Aktualnie stron przegl康a
4 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2015
UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2015

 Lp Data Temat Uchwa造
 1 28.01.2015Uchwa豉 1/2015 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 140/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30 pa寮ziernika 2013r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 2 28.01.2015Uchwa豉 2/2015 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 3 28.01.2015Uchwa豉 3/2015 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 146/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej.
 4 28.01.2015Uchwa豉 4/2015 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 11/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 5 28.01.2015Uchwa豉 5/2015 - uchylaj帷a uchwa喚  NR 35/2012 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  z dnia 23 maja 2012 r  w sprawie zasad restrukturyzacji zatrudnienia  nauczycieli akademickich
 6 25.02.2015
Uchwa豉 6/2015 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie „Przebudowa auli Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie"
 7 25.02.2015
Uchwa豉 7/2015 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie  „Termomodernizacja obiektu Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 36a  w Cz瘰tochowie "
 8 25.02.2015Uchwa豉 8/2015 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z muzykoterapi i choreoterapi na Wydziale Sztuki
 9 25.02.2015Uchwa豉 9/2015 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna dziecka z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi na Wydziale Pedagogicznym
 10 25.02.2015Uchwa豉 10/2015 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Terapia pedagogiczna z muzykoterapi i choreoterapi na Wydziale Sztuki
 11 25.02.2015
Uchwa豉 11/2015 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Terapia pedagogiczna  dziecka z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi na Wydziale Pedagogicznym
 12 25.03.2015Uchwa豉 12/2015 - w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego dla prof. dra hab. Józefa Drabowicza
 13 25.03.2015Uchwa豉 13/2015 - w sprawie uchwalenia Regulaminu zarz康zania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami w豉sno軼i przemys這wej oraz zasad komercjalizacji w  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 14 25.03.2015
Uchwa豉 14/2015 - w sprawie uchwalenia  Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej  w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 15 25.03.2015Uchwa豉 15/2015 - sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016
 16 25.03.2015
Uchwa豉 16/2015 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia z wyró積ieniem na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 17 25.03.2015Uchwa豉 17/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnion na stanowisku asystenta w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego AJD
 18 29.04.2015Uchwa豉 18/2015 - w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) trzeciego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2015/2016
 19 29.04.2015Uchwa豉 19/2015 -  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 20 29.04.2015Uchwa豉 20/2015 - w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „ Przebudowa auli  w budynku  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy ul. Waszyngtona 4/8"
 21 29.04.2015
Uchwa豉 21/2015 - w sprawie ustanowienia s逝瞠bno軼i przesy逝 dla sieci ciep這wniczej  na dzia趾ach  nr 79, 83/3,  89/1, 87,86, 85 i 77/1  obr瑿 150  przy ul. Waszyngtona 4/8  b璠帷ej w豉sno軼i  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  na rzecz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 22 29.04.2015Uchwa豉 22/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Bezpiecze雟two sanitarno-epidemiologiczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek In篡nieria Bezpiecze雟twa.
 23 29.04.2015
Uchwa豉 23/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Agrochemia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek Chemia.
 24 29.04.2015Uchwa豉 24/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Chemia kosmetyków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek Chemia.
 25 29.04.2015
Uchwa豉 25/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Rolnictwo ekologiczne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek Ochrona 字odowiska.
 26 27.05.2015Uchwa豉 26/2015 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2014.
 27 27.05.2015Uchwa豉 27/2015 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2014.
 28 27.05.2015Uchwa豉 28/2015 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2016/2017.
 29 27.05.2015
Uchwa豉 29/2015 - w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 30 27.05.2015Uchwa豉 30/2015 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 144/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30.10.2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia.
 31 27.05.2015Uchwa豉 31/2015 -  w  sprawie wszcz璚ia  post瘼owania kwalifikacyjnego poprzedzaj帷ego nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 32 27.05.2015Uchwa豉 32/2015 - w  sprawie powo豉nia promotora (laudatora) w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 33 27.05.2015Uchwa豉 33/2015 - w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 34 27.05.2015Uchwa豉 34/2015 - w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 35 27.05.2015Uchwa豉 35/2015 - w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 36 27.05.2015Uchwa豉 36/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego AJD.
 37 27.05.2015Uchwa豉 37/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego AJD.
 38 27.05.2015Uchwa豉 38/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii Wydzia逝 Matematyczno - Przyrodniczego AJD.
 39 27.05.2015Uchwa豉 39/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Obcych Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego AJD.
 40 27.05.2015Uchwa豉 40/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego AJD.
 41 27.05.2015Uchwa豉 41/2015 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych AJD.
 42 27.05.2015Uchwa豉 42/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych AJD.
 43 27.05.2015Uchwa豉 43/2015 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pi瘯nych Wydzia逝 Sztuki AJD.
 44 27.05.2015Uchwa豉 44/2015 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pi瘯nych Wydzia逝 Sztuki AJD.
