Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Akty Prawne > Zarządzenia Rektora > Zarządzenia 2018

ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

2018

 Lp.Data
Temat Zarządzenia
 102.01.2018
Zarządzenie Nr R-0161/1/2018 - w sprawie zmiany Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  przyjętej w tekście jednolitym zarządzeniem  Nr R0161/62/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 202.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/2/2018 - w sprawie zmiany Instrukcji gospodarowania wyposażenia  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  przyjętej w tekście jednolitym zarządzeniem Nr R0161/63/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania wyposażeniem w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 316.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/3/2018 - w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu pracownikowi zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 418.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/4/2018 - w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 522.01.2018
Zarządzenie Nr R-0161/5/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/151/2017 z dnia 17 listopada 2017 w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Nauczyciel - Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 6 22.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/6/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/152/2017 z dnia 17 listopada 2017 w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 7 22.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/7/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/153/2017 z dnia 17 listopada 2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 8 22.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/8/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/154/2017 z dnia 17 listopada 2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 9 22.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/9/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/155/2017 z dnia 17 listopada 2017 w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 10 22.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/10/2018 - w sprawie wymagań dla kandydatów na stanowisko kustosza dyplomowanego.
 11 31.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/11/2018 - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Doktoranckiej w Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie na rok 2018.
 12 31.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/12/2018 - w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 13 31.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/13/2018 - zmieniające zarządzenie nr R-0161/90/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opisu przedmiotu zamówień dotyczących infrastruktury komputerowej oraz sprzętu projekcyjnego.
 14 31.01.2018Zarządzenie Nr R-0161/14/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników feryjnych warsztatów  językowych dla dzieci organizowanych przez  Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku akademickim2017/2018.
 15 15.02.2018Zarządzenie Nr R-0161/15/2018 - w sprawie  zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/106/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  z dnia 4 września 2017 r.
 16 19.02.2018Zarządzenie Nr R-0161/16/2018 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych sprzętu komputerowego będącego własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 17 19.02.2018Zarządzenie Nr R-0161/17/2018 - w sprawie określenia szczegółowych zasad wyliczania wynagrodzenia pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich.
 18 21.02.2018Zarządzenie Nr R-0161/18/2018 -w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO)w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 19 22.02.2018Zarządzenie Nr R-0161/19/2018 - w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2018r.
 20 05.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/20/2018 - w sprawie zmiany składu Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej Zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/105/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.
 21 05.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/21/2018 - w sprawie zmiany składu Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń pomocy materialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/ 107/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.
 22 06.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/22/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Ochrona Danych Osobowych - cykl I w roku akademickim 2017/2018.
 23 08.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/23/2018 - zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie".
 24 13.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/24/2018 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca marca 2018 r. do czerwca 2018r.
 25 13.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/25/2018 - w sprawie w odpłatności za kursy języka angielskiego dla  pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych.
 26 15.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/26/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego oraz stron internetowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 27 15.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/27/2018 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca marca 2018 r. do czerwca 2018 r.
 28 22.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/28/2018 - w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych oraz imprez innych niż masowe organizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 29 22.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/29/2018 - w sprawie zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 30 29.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/30/2018 - w Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie  sprawozdań z realizacji strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 31 29.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/31/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na licencji gnu general public license  (licencji gnu gpl) wraz z konwersją baz oraz szkoleniem na potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego pod numerem  KZ-371/9/17.
 32 29.03.2018Zarządzenie Nr R-0161/32/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników  kursu języka japońskiego dla dzieci  organizowanych przez  Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku akademickim2017/201.
 33 10.04.2018Zarządzenie Nr R-0161/33/2018 - w sprawie zmiany składu Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej Zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/105/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 września 2017 r.
 34 12.04.2018Zarządzenie Nr R-0161/34/2018 - w w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 35 27.04.2018Zarządzenie Nr R-0161/35/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego opartego na licencji gnu general public license  (licencji gnu gpl) wraz z konwersją baz oraz szkoleniem na potrzeby systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  prowadzonego pod numerem  ZP-371/36/18.
 36 27.04.2018Zarządzenie Nr R-0161/36/2018 - w sprawie okresowych kontroli oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 37 23.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/37/2018 - w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych: Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 38 23.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/38/2018 - w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 39 24.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/39/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego oraz stron internetowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 40 24.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/40/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R 0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu pracownikowi zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 41  
 42 29.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/42/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R 0161/147/2017 w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu godności honorowego profesora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 43 30.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/43/2018 -  w sprawie zmiany nazwy  Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonej Zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/93/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 lipca  2017 r.
 44 30.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/44/2018 -  w sprawie odpłatności za przeprowadzenie egzaminu PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PTE) organizowanego przez  Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, które jest centrum egzaminacyjnym w roku akademickim2017/2018.
 45 30.05.2018Zarządzenie Nr R-0161/45/2018 -  w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 46 30.05.2018
Zarządzenie Nr R-0161/46/2018 -  w sprawie zmian w strukturze Wydziału Pedagogicznego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną w Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie.
 47 04.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/47/2018 - w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019.
 48 04.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/48/2018 - w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2018/2019.
 49 04.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/49/2018 - w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.
 50 12.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/50/2018 - w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019.
   
