Aktualnie stron przegl康a
1 go軼i

Akty Prawne > Uchwa造 Senatu > Uchwa造 2016
UCHWAΧ SENATU AKADEMII IM. JANA DΣGOSZA W CZ邘TOCHOWIE - 2016

 LpData
Temat Uchwa造
 1 27.01.2016Uchwa豉 1/2016 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej utworzenia nowego Wydzia逝  o nazwie Wydzia Filologiczno-Historyczny  powsta貫go z po陰czenia Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego oraz Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych.
 2 27.01.2016Uchwa豉 2/2016 - w sprawie przyj璚ia zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ego uchwa陰 Nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 27 maja 2015 r.
 3 27.01.2016
Uchwa豉 3/2016 - w sprawie zatwierdzenia Przewodnicz帷ego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencj 2016-2020   Akademii im. Jan D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 4 27.01.2016Uchwa豉 4/2016 - w sprawie harmonogramu przeprowadzenia dodatkowej okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 5 27.01.2016Uchwa豉 5/2016 - w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „Termorenowacja budynku  Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego   Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy    Al. Armii Krajowej 36A w Cz瘰tochowie".
 6 27.01.2016Uchwa豉 6/2016 - zmieniaj帷a uchwa喚 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016.
 7 27.01.2016Uchwa豉 7/2016 - w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2012-2016 powo豉nej uchwa陰 nr 95/2012 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012r.
 8 27.01.2016Uchwa豉 8/2016 - w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016 zmieniaj帷a Uchwa喚  NR 139/2012 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Odwo豉wczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016.
 9 27.01.2016Uchwa豉 10/2016 - w sprawie uchylenia uchwa造 nr 30/2009 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 29 marca 2009r. w sprawie zasad tworzenia lub likwidacji specjalno軼i w ramach kierunku studiów prowadzonego w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 10 27.01.2016Uchwa豉 10/2016 - w sprawie  utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpiecze雟twa.
 11 27.01.2016Uchwa豉 11/2016 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpiecze雟twa.
 12 27.01.2016Uchwa豉 12/2016 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 83/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie  wytycznych dotycz帷ych projektowania i uchwalania programów kszta販enia dla studiów podyplomowych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 13 27.01.2016Uchwa豉 13/2016 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Kryminalistyka i systemy bezpiecze雟twa.
 14 24.02.2016Uchwa豉 14/2016 -  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego na kadencj  2016-2020.
 15 24.02.2016Uchwa豉 15/2016 - w sprawie przyj璚ia zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ego uchwa陰 Nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 27 maja 2015 r.
 16 24.02.2016Uchwa豉 16/2016 - w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego dla prof. dra hab. Yuriya Povstenko.
 1724.02.2016
Uchwa豉 17/2016 -  w sprawie zmian w Uchwale Nr 3/2009 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie
 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych
nauczycielom akademickim.
 18 24.02.2016Uchwa豉 18/2016 -  w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz dyplomów uko鎍zenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia z wyró積ieniem na Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 19 24.02.2016Uchwa豉 19/2016 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Psychoprofilaktyka.
 20 24.02.2016Uchwa豉 20/2016 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Psychoprofilaktyka.
 21 24.02.2016Uchwa豉 21/2016 -  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD na Wydziale Pedagogicznym.
 22 24.02.2016Uchwa豉 22/2016 -  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Nauczanie j瞛yka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 23 24.02.2016Uchwa豉 23/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia  na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Psychoprofilaktyka.
 24 24.02.2016Uchwa豉 24/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Nauczanie j瞛yka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 25 24.02.2016Uchwa豉 25/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach podyplomowych   Wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka i edukacja uczniów z ASD ( Autyzm dzieci璚y HFA, zespó Aspergera) na Wydziale Pedagogicznym.
 26 24.02.2016Uchwa豉 26/2016 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej WFH Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 27 24.02.2016Uchwa豉 27/2016 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk politycznych i Bezpiecze雟twa WFH Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 28 15.03.2016Uchwa豉 28/2016 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorz康u Studenckiego Akademii. im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do Regulaminu Samorz康u Studenckiego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie oraz stwierdzenia jego zgodno軼i z ustaw Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni.
 29 15.03.2016Uchwa豉 29/2016 -  w sprawie stwierdzenia zgodno軼i Regulaminu Samorz康u Doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z ustaw Prawo o szkolnictwie wy窺zym i Statutem Uczelni.
 3030.03.2016
Uchwa豉 30/2016 -  w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016 zmieniaj帷a Uchwa喚  NR 138/2012 Senatu Akademii im Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 24 pa寮ziernika 2012 r. w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2012-2016.
