Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2014
UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2014

 Lp. Data Temat Uchwa造
 1. 29.01.2014Uchwa豉 1/2014 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 2. 29.01.2014Uchwa豉 2/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 99/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016
 3. 29.01.2014Uchwa豉 3/2014 - w sprawie przyj璚ia misji  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 4. 29.01.2014Uchwa豉 4/2014 - w sprawie przyj璚ia strategii  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 5. 29.01.2014Uchwa豉 5/2014 - w sprawie zatwierdzenia zmian w  Regulaminie Wyborczym na kadencj  2012-2016
 6. 29.01.2014Uchwa豉 6/2014 - w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia  na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 7. 29.01.2014Uchwa豉 7/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z uwzgl璠nieniem uczniów szczególnie uzdolnionych na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 8. 29.03.2014Uchwa豉 8/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Psychologia w biznesie na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 9. 29.01.2014Uchwa豉 9/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zamówienia publiczne w teorii i praktyce na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 10. 29.01.2014Uchwa豉 10/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z uwzgl璠nieniem uczniów szczególnie uzdolnionych na Wydziale Filologiczno - Historycznym
11.
 29.01.2014Uchwa豉 11/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Psychologia w biznesie na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 12. 29.01.2014Uchwa豉 12/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Zamówienia publiczne w teorii i praktyce na Wydziale Nauk Spo貫cznych
 13. 29.01.2014Uchwa豉 13/2014 -w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Doradztwo Zawodowe na Wydziale Pedagogicznym
 14. 29.01.2014Uchwa豉 14/2014 -zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 144/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30.10.2013 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
 15. 29.01.2014Uchwa豉 15/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
 w Instytucie Muzyki WS
 16. 29.01.2014Uchwa豉 16/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego
 w Instytucie Sztuk Pi瘯nych WS
 17. 26.02.2014Uchwa豉 17/2014 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie „Przebudowa systemu sieci telekomunikacyjnej w budynkach dydaktycznych  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie"
 18. 26.02.2014Uchwa豉 18/2014 - w sprawie realizacji inwestycji - zadanie „Przebudowa auli Wydzia逝 Pedagogicznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie"
 19. 26.02.2014Uchwa豉 19/2014 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Nauki J瞛yków Obcych Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie
 20. 26.02.2014Uchwa豉 20/2014 - w sprawie poparcia wniosku Zarz康u Gównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, skierowanego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotycz帷ej przyj璚ia uchwa造 stanowi帷ej rok 2015 rokiem Jana D逝gosza w Polsce
 21. 26.02.2014Uchwa豉 21/2014 - w sprawie oczywistych omy貫k pisarskich zaistnia造ch w Uchwale Nr 01/2014 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie harmonogramu przeprowadzenia dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 22. 26.02.2014Uchwa豉 22/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 17/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014 z pó幡. zm.
 23. 26.02.2014Uchwa豉 23/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 11/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawiewytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 24. 26.02.2014Uchwa豉 24/2014 - w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  kierunek Muzyka i animacja artystyczna
 25. 26.02.2014Uchwa豉 25/2014 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach  stacjonarnych I stopnia  na kierunku  muzyka i animacja artystyczna
 26. 26.02.2014Uchwa豉 26/2014 - w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Fotografia i kreacja przekazu
 27. 26.02.2014Uchwa豉 27/2014 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach  stacjonarnych  I stopnia  na kierunku  fotografia i kreacja przekazu
 28. 26.02.2014Uchwa豉 28/2014 - w sprawie zmiany nazwy  specjalno軼i na Wydziale Sztuki  kierunku edukacja artystyczna  w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2014/2015
 29. 26.02.2014Uchwa豉 29/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych edukacja  w sztukach plastycznych  na Wydziale Sztuki
 30. 26.02.2014Uchwa豉 30/2014 - w sprawie zamkni璚ia studiów podyplomowych Praca socjalna i organizacja pomocy spo貫cznej na Wydziale Pedagogicznym
 31. 26.02.2014Uchwa豉 31/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepe軟osprawno軼i  na Wydziale Pedagogicznym
 32. 26.02.2014Uchwa豉 32/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Muzyka i animacja artystyczna
 33. 26.02.2014Uchwa豉 33/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek Fotografia i kreacja pokazu
 34. 26.02.2014Uchwa豉 34/2014 -w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  edukacja w sztukach plastycznych na Wydziale Sztuki
