Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2006

  UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2006


 Lp. 
 Data 
 Temat uchwa造
  1. 25.01.2006r. 
Uchwa豉 1/2006 - w sprawie optymalizacji dydaktyki
  2. 25.01.2006r.Uchwa豉 2/2006 - w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich
  3.
 25.01.2006r.Uchwa豉 3/2006 - w sprawie „Programu oszcz璠no軼iowego AJD" na rok 2006
  4.
 25.01.2006r.Uchwa豉 4/2006 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów na okres kadencji 2005-2008
  5.
 25.01.2006r.Uchwa豉 5/2006 - w sprawie korekty „Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w roku akademickim 2006/2007
  6.
 22.02.2006r.Uchwa豉 6/2006 - w sprawie zatwierdzenia przedstawionego przez JM Rektora AJD „Sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2005"
  7.
 22.02.2006r.Uchwa豉 7/2006 - w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AJD
  8.
 22.02.2006r.Uchwa豉 8/2006 - w sprawie w陰czenia do planu wydawniczego AJD na rok 2006 pracy (rozprawy habilitacyjnej) dr Roberta Gawro雟kiego nt. „Analiza struktury j瞛yka muzycznego i aspekty wykonawcze w „sonacie na dwa fortepiany i perkusje"- B. Bartoka oraz „Divertimencie" J. Bauera.
  9.
 22.03.2006r.Uchwa豉 9/2006 - w sprawie uchwalenia Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 10.
 22.03.2006r.Uchwa豉 10/2006 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007
 11. 19.04.2006r.Uchwa豉 11/2006 - w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2005"
 12. 19.04.2006r.Uchwa豉 12/2006 - w sprawie powo豉nia studenta Arkadiusza S這mi雟kiego reprezentuj帷ego Samorz康 Studencki AJD w sk豉d Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007
 13. 19.04.2006r.Uchwa豉 13/2006 - w sprawie zatrudnienia ████████████████ na stanowisku Kanclerza AJD w Cz瘰tochowie
 14. 19.04.2006r.Uchwa豉 14/2006 - w sprawie powo豉nia Uczelnianego Zespo逝 Oceniaj帷ego
 15. 19.04.2006r.Uchwa豉 15/2006 - w sprawie powo豉nia Mi璠zywydzia這wego
Zespo逝 Oceniaj帷ego
 16. 19.04.2006r.Uchwa豉 16/2006 - w sprawie powo豉nia Uczelnianego Zespo逝 ds. Odwo豉
 17. 19.04.2006r.Uchwa豉 17/2006 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów AJD w Cz瘰tochowie
 18. 31.05.2006r.Uchwa豉 18/2006 - w sprawie wprowadzenia samofinansowania wydziaów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej uczelni
 19. 31.05.2006r.Uchwa豉 19/2006 - w sprawie uchwalenia „Planu rzeczowo-finansowego" na rok 2006
 20. 31.05.2006r.Uchwa豉 20/2006 - w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia w AJD
 21. 31.05.2006r.Uchwa豉 21/2006 - w sprawie przyj璚ia „Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008"
 22. 31.05.2006r.Uchwa豉 22/2006 - w sprawie nowelizacji „ Zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych" obowi您uj帷ych w latach 2007/2008
 23. 31.05.2006r.Uchwa豉 23/2006 - w sprawie zawieszenia naboru na studiach niestacjonarnych na Wydziale Wychowania Artystycznego AJD w Cz瘰tochowie
 24. 31.05.2006r.Uchwa豉 24/2006 - w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2006/2007 kierunku Wychowanie Fizyczne (studia licencjackie) oraz Filozofia (studia licencjackie) w formie studiów niestacjonarnych
 25. 28.06.2006r.Uchwa豉 25/2006 - w sprawie wyra瞠nia zgody na zbycie udziaów w nieruchomo軼i Dom Pracy Twórczej „K這s" w Zakopanem
 26. 28.06.2006r.Uchwa豉 26/2006 - w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 nowego kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- In篡nieria Biomedyczna
 27. 28.06.2006r.Uchwa豉 27/2006 - w sprawie zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉t
 28. 28.06.2006r.Uchwa豉 28/2006 - w sprawie uruchomienia nowej specjalno軼i „Nanofizyka i materia造 mezoskopwe - modelowanie i zastosowanie" dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Fizyka od roku akademickiego 2007/2008