 31 30.03.2016Uchwa豉 31/2016 -  zmieniaj帷a uchwa喚 97/2012 z dnia 26 wrze郾ia 2012 r. z pó幡. zm. w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2012-2016.
 32 30.03.2016Uchwa豉 32/2016 -  w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016 powo豉nej uchwa陰 nr 99/2012 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012r.
 33 30.03.2016Uchwa豉 33/2016 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Rachunkowo嗆 i podatki.
 34 30.03.2016Uchwa豉 34/2016 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Rachunkowo嗆 i podatki.
 35 30.03.2016Uchwa豉 35/2016 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Sztuki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego.
 36 30.03.2016Uchwa豉 36/2016 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego.
 37 30.03.2016Uchwa豉 37/2016 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kultura w mediach i komunikacji.
 38 30.03.2016Uchwa豉 38/2016 - w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 4 semestralnych studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Kultura w mediach i komunikacji.
 39 30.03.2016Uchwa豉 39/2016 -  w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Piel璕niarstwo.
 40 30.03.2016Uchwa豉 40/2016 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 6 semestralnych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Piel璕niarstwo.
 41 30.03.2016Uchwa豉 41/2016 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 104/2015 z dnia 28 pa寮ziernika 2015r. w sprawie  wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 42 30.03.2016Uchwa豉 42/2016 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia
na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Rachunkowo嗆 i podatki.
 43 30.03.2016Uchwa豉 43/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia
na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunek Kultura w mediach i komunikacji.
 44 30.03.2016Uchwa豉 44/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie J瞛ykoznawstwo na studiach  trzeciego stopnia  na Wydziale Filologiczno-Historycznym.
 45 30.03.2016Uchwa豉 45/2016 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia
na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Fotografia i kreacja przekazu wizualnego.
 46 30.03.2016Uchwa豉 46/2016 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia
na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Piel璕niarstwo.
 47 30.03.2016Uchwa豉 47/2016 - w sprawie  nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 48 27.04.2016Uchwa豉 48/2016 -  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2016/2017.
 49 27.04.2016Uchwa豉 49/2016 -  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 50 27.04.2016Uchwa豉 50/2016 -  sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017.
 51 27.04.2016Uchwa豉 51/2016 - w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 52 27.04.2016Uchwa豉 52/2016 -  w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 53 27.04.2016Uchwa豉 53/2016 -  w sprawie zmiany w sk豉dzie sta貫j, Senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2012-2016 powo豉nej uchwa陰 nr 99/2012 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 26 wrze郾ia 2012r.
 54 27.04.2016Uchwa豉 54/2016 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydzia逝 Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 55 27.04.2016Uchwa豉 55/02016 - w sprawie ustanowienia wzajemnej s逝瞠bno軼i gruntowej pomi璠zy  Gmin Miasto Cz瘰tochowa  na nieruchomo軼i oznaczonej  jako dzia趾i nr 1/1 i 5/1 obr瑿 150 zlokalizowanych przy ul. Kili雟kiego 15 a  Akademi im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na nieruchomo軼i oznaczonej jako dzia趾a nr 4 obr瑿 150 zlokalizowanej  przy ul. D帳rowskiego 14 w Cz瘰tochowie.
 56 27.04.2016Uchwa豉 56/2016 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 104/2015 z dnia 28 pa寮ziernika 2015r. w sprawie  wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 57 18.05.2016Uchwa豉 57/2016 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015.
 58 18.05.2016Uchwa豉 58/2016 - w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo  -  finansowego na rok 2016.
 59 18.05.2016Uchwa豉 59/2016 -  w sprawie ustalenia limitu przyj耩 na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 60 18.05.2016Uchwa豉 60/2016 -  w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia dla nowotworzonych kierunków w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2016/2017.
 61 18.05.2016Uchwa豉 61/2016 -  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2017/2018.
 62 18.05.2016Uchwa豉 62/2016 - w sprawie  utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpiecze雟two narodowe.
 63 18.05.2016Uchwa豉 63/2016 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 4 semestralnych studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpiecze雟two narodowe.
 64 18.05.2016Uchwa豉 64/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym - 
kierunek Bezpiecze雟two  narodowe.
 65 18.05.2016Uchwa豉 65/2016 - w  sprawie wszcz璚ia  post瘼owania kwalifikacyjnego poprzedzaj帷ego nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 66 18.05.2016Uchwa豉 66/2016 -  w  sprawie powo豉nia promotora (laudatora) w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 67 18.05.2016Uchwa豉 67/2016 -  w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 68 18.05.2016Uchwa豉 68/2016 -  w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 69 18.05.2016Uchwa豉 69/2016 -  w  sprawie powo豉nia recenzenta w zwi您ku z post瘼owaniem kwalifikacyjnym poprzedzaj帷ym nadanie tytu逝 doktora honoris causa.