 52 12.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/51/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego, stron internetowych oraz portali społecznościowych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 53 18.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/52/2018 - w sprawie wprowadzenia Szczegółowej instrukcji inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie.
 54 20.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/53/2018 - w sprawie Regulaminu wydawania czasopism naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 55 20.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/55/2018 -  w sprawie realizacji Projektu pn.:„Wzrost dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z biblioteką cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie" Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych".
 56 20.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/56/2018 - w sprawie zasad ustalania składu komisji rekrutacyjnych, warunków wynagradzania ich członków oraz podziału środków finansowych z opłat za postępowanie związane  z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019.
 57 20.06.2018Zarządzenie Nr R-0161/57/2018 - sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim  2018/2019.
 58 11.07.2018Zarządzenie Nr R-0161/58/2018 -  w sprawie prowadzenia studiów wspólnych  z uczelniami zagranicznymi.
 59 12.07.2018Zarządzenie Nr R-0161/59/2018 -  w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień w dyscyplinie nauk o zdrowiu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im .Jana Długosza w Częstochowie.
 60 18.07.2018Zarządzenie Nr R-0161/60/2018 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie.
 61 19.07.2018Zarządzenie Nr R-0161/61/2018 - w sprawie szczegółowych zasad organizacji dydaktyki, w tym zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2018/2019.
 62 19.07.2018Zarządzenie Nr R-0161/62/2018 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr R - 0161/ 48/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2018/2019.
 63 06.08.2018Zarządzenie Nr R-0161/63/2018 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Akademia Młodych Wynalazców inicjatywą poszerzającą horyzonty kreatywnego i innowacyjnego myślenia dzieci i młodzieży" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 64 06.08.2018Zarządzenie Nr R-0161/64/2018 - w sprawie powołania Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 65 06.08.2018Zarządzenie Nr R-0161/65/2018 - w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 66 07.08.2018Zarządzenie Nr R-0161/66/2018 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenie w roku akademickim 2018/2019.
 67 07.08.2018Zarządzenie Nr R-0161/67/2018 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 68 04.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/68/2018 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr R - 0161/ 48/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2018/2019.
 69 10.09.2018
Zarządzenie Nr R-0161/69/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 70 12.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/70/2018 - w sprawie trybu i harmonogramu wprowadzania zmian w organizacji i funkcjonowaniu Uczelni w związku z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.
 71 17.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/71/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP-371/89/18.
 72 18.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/72/2018 - w sprawie wysokości stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
 73 19.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/73/2018 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr R - 0161/ 48/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 czerwca 2018 r.w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim  2018/2019.
 74 20.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/74/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych pod numerem: ZP-371/102/18, ZP-371/103/18, ZP-371/104/18 oraz ZP-371/107/18.
 75 20.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/75/2018 - w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. świadczeń pomocy materialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 76 20.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/76/2018 -  w sprawie opłat za miejsce w Domu Studenta „Skrzat" w roku akademickim 2018 / 2019.
 77 20.09.2018
Zarządzenie Nr R-0161/77/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne  Nr 0161/144/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 listopada 2017r w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla uczestników kursów języków obcych organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 78 27.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/78/2018 - w sprawie organizacji  finansowania studiów podyplomowych i kursów dokształcających, szkoleń oraz zasad ich rozliczania.
 79 27.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/79/2018 - w sprawie stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających oraz szkoleniach.
 80 28.09.2018Zarządzenie Nr R-0161/80/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP-371/98/18.
 81 01.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/81/2018 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki wyposażeniem Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 82 01.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/82/2018 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
 im. Jana Długosza w Częstochowie.
 83 01.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/83/2018 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 84 01.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/84/2018 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.
 85 01.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/85/2018 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 86 10.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/86/2018 - w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. aktualizacji i ewaluacji strategii.
 87 15.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/87/2018 - w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019.
 88 15.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/88/2018 - w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019.
 89 15.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/89/2018 - w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego; w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 90 15.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/90/2018 - w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych
oraz imprez innych niż masowe organizowanych  w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 91 15.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/91/2018 - w sprawie zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 92 17.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/92/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP-371/116/18.
 93  
 94 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/94/2018 - w sprawie odpłatności za kursy języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  organizowane przez Studium Nauki Języków Obcych.
 95 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/95/2018 - w   sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych   -
z zakresu Przygotowania Pedagogicznego z językiem migowym  - cykl V  w    roku   akademickim 2018/2019 i 2019/2020.
 96 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/96/2018 - w sprawie finansowania praktyk na kierunku Fizjoterapia.
 97 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/97/2018 - w sprawie sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki studenckie.