 29. 28.06.2006r.Uchwa豉 29/2006 - w sprawie uruchomienia dodatkowej specjalno軼i nauczycielskiej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia „Wiedza o spo貫cze雟twie" przeznaczonej dla studentów kierunków nauczycielskich I stopnia w ca貫j Uczelni od roku akademickiego 2006/2007
 30. 28.06.2006r.Uchwa豉 30/2006 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Nauk Politycznych 3-semestralnych Studiów Podyplomowych „Wiedza o spo貫cze雟twie i pa雟twie" od roku akademickiego 2006/2007
 31. 28.06.2006r.Uchwa豉 31/2006 - w sprawie korekty programu dodatkowej specjalno軼i nauczycielskiej dla studentów studiów stacjonarnych magisterskich „Wiedza o spo貫cze雟twie" od roku akademickiego 2006/2007
 32 28.06.2006r.Uchwa豉 32/2006 - w sprawie zatwierdzania zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia dla specjalno軼i: filologia germa雟ka oraz filologia angielska od roku akademickiego 2006/2007
 33. 28.06.2006r.Uchwa豉 33/2006 - w sprawie uruchomienia 3-semestralnych Studiów Podyplomowych „Ksi捫ka i plakat" od roku akademickiego 2006/2007
 34. 28.06.2006r.Uchwa豉 34/2006 - w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Malarstwo od roku akademickiego 2006/2007
 35. 28.06.2006r.Uchwa豉 35/2006 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Plastyki 5-semestralnych Studiów Podyplomowych „Studium scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej" od roku 2006/2007
 36. 28.06.2006r.Uchwa豉 36/2006 - w sprawie uruchomienia 3-semestralnych Studiów Podyplomowych „ Opieka nad ma造m dzieckiem w pa雟twach Unii Europejskiej" od roku akademickiego 2006/2007
 37. 28.06.2006r.Uchwa豉 37/2006 - w sprawie uruchomienia w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej specjalno軼i nauczycielskiej „ Edukacja elementarna z j瞛ykiem obcym" na kierunku Pedagogika dla studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2006/2007
 38. 28.06.2006r.Uchwa豉 38/2006 - w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Zarz康zania i Marketingu
 39. 28.06.2006r.Uchwa豉 39/2006 - w sprawie zmiany przedstawiciela Wydzia逝 Wychowania Artystycznego w Senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów
 40. 28.06.2006r.Uchwa豉 40/2006 - w sprawie korekty „Planu wydawniczego na rok 2006"
 41. 27.09.2006r.Uchwa豉 41/2006 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych
 42. 27.09.2006r.Uchwa豉 42/2006 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych
 43. 27.09.2006r.Uchwa豉 43/2006 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w AJD w Cz瘰tochowie
 44. 27.09.2006r.Uchwa豉 44/2006 - w sprawie uruchomienia Instytucie Nauk Politycznych 3-semestralnych Studiów Podyplomowych „Edukacja obronna" w miejsce dotychczasowych „ Edukacja obronna i zarz康zanie kryzysowe" od roku akademickiego 2006/2007
 45. 27.09.2006r.Uchwa豉 45/2006 - w sprawie uruchomienia Instytucie Zarz康zania i Marketingu 2-semestralnych Studiów Podyplomowych „Zarz康zanie finansami lokalnymi" od roku akademickiego 2006/2007
 46. 27.09.2006r.Uchwa豉 46/2006 - w sprawie uruchomienia Instytucie Zarz康zania i Marketingu 2-semestralnych Studiów Podyplomowych „Zarz康zanie dystrybucj i sprzeda膨 w handlu krajowym i mi璠zynarodowym" od roku akademickiego 2006/2007
 47. 27.09.2006r.Uchwa豉 47/2006 - w sprawie uruchomienia Instytucie Filologii Polskiej i w Instytucie Historii kursu dokszta販aj帷ego „Aktywne formy nauczania i uczenia si z wykorzystaniem Technik Informacyjnych w obr瑿ie szkolnej humanistyki od roku akademickiego 2006/2007
 48. 27.09.2006r.Uchwa豉 48/2006 - w sprawie umieszczenia w siatce godzin filologii germa雟kiej i filologii angielskiej studia niestacjonarne (nabór 2004/2005) przedmiotu technologia informacyjna w semestrze szóstym w ilo軼i 20 godzin w roku akademickim 2006/2007
