Aktualnie stron przegl康a
2 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2010

  UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2010


 Lp. 
 Data Temat uchwa造
  1. 27.01.2010r. 
Uchwa豉 1/2010 - w sprawie prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
  2.
 27.01.2010r.Uchwa豉 2/2010 - w sprawie korekty nr II planu rzeczowo-finansowego na rok 2009
  3.
 27.01.2010r.Uchwa豉 3/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 72/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
  4.
 27.01.2010r.Uchwa豉 4/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 73/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
  5.
27.01.2010r.Uchwa豉 5/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 14/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2008-2012
  6.
24.02.2010r.
Uchwa豉 6/2010 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku - Wychowanie Fizyczne specjalno嗆 nauczycielska od roku akademickiego 2010/2011
 7. 24.03.2010r.Uchwa豉 7/2010 - w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania artystycznego studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku grafika-specjalizacje: grafika warsztatowa, grafika u篡tkowa od roku akademickiego 2010/2011
 8. 24.03.2010r.Uchwa豉 8/2010 -  w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011
 9. 24.03.2010r.Uchwa豉 9/2010 -  zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 72/2008 z dnia 29 pa寮ziernika 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2008-2012
 10. 24.03.2010r.Uchwa豉 10/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 57/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2008-2012
 11. 24.03.2010 r.Uchwa豉 11/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 56/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2008-2012
 12. 24.03.2010 r.Uchwa豉 12/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 55/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Badan Naukowych
i Wspó逍racy z Zagranic na kadencj 2008-2012
 13. 24.03.2010r.Uchwa豉 13/2010 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne specjalno嗆 nauczycielska pedagogika wczesnoszkolna od roku akademickiego 2010/2011
 14. 24.03.2010r.Uchwa豉 14/2010 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Fizyka specjalno軼i - akustyka i realizacja d德i瘯u od roku akademickiego 2010/2011
 15. 24.03.2010r.Uchwa豉 15/2010 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka specjalno軼i - grafika komputerowa i multimedia od roku akademickiego 2010/2011
 16. 28.04.2010r.Uchwa豉 16/2010 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 17. 26.05.2010r.Uchwa豉 17/2010 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2011/2012
 18. 26.05.2010r.Uchwa豉 18/2010 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2009
 19. 26.05.2010r.Uchwa豉 19/2010 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Fizyka z „nanofizyka i materia造 mezoskopowe -modelowanie i zastosowanie" na „nanofizyka i nanomateria造" od roku akademickiego 2010/2011 od roku akademicki 2011/2012
 20. 26.05.2010r.Uchwa豉 20/2010 - w sprawie utworzenia na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Biotechnologia specjalno軼i biotechnologia 篡wno軼i od roku akademickiego 2010/2011
 21. 26.05.2010r.Uchwa豉 21/2010 - w sprawie utworzenia na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ochrona 字odowiska specjalno軼i ochrona przyrody od roku akademickiego 2010/2011
 22. 26.05.2010r.Uchwa豉 22/2010 - w sprawie utworzenia na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Biotechnologia specjalno軼i ekoturystyka od roku akademickiego 2010/2011
 23. 26.05.2010r.Uchwa豉 23/2010 - w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2010
 24. 23.06.2010r.Uchwa豉 24/2010 - w sprawie zatwierdzania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 22009 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2009
 25. 23.06.2010r.Uchwa豉 25/2010 - w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
 26. 23.06.2010r.Uchwa豉 26/2010 - w sprawie powo豉nia promotora (laudatora)
w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa
 27. 23.06.2010r.Uchwa豉 27/2010 - w sprawie powo豉nia recenzentów w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa
 28. 23.06.2010r.Uchwa豉 28/2010 - w sprawie nadania godno軼i profesora honorowego Akademii im. Jana d逝gosza w Cz瘰tochowie prof. Abdelhadi'ego Kassiba
 29. 23.06.2010r.Uchwa豉 29/2010 - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 30.
 23.06.2010r.Uchwa豉 30/2010 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Pedagogicznym
 31. 23.06.2010r.Uchwa豉 31/2010 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Pedagogicznym
 32. 23.06.2010r.Uchwa豉 32/2010 - w sprawie sprostowania oczywistej omy趾i pisarskiej w tre軼i uchwa造 Nr 95/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 33. 23.06.2010r.Uchwa豉 33/2010 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 57/2008 z dnia 24 wrze郾ia 2008 r. Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu na kadencj 2008-2012
 34. 23.06.2010r.Uchwa豉 34/2010 - w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 35. 23.06.2010r.Uchwa豉 35/2010 - w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 36.
 23.06.2010r.Uchwa豉 36/2010 - w sprawie utworzenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunek Pedagogika specjalno軼i- zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i edukacja Przedszkolna z J瞛ykiem Obcym od roku akademickiego 2010/2011