 35. 26.02.2014Uchwa豉 35/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepe軟osprawno軼i z這穎n na Wydziale Pedagogicznym
 36. 26.02.2014Uchwa豉 36/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych WFH
 37. 26.03.2014
Uchwa豉 37/2014 - w sprawie ustanowienia s逝瞠bno軼i przesy逝 dla 陰czy 鈍iat這wodowych w kanalizacji teletechnicznej na nieruchomo軼i po這穎nej w Cz瘰tochowie przy ul. D帳rowskiego 76/78, sk豉daj帷ej si z dzia貫k  nr 17/3, 38/4 obr瑿 41 B b璠帷ych w豉sno軼i Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rzecz Politechniki Cz瘰tochowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN
 38. 26.03.2014Uchwa豉 38/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Realizacja obrazu filmowego na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 39. 26.03.2014Uchwa豉 39/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Retoryka s這wa i obrazu na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 40. 26.03.2014Uchwa豉 40/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja dziecka z autyzmem, zespo貫m Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami na Wydziale Pedagogicznym
 41. 26.03.2014Uchwa豉 41/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  realizacja obrazu filmowego na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 42. 26.03.2014Uchwa豉 42/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  retoryka s這wa i obrazu na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 43. 26.03.2014Uchwa豉 43/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  edukacja dziecka z autyzmem, zespo貫m Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami na Wydziale Pedagogicznym
 44. 23.04.2014Uchwa豉 44/2014 -  w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) trzeciego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2014/2015
 45. 23.04.2014Uchwa豉 45/2014 - sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015
 46. 23.04.2014Uchwa豉 46/2014 - w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 47. 23.04.2014Uchwa豉 47/2014 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 48.23.04.2014
Uchwa豉 48/2014 - sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 49.23.04.2014
Uchwa豉 49/2014 - w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia  na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 50.23/04/2014
 Uchwa豉 50/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 95/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw studenckich na kadencj 2012-2016
 51.23.04.2014
Uchwa豉 51/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 97/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016
 52.23.04.2014
Uchwa豉 52/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 99/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia  na kadencj 2012-2016
 53.23.04.2014
Uchwa豉 53/2014 - w sprawie realizacji zadania  p.n. „Zintegrowane laboratorium bada 鈔odowiskowych i nowych materiaów" w budynku Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy al. Armii Krajowej 13/15
 54.23.04.2014
Uchwa豉 54/2014 - w sprawie przekszta販enia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego stopnia  kierunek Matematyka
 55.23.04.2014
Uchwa豉 55/2014 - w sprawie utworzenia specjalno軼i informatycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunek matematyka od roku akademickiego  2014/2015
 56. 23.04.2014Uchwa豉 56/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 11/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 57. 23.04.2014Uchwa豉 57/2014 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym studiów stacjonarnych  i  niestacjonarnych pierwszego stopnia 3,5 letnich in篡nierskich kierunek Innowacyjne technologie i nowoczesne materia造
 58. 23.04.2014Uchwa豉 58/2014 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na studiach  stacjonarnych  I stopnia  3,5 letnich in篡nierskich na kierunku  innowacyjne technologie i nowoczesne materia造
 59. 23.04.2014Uchwa豉 59/2014 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  edytorsko-redaktorskiej  na Wydziale Filologiczno-Historycznym kierunek filologia polska  od roku akademickiego 2014/2015
 60. 23.04.2014Uchwa豉 60/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia (in篡nierskich) o profilu ogólnoakademickim -  kierunek innowacyjne technologie i nowoczesne materia造
 61. 28.05.2014Uchwa豉 61/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████  zatrudnion na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Muzyki  Wydzia逝 Sztuki AJD
 62. 28.05.2014
Uchwa豉 62/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Muzyki Wydzia逝 Sztuki AJD.
 63. 28.05.2014Uchwa豉 63/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ██████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pi瘯nych Wydzia逝 Sztuki AJD.
 64. 28.05.2014
Uchwa豉 64/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy  z mianowanym nauczycielem akademickim ██████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Zarz康zania i Marketingu  
Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych  AJD.
 65. 28.05.2014Uchwa豉 65/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnion na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych AJD.
 66.28.05.2014
Uchwa豉 66/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Historii  Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego AJD.