 49. 27.09.2006r.Uchwa豉 49/2006 - w sprawie zmian w planach studiów podyplomowych „Przedsi瑿iorczo嗆" od roku akademickiego 2006/2007
 50. 27.09.2006r.Uchwa豉 50/2006 - w sprawie zwi瘯szania ilo軼i godzin z wyk豉du socjologia studia stacjonarne na kierunku Marketing i Zarz康zanie, specjalno嗆 Zarz康zanie przedsi瑿iorstwem od roku akademickiego 2006/2007
 51. 27.09.2006r.Uchwa豉 51/2006 - w sprawie w陰czenia do programu studiów drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Informatyka przedmiotu: pracownia magisterska od roku 2006/2007
 52. 27.09.2006r.Uchwa豉 52/2006 - w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów podyplomowych na kierunku Technika w nauczaniu od roku akademickiego 2006/2007
 53. 27.09.2006r.Uchwa豉 53/2006 - w sprawie wprowadzenia zmian zgodnie z obowi您uj帷ymi standardami nauczania w siatce godzin na kierunku Instrumentalistyka od roku akademickiego 2006/2007
 54. 25.10.2006r.Uchwa豉 54/2006 - w sprawie przyj璚ia poprawek do Regulaminu Studiów AJD w Cz瘰tochowie
 55. 25.10.2006r.Uchwa豉 55/2006 - w sprawie powo豉nia Komisji Senackiej ds. Opracowania Szczegó這wych Zasad Rozlicze Finansowych Mi璠zy Wydzia豉mi
 56. 25.10.2006r.Uchwa豉 56/2006 - W sprawie zatwierdzenia tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w roku akademickim 2006/2007
 57. 25.10.2006r.Uchwa豉 57/2006 - W sprawie uzupe軟ienia sk豉du Uczelnianej Komisji Wyborczej
 58. 25.10.2006r.Uchwa豉 58/2006 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
 59. 25.10.2006r.Uchwa豉 59/2006 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
 60. 25.10.2006r.Uchwa豉 60/2006 - w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna na studia podyplomowe Edukacja Zintegrowana w klasach O-III oraz zatwierdzanie zmian w ich programie od roku akademickiego 2006/2007
 61. 25.10.2006r.Uchwa豉 61/2006 - w sprawie redukcji godzin zgodnie ze standardami kszta販enia nauczycieli w planie studiów niestacjonarnych dla III roku Filologii: specjalno嗆 filologia angielska od roku akademickiego 2006/2007
 62. 25.10.2006r.Uchwa豉 62/2006 - w sprawie uzupe軟ienia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD
 63. 25.10.2006r.Uchwa豉 63/2006 - w sprawie przyj璚ia poprawek do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 64. 29.11.2006r.Uchwa豉 64/2006 - w sprawie dostosowania dydaktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie do uwarunkowa finansowych i standardów nauczania
 65. 29.11.2006r.Uchwa豉 65/2006 - w sprawie przyj璚ia poprawek do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 66. 29.11.2006r.Uchwa豉 66/2006 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii
 67. 29.11.2006r.Uchwa豉 67/2006 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej
 68. 29.11.2006r.Uchwa豉 68/2006 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du komisji ds. dydaktyki i spraw studenckich
 69. 29.11.2006r.Uchwa豉 69/2006 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. bud瞠tu i finansów
 70. 29.11.2006r.Uchwa豉 70/2006 - w sprawie zmiany cz這nka Komisji Skrutacyjnej
 71. 20.12.2006r.Uchwa豉 71/2006 - w sprawie zatwierdzenia wyboru bieg貫go rewidenta uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego za rok 2006 Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 72. 20.12.2006r.Uchwa豉 72/2006 - w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 73. 20.12.2006r.Uchwa豉 73/2006 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD na rok 2007
 74. 20.12.2006r.Uchwa豉 74/2006 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. bud瞠tu i finansów
 75. 20.12.2006r.Uchwa豉 75/2006 - w sprawie uzupe軟ienia sk豉du Komisji ds. bud瞠tu i finansówData publikacji: 04.03.2009
Data modyfikacji: 04.03.2009
Opracowa(a): Jolanta Srokosz