 37. 23.06.2010r.Uchwa豉 37/2010 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i po鈔ednictwo pracy od roku akademickiego 2010/2011
 38. 23.06.2010r.Uchwa豉 38/2010 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i na Wydziale Pedagogicznym na kierunku Pedagogika
 39. 23.06.2010r.Uchwa豉 39/2010 - w sprawie wprowadzenia 3,5 letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia utworzenia na studiach II stopnia (in篡nierskich) na kierunku informatyka specjalno嗆: bioinformatyka, in篡nieria oprogramowania, grafika komputerowa i multimedia, nauczycielska
 40. 23.06.2010r.Uchwa豉 40/2010 - w sprawie zmiany nazwy specjalizacja na specjalno嗆 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunek Politologia
 41. 23.06.2010r.Uchwa豉 41/2010 - w sprawie utrzymania w planach studiów (stacjonarnych) zasady minimalnej ogólnej liczby godzin zgodnej ze standardami kszta販enia na kierunku studiów
 42. 22.09.2010r.Uchwa豉 42/2010 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
 43. 22.09.2010r.Uchwa豉 43/2010 - w sprawie nadania tytu逝 doktora honoris causa prof. dr hab. Henrykowi Samsonowiczowi
 44. 22.09.2010r.Uchwa豉 44/2010 - w sprawie obni瞠nia pensum dydaktycznego prof. dr hab. Bernda Joachima Ertelta -do 180 godz. w roku akademickim 2010/2011
 45. 22.09.2010r.Uchwa豉 45/2010 - w sprawie obni瞠nia pensum dydaktycznego prof. dr hab. Januszowi Kubackiemu -do 150 godz. w roku akademickim 2010/2011
 46. 22.09.2010r.Uchwa豉 46/2010 - w sprawie obni瞠nia pensum dydaktycznego prof. dr hab. Tomaszowi Dohnalowi -do 150 godz. w roku akademickim 2010/2011
 47. 22.09.2010r.Uchwa豉 47/2010 - w sprawie obni瞠nia pensum dydaktycznego prof. dr hab. Tadeuszowi Skotnickiemu -do 180 godz. w roku akademickim 2010/2011
 48. 22.09.2010r.Uchwa豉 48/2010 - w sprawie obni瞠nia pensum dydaktycznego dr hab.Ma貪orzacie Bogdan -do 120 godz. w roku akademickim 2010/2011
 49. 22.09.2010r.Uchwa豉 49/2010 - w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Spo貫cznych dodatkowej specjalno軼i nauczycielskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przygotowuj帷ej do nauczania drugiego przedmiotu Filozofia i Etyka od roku akademickiego 2010/2011
 50. 22.09.2010r.Uchwa豉 50/2010 - w sprawie zmiany nazwy specjalno軼i „muzyka ko軼ielna" na „muzyka liturgiczna" studia stacjonarna pierwszego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 51. 22.09.2010r.Uchwa豉 51/2010 - w sprawie mianowania dr hab. Zofii K豉k na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej na okres 5 lat z dniem 1 pa寮ziernika 2010 r.
 52. 27.10.2010r.Uchwa豉 52/2010 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2010/2011
 53. 27.10.2010r.Uchwa豉 53/2010 - w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 54. 27.10.2010r.Uchwa豉 54/2010 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencj 2008-2012
 55. 27.10.2010r.Uchwa豉 55/2010 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencj 2008-2012
 56. 27.10.2010r.Uchwa豉 56/2010 - w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów oraz studentów za granic w celach naukowych lub szkoleniowych
 57. 27.10.2010r.Uchwa豉 57/2010 - w sprawie korekty nr I planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
 58. 24.11.2010r.Uchwa豉 58/2010 - w sprawie realizacji inwestycji -zadanie „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy ul. D帳rowskiego 14"
 59. 24.11.2010r.Uchwa豉 59/2010 - w sprawie realizacji zadanie „Budowa budynku gównego Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza" realizowanego w ramach projektu kluczowego : „Wydzia Nauk Spo貫cznych -rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana D逝gosza w perspektywie powo豉nia Uniwersytetu w Cz瘰tochowie"
 60. 24.11.2010r.Uchwa豉 60/2010 - w sprawie zasi璕ni璚ia opinii Senatu dotycz帷ej obni瞠nia pensum dydaktycznego
 61. 24.11.2010r.Uchwa豉 61/2010 - w sprawie mianowania dr hab. Gra篡ny Ryga na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej na okres 5 lat z dniem 21 lutego 2011 r.
 62. 24.11.2010r.Uchwa豉 62/2010 - w sprawie mianowania dr hab. Arkadiusza Marca na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na okres 5 lat z dniem 21 lutego 2011 r.
 63. 24.11.2010r.Uchwa豉 63/2010 - w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr II do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2010
64.
15.12.2010r. Uchwa豉 64/2010 - w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku praca socjalna
65.15.12.2010r.
Uchwa豉 65/2010 - w sprawie zatwierdzenia wyboru bieg貫go rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
66. 15.12.2010r.Uchwa豉 66/2010 - w sprawie korekty nr II planu rzeczowo-finansowego na rok 2010
67. 15.12.2010r.Uchwa豉 67/2010 - w sprawie prowizorium bud瞠towego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok 2011
68. 15.12.2010r.Uchwa豉 68/2010 - w sprawie planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2011
69. 15.12.2010r.Uchwa豉 69/2010 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Psychologia w biznesie od roku akademickiego 2011/2012
70. 15.12.2010r.Uchwa豉 70/2010 - w sprawie utworzenia specjalno軼i zarz康zanie bezpiecze雟twem i higien pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku in篡nieria bezpiecze雟twa
71. 15.12.2010r.Uchwa豉 71/2010 - w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku bezpiecze雟two narodowe

Data publikacji: 23.03.2010
Data modyfikacji: 19.01.2011
Opracowa(a): Jolanta Srokosz