 67. 28.05.2014Uchwa豉 67/2014 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnionym na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Historii  Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego AJD
 68.28.05.2014
Uchwa豉 68/2014 - w sprawie wyra瞠nia opini dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim ██████████████████ na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Obcych Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego AJD
 69. 28.05.2014Uchwa豉 69/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnion  na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Filologii Polskiej   Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego AJD
70. 28.05.2014Uchwa豉 70/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnion  na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Filologii Polskiej   Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego AJD
 71. 28.05.2014
Uchwa豉 71/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dot. rozwi您ania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim  ██████████████████ zatrudnion  na stanowisku adiunkta  w  Instytucie Filologii Polskiej   Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego AJD
 72. 28.05.2014Uchwa豉 72/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2013.
 73. 28.05.2014Uchwa豉 74/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2013
 74. 28.05.2014Uchwa豉 74/2014 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2015/2016
 75. 28.05.2014Uchwa豉 75/2014 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2014/2015
 76. 28.05.2014Uchwa豉 76/2014 - w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowi您uj帷ych w latach 2015-2017  w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 77. 28.05.2014Uchwa豉 77/2014 - w sprawie zatwierdzenia aneksu nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2014
 78. 28.05.2014Uchwa豉 78/2014 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia kierunek matematyka
 79. 28.05.2014Uchwa豉 79/2014 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na
3 semestralnych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia  na kierunku  matematyka
 80. 28.05.2014Uchwa豉 80/2014 -  w sprawie utworzenia  specjalno軼i  geopolityka i konflikty w stosunkach mi璠zynarodowych
na Wydziale Filologiczno-Historycznym  kierunek politologia  od roku akademickiego 2014/2015
 81. 28.05.2014
Uchwa豉 81/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Historia i spo貫cze雟two. Dziedzictwo epok. na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 82. 28.05.2014Uchwa豉 82/2014 -w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Archiwistyka i zarz康zanie dokumentacj wspó販zesn na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 83. 28.05.2014Uchwa豉 83/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Turystyka i promocja regionu na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 84. 28.05.2014Uchwa豉 84/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Wiedza o spo貫cze雟twie na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 85. 28.05.2014Uchwa豉 85/2041 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim -  kierunek matematyka
 86. 28.05.2014Uchwa豉 86/2014 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Historia i spo貫cze雟two. Dziedzictwo epok. na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 87. 28.05.2014Uchwa豉 87/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Archiwistyka i zarz康zanie dokumentacj wspó販zesn na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 88. 28.05.2014Uchwa豉 88/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Turystyka i promocja regionu na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 89. 28.05.2014Uchwa豉 89/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Wiedza o spo貫cze雟twie na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 90. 28.05.2014Uchwa豉 90/2014 - w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo -  finansowego na rok 2014
 91. 25.06.2014
Uchwa豉 91/2014 - w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 92. 25.06.2014
Uchwa豉 92/2014 - w  sprawie powo豉nia promotora (laudatora) w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 93. 25.06.2014Uchwa豉 93/2014 -  w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 94. 25.06.2014Uchwa豉 94/2014 -  w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 95.25.06.2014
Uchwa豉 95/2014 - w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 96. 25.06.2014Uchwa豉 96/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 95/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw studenckich na kadencj 2012-2016
 97. 25.06.2014Uchwa豉 97/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 99/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia  na kadencj 2012-2016
 98. 25.06.2014Uchwa豉 98/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ych Uchwa陰 nr 140/2013 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  z dnia 30 pa寮ziernika 2013 r.