 45 27.05.2015Uchwa豉 45/2015 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim kwalifik. I st. ████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pi瘯nych Wydzia逝 Sztuki AJD.
 46 27.05.2015Uchwa豉 46/2015 - w sprawie Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 48 24.06.2015Uchwa豉 48/2015 - w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie sta貫j senackiej komisji ds. bud瞠tu i finansów.
 49 24.06.2015Uchwa豉 49/2015 -  w sprawie zatwierdzenia aneksu nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2015.
 50 24.06.2015Uchwa豉 50/2015 -  zmieniaj帷a uchwa喚 nr 99/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016.
 51 24.06.2015Uchwa豉 51/2015 - w sprawie og這szenia jednolitego tekstu uchwa造 nr 99/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016.
 52 24.06.2015Uchwa豉 52/2015 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia si.
 53 24.06.2015Uchwa豉 53/2015 -  zmieniaj帷a uchwa喚 nr 144/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30.10.2013r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia.
 54 24.06.2015Uchwa豉 54/2015 -  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edytorstwo tekstów na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 55 24.06.2015Uchwa豉 55/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i Regionalistyka na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym  kierunek Historia.
 56 24.06.2015Uchwa豉 56/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i Regionalistyka na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym kierunek Historia.
 57 24.06.2015Uchwa豉 57/2015 - w sprawie utworzenia specjalno軼i Podstawy i praktyka pisania na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym kierunek Filologia polska.
 58 24.06.2015Uchwa豉 58/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i Praktyka pisania - krytyka literacka na studiach stacjonarnych II stopnia  na Wydziale Filologiczno- Historycznym  kierunek Filologia polska.
 59 24.06.2015Uchwa豉 59/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i Film i realizacja obrazu filmowego na studiach stacjonarnych I stopnia  na Wydziale Filologiczno- Historycznym  kierunek Filologia polska i Kulturoznawstwo europejskie.
 60 24.06.2015Uchwa豉 60/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i Teatr i animacja kultury widowisk na studiach stacjonarnych I stopnia  na Wydziale Filologiczno- Historycznym  kierunek Filologia polska i Kulturoznawstwo europejskie.
 61 24.06.2015Uchwa豉 61/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i Historia narodów s這wia雟kich na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym kierunek Historia.
 62 24.06.2015Uchwa豉 62/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i Historia narodów s這wia雟kich na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym kierunek Historia.
 63 24.06.2015Uchwa豉 63/2015 - w sprawie utworzenia  specjalizacji Nauczanie j瞛yka niemieckiego we wszystkich typach szkó i placówek  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym kierunek Filologia specjalno嗆 Filologia germa雟ka.
 64 24.06.2015Uchwa豉 64/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalizacji Nauczanie j瞛yka angielskiego we wszystkich typach szkó i placówek  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym kierunek Filologia specjalno嗆 Filologia angielska.
 65 24.06.2015Uchwa豉 65/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Turystyka aktywna i specjalistyczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  na Wydziale Pedagogicznym kierunek Turystyka i Rekreacja.
 66 24.06.2015
Uchwa陰 66/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Specjalizacja w sporcie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  na Wydziale Pedagogicznym kierunek Wychowanie Fizyczne.
 67 24.06.2015Uchwa豉 67/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Sprawno嗆 specjalna w s逝瘺ach mundurowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  na Wydziale Pedagogicznym kierunek Wychowanie Fizyczne.
 68 24.06.2015Uchwa豉 68/2015 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Specjalizacja w sporcie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia  na Wydziale Pedagogicznym kierunek Wychowanie Fizyczne.
 69 24.06.2015Uchwa豉 69/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Sprawno嗆 specjalna w s逝瘺ach mundurowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Pedagogicznym kierunek Wychowanie Fizyczne.
 70 24.06.2015Uchwa豉 70/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Trener personalnyna studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia  na Wydziale Pedagogicznym kierunek Wychowanie Fizyczne.
 71 24.06.2015Uchwa豉 71/2015 -  w sprawie utworzenia specjalno軼i Urz康zanie i piel璕nacja terenów zieloni na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek Ochrona 字odowiska.
 72 24.06.2015Uchwa豉 72/2015 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i   Physics and technology of amorphous and composite materials na studiach stacjonarnych drugiego  stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek Fizyka.
 73 24.06.2015Uchwa豉 73/2015 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -   kierunek In篡nieria bezpiecze雟twa.
 74 24.06.2015Uchwa豉 74/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -   kierunek Filologia.
 75 24.06.2015Uchwa豉 75/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Filologia polska.
 76 24.06.2015Uchwa豉 76/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Kulturoznawstwo europejskie.
 77 24.06.2015Uchwa豉 77/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Edytorstwo tekstów na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 78 24.06.2015Uchwa豉 78/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Administracja.
 79 24.06.2015Uchwa豉 79/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -   kierunek Zarz康zanie.