 98 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/98/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich ciągłych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 99 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/99/2018 - w sprawie odpłatności za praktyki studenckie na studiach niestacjonarnych.
 100 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/100/2018 - w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich  z poza siedziby UJD sprawujących opiekę nad studentami  odbywającymi praktyki.
 101 22.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/101/2018 - w sprawie zmiany składu Uczelnianej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/65 /2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
 102 25.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/102/2018 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2017/2018 od miesiąca października 2018 r. do lutego 2019r.
 103 25.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/103/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych pod numerem ZP-371/129/18 i ZP-371/130/18
 104 25.10.2018Zarządzenie Nr R-0161/104/2018 - o odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej - cykl V w roku akademickim 2018/2019.
 105 05.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/105/2018 - w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 106 06.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/106/2018 - w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019 od miesiąca października 2018 r. do lutego 2019 r.
 107 07.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/107/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 108 07.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/108/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Bezpieczeństwo i higieny pracy - cykl X  w roku akademickim 2018/2019.
 109 08.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/109/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/156/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2018 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 110 08.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/110/2018 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 111 13.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/111/2018 - w sprawie powołania do stałej komisji przetargowej członków doraźnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP-371/134/18.
 112 15.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/112/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 113 15.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/113/2018 - w sprawie zmiany składu Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/64/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
 114 15.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/114/2018 - w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 115 15.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/115/2018 - w sprawie realizacji Projektu ERASMUS+ EVOLVE - Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange (Wykorzystanie wymian  wirtualnych w efektywnym nauczaniu online). Nr projektu: nr ref 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD.
 116 20.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/116/2018 - w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na rok 2019 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 117 20.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/117/2018 - w sprawie zmiany zasad i trybu udostępniania pomieszczeń i powierzchni w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 118 22.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/118/2018 - w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 119 22.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/119/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Logopedia cykl II  w roku akademickim 2018/2019.
 120 22.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/120/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych -Nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cykl II w roku akademickim 2018/2019.
 121 22.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/121/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Administracja Publiczna cykl XIII w roku akademickim 2018/2019.
 122 22.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/122/2018 - w sprawie odpłatności za usługi edukacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych - Zarządzanie placówką oświatową cykl VI  w roku akademickim 2018/2019.
 123 22.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/123/2018 - w sprawie zmiany składu Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/131/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.
 124 26.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/124/2018 - w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R0161/59/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. opracowania wniosku o nadanie uprawnień w dyscyplinie nauk o zdrowiu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im .Jana Długosza w Częstochowie.
 125 26.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/125/2018 - w sprawie powołania Komisji rektorskiej ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 126 27.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/126/2018 - zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/93/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 127 28.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/127/2018 - w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie.
 128 28.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/128/2018 - w sprawie zmian w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 129 30.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/129/2018 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/84/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 października 2018 r.
 130 30.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/130/2018 - w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za realizację zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.
 131 30.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/131/2018 - w sprawie zmiany składu Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie powołanej zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/131/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie z dnia 28 listopada 2016 r.
 132 30.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/132/2018 - w sprawie wprowadzenia  Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Projekcie ERASMUS+  EVOLVE - Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange(Wykorzystanie wymian  wirtualnych w efektywnym nauczaniu online), nr ref 590174-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA3-PI-FORWARD realizowanym w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie.
 133 10.12.2018Zarządzenie Nr R-0161/133/2018 - w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Nr R-0161/51/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 134 13.12.2018Zarządzenie Nr R-0161/134/2018 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
 135 12.12.2018Zarządzenie Nr R-0161/135/2018 - w sprawie wprowadzenia Zasad etyki publikacyjnej w Wydawnictwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
 136 20.12.2018Zarządzenie Nr R-0161/136/2018 - w sprawie  wprowadzenia  planu audytu na 2019 rok.
 137 20.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/137/2018 - w sprawie uruchomienia Projektu pt.: „Na ratunek. Program rozwoju dla studentów i absolwentów Pielęgniarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 138 20.11.2018Zarządzenie Nr R-0161/138/2018 - w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

data publikacji: 25.01.2018 r.
data ostatniej publikacji: 07.02.2019 r.
opracował(a):Biuro Rektora