 99. 25.06.2014Uchwa豉 99/2014 - w sprawie przyj璚ia strategii  Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  na lata 2014-2020
 100. 25.06.2014Uchwa豉 100/2014 - w sprawie utworzenia  specjalno軼i  Case Management na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopniana Wydziale Pedagogicznym  kierunek praca socjalna
 101. 25.06.2014Uchwa豉 101/2014 -  w sprawie zmiany zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2013/2014 przyj皻ych uchwa陰 Nr 107/2013 z dnia 25 wrze郾ia 2013 r. Senatu AJD w Cz瘰tochowie
 102. 25.04.2014Uchwa豉 102/2014 -  w sprawie zniesieniu op豉t za drugi kierunek studiów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynaj帷ych studia w  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w roku akademickim 2014/2015
 103. 25.06.2014Uchwa豉 103/2014 -  w sprawie zmiany uchwa造 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie nr 92/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. w sprawie okre郵enia zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉t dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 104. 25.06.2014Uchwa豉 104/2014 -  w sprawie zmiany warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) trzeciego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2014/2015 przyj皻ych uchwa陰 Senatu nr 44/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
 105. 25.06.2014Uchwa豉 105/2014 -  w sprawie zmiany uchwa造 Senatu nr 48/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotycz帷ej zasad i warunków uzyskania przez absolwentów Kolegium Nauczycielskiego dyplomu uko鎍zenia studiów I stopnia (licencjat)
 106. 25.06.2014
Uchwa豉 106/2014 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego
 w Instytucie Filologii Polskiej  Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego  AJD w Cz瘰tochowie
 107. 24.09.2014Uchwa豉 107/2014 - w sprawie przyj璚ia sprawozdania z funkcjonowania  Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
 108. 24.09.2014Uchwa豉 108/2014 - w sprawie nadania tytu逝 doktora honoris causa prof. dr h. c em. Gerhardowi Fieguthowi
 109. 24.09.2014Uchwa豉 109/2014 - w sprawie powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu AJD oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy  „Prawo o szkolnictwie wy窺zym"
 110. 24.09.2014Uchwa豉 110/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 111. 24.09.2014Uchwa豉 111/2014 - w sprawie og這szenia tekstu jednolitego uchwa造 nr 110/2014 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 wrze郾ia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 112.24.09.2014
Uchwa豉 112/2014 - w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odp豉tno軼i za studia i us逝gi edukacyjne obowi您uj帷ych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 113. 24.09.2014Uchwa豉 113/2014 - w sprawie: zatwierdzenia dokumentu potwierdzaj帷ego uko鎍zenie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia z wyró積ieniem dla absolwentów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 114 24.09.2014Uchwa豉 114/2014 - w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2014/2015
 115. 24.09.2014Uchwa豉 115/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 nr 144/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30.10.2013 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia
 116. 24.09.2014Uchwa豉 116/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Fotografia   na Wydziale Sztuki
 117. 24.09.2014Uchwa豉 117/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne z j瞛ykiem migowym na Wydziale Pedagogicznym
 118. 24.09.2014Uchwa豉 118/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Prozdrowotna profilaktyka jog na Wydziale Pedagogicznym
 119. 24.09.2014Uchwa豉 119/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Fotografia na Wydziale Sztuki
 120. 24.09.2014Uchwa豉 120/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Prozdrowotna profilaktyka jog na Wydziale Pedagogicznym
 121. 24.09.2014Uchwa豉 121/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Przygotowanie pedagogiczne z j瞛ykiem migowym na Wydziale Pedagogicznym
 122. 24.09.2014Uchwa豉 122/2014 - w sprawie uchylenia specjalno軼iowych efektów kszta販enia na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2015/2016
 123. 29.10.2014Uchwa豉 123/2014 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2014/2015
 124. 29.10.2014Uchwa豉 124/2014 - zmieniaj帷a uchwa豉 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j komisji senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016
 125. 29.10.2014Uchwa豉 125/2014 - w sprawie okre郵enia zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉t dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 126. 26.11.2014Uchwa豉 126/2014 - w sprawie wyboru bieg貫go rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie za 2014 rok
 127. 26.11.2014Uchwa豉 127/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016
 128. 26.11.2014Uchwa豉 128/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 NR 95/2012 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw studenckich na kadencj 2012-2016
 129. 26.11.2014Uchwa豉 129/2014 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016 zmieniaj帷a Uchwa喚  NR 138/2012 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016
130.
 26.11.2014Uchwa豉 130/2014 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016  zmieniaj帷a Uchwa喚  NR 139/2012 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016
 131. 26.11.2014Uchwa豉 131/2014 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 11/2013 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wytycznych do projektowania programów kszta販enia na danym wydziale, na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kszta販enia na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 132. 26.11.2014Uchwa豉 132/2014 - w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  stopnia o profilu praktycznym kierunek dietetyka
 133. 26.11.2014Uchwa豉 133/2014 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na  studiach stacjonarnych I stopnia  o profilu praktycznym  na kierunku  dietetyka
 134. 26.11.2014Uchwa豉 134/2014 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogicznym
 135. 26.11.2014Uchwa豉 135/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -   kierunek dietetyka
 136. 26.11.2014Uchwa豉 136/2014 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  na Wydziale Pedagogicznym
 137. 12.12.2014Uchwa豉 137/2014 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2015
 138. 12.12.2014Uchwa豉 138/2014 - w sprawie  prowizorium bud瞠towego  Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie na rok 2015.
 139. 12.12.2014Uchwa豉 139/2014 - w sprawie przyj璚ia modelu zarz康zania jako軼i  w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.

data publikacji:29.01.2014
data ostatniej modyfikacji:02.03.2017
opracowa(a):Biuro Rektora