 80 24.06.2015Uchwa豉 80/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Wychowanie fizyczne.
 81 24.06.2015Uchwa豉 81/2015 -  w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2015/2016.
 82 24.06.2015Uchwa豉 82/2015 - w sprawie zmiany Uchwa造 Senatu Nr 18/2015 z dnia 29 kwietnia 205 r. w sprawie  warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) trzeciego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2015/2016.
 83 23.09.2015Uchwa豉 83/2015 - w sprawie realizacji zadania „Wzrost dost瘼no軼i do e-us逝g publicznych poprzez wdro瞠nie zintegrowanego systemu bibliotecznego z bibliotek cyfrow, digitalizacj oraz udost瘼nienie unikalnych zasobów kulturowych  i naukowych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie".
 84 23.09.2015Uchwa豉 84/2015 -  w sprawie utworzenie spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i (spó趾i celowej).
 85 23.09.2015Uchwa豉 85/2015 -  w sprawie nadania tytu逝 doktora honoris causa  prof. zw. dr hab. Marianowi Kisielowi.
 86 23.09.2015Uchwa豉 86/2015 -  w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 87 23.09.2015Uchwa豉 87/2015 -  w sprawie przyj璚ia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia w roku akademickim 2014/2015.
 88 23.09.2015Uchwa豉 88/2015 -  w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016 zmieniaj帷a Uchwa喚  NR 138/2012 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016.
 89 23.09.2015Uchwa豉 89/2015 -  w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odp豉tno軼i za studia i us逝gi edukacyjne obowi您uj帷ych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 90 23.09.2015Uchwa豉 90/2015 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 140/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30 pa寮ziernika 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 91 23.09.2015Uchwa豉 91/2015 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Chemii, Ochrony 字odowiska i Biotechnologii WMP.
 92 23.09.2015Uchwa豉 92/2015 -  w sprawie zg這szenia kandydatów na cz這nka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencj od 01 stycznia  2016 do 31 grudnia 2019.
 93 23.09.2015Uchwa豉 93/2015 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia Dyrektora Centrum Transferu  Technologii.
 94 23.09.2015Uchwa豉 94/2015 - w sprawie zatwierdzenia  korekty nr 1 planu rzeczowo -  finansowego na rok 2015. 
 95 23.09.2015Uchwa豉 95/2015 -  w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016.
 96 23.09.2015Uchwa豉 96/2015 -  w sprawie  wyra瞠nia opinii dot. zniesienia kierunku Biologia na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 97 23.09.2015Uchwa豉 97/2015 -  w sprawie  wyra瞠nia opinii dot. zniesienia kierunku Ochrona 鈔odowiska na poziomie studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 98 23.09.2015Uchwa豉 98/2015 -  w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Kosmetologia.
 99 23.09.2015Uchwa豉 99/2015 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia.
 100 23.09.2015Uchwa豉 100/2015 -  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Detektywistyka i Systemy Bezpiecze雟twa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 101 23.09.2015Uchwa豉 101/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -   kierunek Kosmetologia.
 102 23.09.2015Uchwa豉 102/2015 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Detektywistyka i Systemy  Bezpiecze雟twa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 103 28.10.2015Uchwa豉 103/2015 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2015/2016.
 104 28.10.2015Uchwa豉 104/2015 -  w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 105 28.10.2015Uchwa豉 105/2015 -  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudno軼i w uczeniu si na Wydziale Pedagogicznym.
 106 28.10.2015Uchwa豉 106/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Terapia pedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudno軼i w uczeniu si  na Wydziale Pedagogicznym.
 107 25.11.2015Uchwa豉 107/2015 -  w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2016-2020.
 108 25.11.2015Uchwa豉 108/2015 -  w sprawie wyboru bieg貫go rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie za 2015 rok.
 109 25.11.2015Uchwa豉 109/2015 - w sprawie zmian w Uchwale Nr 147/2013  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
wprowadzenia samofinansowania wydziaów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej uczelni.
 110 25.11.2015Uchwa豉 110/2015 -  w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016  zmieniaj帷a Uchwa喚  NR 138/2012 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016.
 111 25.11.2015Uchwa豉 111/2015 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Case Management na Wydziale Pedagogicznym
 112 25.11.2015Uchwa豉 112/2015 -  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Profilaktyka spo貫czna z elementami doradztwa  na Wydziale Pedagogicznym.
 113 25.11.2015Uchwa豉 113/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe na Wydziale Pedagogicznym.
 114 25.11.2015Uchwa豉 114/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na astudiach podyplomowych   Case Management   na Wydziale Pedagogicznym.
 115 25.11.2015Uchwa豉 115/2015 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Profilaktyka spo貫czna  z elementami doradztwa na Wydziale Pedagogicznym.

data publikacji:
28.01.2015
data ostatniej publikacji:
02.03.2017
opracowa(a):
Biuro Rektora