 70 18.05.2016Uchwa豉 70/2016 - w sprawie nadania godno軼i honorowego profesora Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 71 29.06.2016Uchwa豉 71/2016 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia豉lno軼i Uczelni w roku 2015.
 72 29.06.2016Uchwa豉 72/2016 - w sprawie wyra瞠nia zgody na zaci庵ni璚ie kredytu w rachunku bie膨cym.
 73 29.06.2016Uchwa豉 73/2016 - w sprawie zatwierdzenia aneksu nr I do planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2016.
 74 29.06.2016Uchwa豉 74/2016 - w sprawie zatwierdzenia wzoru Legitymacji Instruktora Sportu w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 75 29.06.2016Uchwa豉 75/2016 - w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego i drugiego stopnia dla nowotworzonych kierunków w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2016/2017.
 76 29.06.2016Uchwa豉 76/2016 -zmieniaj帷a uchwa喚 nr 144/2013 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia.
 77 29.06.2016Uchwa豉 77/2016 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Historii WFH  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 78 28.09.2016Uchwa豉 78/2016 - w sprawie powo豉nia Komisji skrutacyjnej  na kadencj 2016-2020.
 79 28.09.2016Uchwa豉 79/2016 - w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu pracy Senatu Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie.
 80 28.09.2016Uchwa豉 80/2016 -  w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „Termorenowacja budynku  dydaktycznego
Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego   Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 36A w Cz瘰tochowie".
 81 28.09.2016Uchwa豉 81/2016 - w sprawie realizacji inwestycji  budowlanej - zadania  p.n. „Termorenowacja budynku  dydaktycznego
Wydzia逝 Filologiczno - Historycznego   Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przy Al. Armii Krajowej 36A w Cz瘰tochowie".
 82 28.09.2016Uchwa豉 82/2016 -  w sprawie przyj璚ia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jako軼i Kszta販enia w roku akademickim 2015/2016.
 83 28.09.2016Uchwa豉 83/2016 - w sprawie przyj璚ia zmian do Statutu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie przyj皻ego uchwa陰 Nr  46/2015  Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia  27  maja 2015 r. z pó幡. zm.
 84 28.09.2016
Uchwa豉 84/2016 -  w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2016-2020.
 85 28.09.2016
Uchwa豉 85/2016 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Bud瞠tu i Finansów na kadencj 2016-2020.
 86 28.09.2016Uchwa豉 86/2016 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Bada Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic na kadencj 2016-2020.
 87 28.09.2016Uchwa豉 87/2016 -  w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Wydawnictw na kadencj 2016-2020.
 88 28.09.2016Uchwa豉 88/2016 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kszta販enia na kadencj 2016-2020.
 89 28.09.2016Uchwa豉 89/2016 - w sprawie powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds. Nowelizacji Statutu AJD.
 90 28.09.2016Uchwa豉 90/2016 - w sprawie okre郵enia  zakresu kompetencji sta造ch Komisji senackich.
 91 28.09.2016Uchwa豉 91/2016 -  w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) drugiego stopnia dla nowoutworzonego kierunku Zarz康zanie ze specjalistycznym j瞛ykiem obcym w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2016/2017.
 92 28.09.2016Uchwa豉 92/2016 - zamieniaj帷a Uchwa喚 nr 89/2015 z dnia 23 wrze郾ia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odp豉tno軼i za studia i us逝gi edukacyjne obowi您uj帷ych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 93 28.09.2016Uchwa豉 93/2016 - zamieniaj帷a Uchwa喚 nr 125/2014 z dnia 29 pa寮ziernika 2014 r. w sprawie okre郵enia zasad pobierania op豉t za 鈍iadczone us逝gi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op豉t dla studentów i doktorantów Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 94 28.09.2016Uchwa豉 94/2016 -  w sprawie zasad ustalania zakresu obowi您ków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj耩 dydaktycznych obj皻ych zakresem tych obowi您ków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017.
 95 28.09.2016Uchwa豉 95/2016 -  w sprawie  utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym studiów drugiego  stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarz康zanie ze specjalistycznym j瞛ykiem obcym.
 96 28.09.2016Uchwa豉 96/2016 -  w sprawie  ustalenia liczby godzin zaj耩 dydaktycznych realizowanych na 4 semestralnych studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarz康zanie ze specjalistycznym j瞛ykiem obcym.
