologicznego w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w perspektywie powo豉nia Uniwersytetu Cz瘰tochowskiego
 76. 29.10.2008r.Uchwa豉 76/2008 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 2/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
 77. 26.11.2008r.Uchwa豉 77/2008 - w sprawie ustalenia wysoko軼i honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikaj帷ym ze stosunku pracy
 78. 26.11.2008r.Uchwa豉 78/2008 - w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i zlokalizowanej w Cz瘰tochowie przy ulicy Jasnogórskiej 62
 79. 26.11.2008r.Uchwa豉 79/2008 - w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Artystycznego w Instytucie Plastyki - trzy semestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Malarstwo, specjalizacja: malarstwo sztalugowe
 80. 26.11.2008r.Uchwa豉 80/2008 - w sprawie deklaracji woli utworzenia Wydzia逝 Teologicznego w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie upowa積iaj帷 Rektora do dzia豉nia w celu realizacji tego zamierzenia
 81. 26.11.2008r.Uchwa豉 81/2008 -  w sprawie zatwierdzenia sk豉du Mi璠zywydzia這wego Zespo逝 Oceniaj帷ego
 82. 26.11.2008r.Uchwa豉 82/2008 - w sprawie zatwierdzenia sk豉du Uczelnianego Zespo逝 ds. Odwo豉
 83. 26.11.2008r.Uchwa豉 83/2008 -  zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 68/2008 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie zatwierdzenia przez Senat regulaminów sta造ch komisji senackich
 84. 26.11.2008r.Uchwa豉 84/2008 - w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Przygotowanie do pracy edukatorskiej
 85. 17.12.2008r.Uchwa豉 85/2008 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD na rok 2009
 86. 17.12.2008r.Uchwa豉 86/2008 -  w sprawie realizacji zadania "Adaptacja auli na potrzeby Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza" realizowanego w ramach projektu kluczowego: „Wydzia Nauk Spo貫cznych-rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza w perspektywie powo豉nia Uniwersytetu w Cz瘰tochowie"
 87. 17.12.2008r.Uchwa豉 87/2008 - w sprawie zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 88. 17.12.2008r.Uchwa豉 88/2008 - w sprawie zatwierdzenia wyboru bieg貫go rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2008 Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 89. 17.12.2008r.Uchwa豉 89/2008 - w sprawie prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza
w Cz瘰tochowie
 90. 17.12.2008r.Uchwa豉 90/2008 - w sprawie korekty nr II planu rzeczowo-finansowego na rok 2008
 91. 17.12.2008r.Uchwa豉 91/2008 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych na kierunku filozofia: specjalno軼i nauczycielskiej gównej: edukacja filozoficzno-etyczna i dodatkowej: wiedza o spo貫cze雟twie oraz zatwierdzenia planów studiów od semestru letniego roku akademickiego 2008/2009 (obowi您uj帷ych studentów I roku -nabór 2008/2009)
 92. 17.12.2008r.Uchwa豉 92/2008 - w sprawie utworzenia dla studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku filozofia specjalno軼i: filozofia z komunikacj spo貫czn oraz specjalizacji nauczycielskiej w specjalno軼i nauczycielskiej gównej: edukacja filozoficzno-etyczna i dodatkowej: wiedza o spo貫cze雟twie oraz zatwierdzenia planów studiów od semestru letniego roku akademickiego 2008/2009 (obowi您uj帷ych studentów II roku -nabór 2007/2008)Data publikacji: 04.03.2009
Data modyfikacji: 04.03.2009
Opracowa(a): Jolanta Srokosz