Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2019
ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

2019

Lp.
Data
 Temat Zarządzenia
 1 02.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/1/2019 - w sprawie wprowadzenia  Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2 02.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/2/2019 -w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3 08.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/3/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/16/2017 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowiskach: adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 4 08.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/4/2019 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/136/2016 Rektora Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 5 10.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/5/2019 - w sprawie powołania uczelnianej formacji obrony cywilnej.
 6 11.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/6/2019 - w sprawie wysokości stawki za kilometr przebiegu  pojazdów niebędących własnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wykorzystywanych do celów służbowych.
 7 17.01.2019Zarządzenie Nr R-0161/7/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania i przyznawania medalu PRO GLORIA UNIVERSITATIS.
 8 17.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/8/2019 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania tytułu dla najlepszych studentów
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: PRIMUS IN FACULTATE  PRIMUS IN UNIVERSITATE.
 9 17.02.2019Zarządzenie Nr R-0161/9/2019 - w sprawie zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/64/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

data publikacji: 07.02.2019 r.
data ostatniej publikacji: 07.02.2019 r.
opracował(a):Biuro Rektora