 97 28.09.2016Uchwa豉 97/2016 - w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Zarz康zanie ze specjalistycznym j瞛ykiem obcym.
 98 28.09.2016Uchwa豉 98/2016 -  w sprawie okre郵enia efektów kszta販enia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym -  kierunek Rachunkowo嗆 i podatki.
 99 28.09.2016Uchwa豉 99/2016 -  w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Spo貫cznych i Bezpiecze雟twa WFH  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 100 28.09.2016Uchwa豉 100/2016 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Historii WFH  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 101 28.09.2016Uchwa豉 101/2016 -  w sprawie powo豉nia dora幡ej Senackiej Komisji ds. Nowelizacji Statutu AJD.
 102 26.10.2016Uchwa豉 102/2016 - w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedze Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie na rok akademicki 2016/2017.
 103 26.10.2016Uchwa豉 103/2016 -  w sprawie nadania tytu逝 doktora honoris causa  prof. zw. dr hab. Andrzejowi J. Zakrzewskiemu.
 104 26.10.2016Uchwa豉 104/2016 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. kadr, koordynacji bada naukowych i wspó逍racy z zagranic.
 105 26.10.2016Uchwa豉 105/2016 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. dydaktyki i spraw studenckich.
 106 26.10.2016Uchwa豉 106/2016 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. kszta販enia.
 107 26.10.2016Uchwa豉 107/2016 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu sta貫j senackiej  komisji ds. bud瞠tu i finansów.
 108 26.10.2016Uchwa豉 108/2016 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu  sta貫j senackiej  komisji ds. wydawnictw.
 109 26.10.2016Uchwa豉 109/2016 - w sprawie powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich na kadencj 2016-2020.
 110 26.10.2016Uchwa豉 110/2016 - w sprawie wytycznych dotycz帷ych projektowania i uchwalania programów kszta販enia dla kursów dokszta販aj帷ych w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 111 23.11.2016Uchwa豉 111/2016 - w sprawie wyboru bieg貫go rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie za 2016 rok.
 112 23.11.2016Uchwa豉 112/2016 - w sprawie powo豉nia Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencj 2016-2020.
 113 23.11.2016Uchwa豉 113/2016 - w sprawie samofinansowania  wydziaów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej uczelni.
 114 23.11.2016
Uchwa豉 114/2016 - zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr 24 /2013 Senatu Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 115 23.11.2016Uchwa豉 115/2016 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 116 23.11.2016Uchwa豉 116/2016 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016-2020.
 117 23.11.2016Uchwa豉 117/2016 - w sprawie powo豉nia Komisji Oceniaj帷ej Nauczycieli Jednostek Mi璠zywydzia這wych na kadencj 2016-2020.
 118 23.11.2016Uchwa豉 118/2016 - w sprawie powo豉nia Uczelnianej Odwo豉wczej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016-2020.
 119 23.11.2016Uchwa豉 119/2016 - zmieniaj帷a uchwa喚 Nr 104/2015 z dnia 28 pa寮ziernika 2015r. w sprawie  wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie  do projektowania programów kszta販enia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 120 23.11.2016Uchwa豉 120/2016 - w sprawie wyra瞠nia opinii dotycz帷ej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Spo貫cznych i Bezpiecze雟twa WFH  Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie.
 121 09.12.2016Uchwa豉 121/2016 - w sprawie zmiany w Uchwale Nr 86/2016 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 28 wrze郾ia 2016 r. powo豉nia sta貫j, senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Bada Naukowych i Wspó逍racy z Zagranic na kadencj 2016-2020.
 122 09.12.2016Uchwa豉 122/2016 - w sprawie zmiany w uchwale nr 118/2016 Senatu AJD w Cz瘰tochowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powo豉nia Uczelnianej Odwo豉wczej Komisji Oceniaj帷ej na kadencj 2016-2020.
 123 09.12.2016Uchwa豉 123/2016 - w sprawie nadania Auli  Wydzia逝 Pedagogicznego nr 121 w budynku Akademii im. Jana D逝gosza  w Cz瘰tochowie przy ul. Waszyngtona 4/8  42-200 Cz瘰tochowa nazwy:  Auditorium Maximum.
 124 09.12.2016Uchwa豉 124/2016 - w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Wydawnictwa AJD w Cz瘰tochowie na rok 2017.
 125 09.12.2016Uchwa豉 125/2016 - w sprawie zatwierdzenia  korekty nr 2 planu rzeczowo -  finansowego na rok 2016.

data publikacji:05.01.2016
data ostatniej modyfikacji:01.03.2017
opracowa(a):Biuro Rektora