Aktualnie stronę przegląda
4 gości

Praca > Archiwum > Administracja
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
w wymiarze 1/4 etatu

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

12.12.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik gospodarczy  w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo
w wymiarze 1 etatu - umowa na okres próbny

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.10.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Porządkowe pomieszczeń dydaktycznych – 20 osób
w wymiarze 1 etatu - umowa na okres próbny

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
 
Wyniki naboru czytaj...

27.09.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów
w wymiarze 1 etatu

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
 
Wyniki naboru czytaj...

26.09.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Zastępca Kwestora
w wymiarze 1 etatu

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
 
Wyniki naboru czytaj...

30.08.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Konserwator malarz
w wymiarze 1 etatu

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

04.04.2016


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Informatyk
w wymiarze 1 etatu

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

05.10.2015


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny referent / specjalista w Dziekanacie Wydziału Filologiczno – Historycznego
w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

26.05.2015


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny referent/specjalista w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych
w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

09.04.2015


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

St. specjalista ds. zamówień publicznych
w wymiarze 1 etatu

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

09.03.2015


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny Referent 
w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...


16.10.2014


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik gospodarczy 
w wymiarze 1 etatu 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...


06.10.2014


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Informatyk w wymiarze 1 etatu


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

23.06.2014


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości w wymiarze 1 etatu


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

10.01.2014


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista
w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych
w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo


1. Oczekiwane wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- preferowana znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS),
- znajomość obsługi programów: Word, Excel.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Udzielanie informacji kandydatom na studia,
• Przygotowywanie dokumentacji i ewidencji związanej z przebiegiem studiów,
• Bieżąca obsługa i ewidencji całokształtu spraw związanych z tokiem studiów.


Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 04 czerwca 2013 r. Szczegółowych informacji odnośnie naboru na ww. stanowisko udziela Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych pod nr tel. 34/378-42-37.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

29.05.2013


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Administrator Obiektu

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe - preferowane techniczne
- doświadczenie zawodowe 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,
- umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych Office, Excel,
- prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Administrowanie obiektami dydaktycznymi uczelni przy ulicy Armii Krajowej 36a oraz Dąbrowskiego 14,
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości wewnątrz obiektu oraz terenach przyległych,
 • Prowadzenie gospodarki odpadami,
 • Zapewnienie obsługi portierni i ochrony obiektu oraz obsługi szatni w podległych obiektach,
 • Wystawianie faktur i not dot. najmu pomieszczeń i powierzchni w administrowanych obiektach,
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników obsługi,
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 • Nadzór nad zapewnieniem sieci łączności oraz systemów p.poż i alarmowych w podległych obiektach,
 • Rozliczanie kosztów usług telekomunikacyjnych dla użytkowników,
 • Opracowywanie kalkulacji kosztów , analiz i sprawozdań dot. podległych obiektów,
 • Udział w przeglądach okresowych obiektów, odbiorach prac remontowych i konserwacyjnych w podległych obiektach,
 • Dokonywanie zakupu materiałów i usług dot. administrowanych obiektów w zakresie wynikającym z obowiązujących zarządzeń wewnętrznych,
 • Kasacja zlikwidowanych przez komisje likwidacyjne składników majątku uczelni.

Wymagane dokumenty
należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 22 marca 2013 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru
czytaj...


18.03.2013Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Działu Administracji i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne – preferowane budownictwo,
- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
- biegła znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Kierowanie Działem Administracji i Gospodarki Nieruchomościami.
• Planowanie działań administracyjnych związanych z obsługą obiektów uczelni.
• Nadzór nad gospodarką nieruchomościami.
• Nadzór nad realizacją umów dot. gospodarki nieruchomościami.
• Nadzór nad obsługą administracyjną Kanclerza.

Wymagane dokumenty
należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 18 marca 2013 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

11.03.2013


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Informatyk
(w wymiarze 1 etatu)

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe informatyczne,
- znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
- znajomość architektury komputerów klasy PC,
- znajomość zagadnień z topologii sieci LAN,
- zdolności organizacyjne i analityczne,
- komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) kwestionariusz osobowy,
5) kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii
Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do dnia 8 marca 2013 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...
5.03.2013


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista naukowo – techniczny w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa (w wymiarze 1 etatu)

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat) lub studia podyplomowe w zakresie informatyki, ochrony środowiska lub kierunków technicznych,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux na poziomie administratora,
 • znajomość PHP, HTML, CSS w stopniu umożliwiającym  pisanie dynamicznych stron internetowych,
 • znajomość systemów CMS,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym odczyt dokumentacji technicznych.
Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

02.01.2013


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ogłasza konkurs na stanowisko

KWESTORA – Z-CY  KANCLERZA DS. EKONOMICZNYCH

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe ekonomiczne( rachunkowość, finanse)
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie  na stanowisku głównego księgowego lub związanym z zarządzaniem finansami
3) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni publicznych, w tym ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i prawa podatkowego
4) doświadczenie w zakresie rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5) doświadczenie w obsłudze lub wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie finansami
6) zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem
7) kreatywność, innowacyjność i samodzielność w działaniu.


Oferty należy przesłać do dnia 26 października 2012 r. na adres Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Sekretariat Kanclerza ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...
15.10.2012


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starszy woźny
(w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo)


1. Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie – minimum podstawowe

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    Wydawanie kluczy do pomieszczeń,
•    Obsługa urządzeń sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej oraz monitoringu,
•    Obchody budynku oraz sprawdzanie pod kontem bezpieczeństwa, tj. okna, drzwi, odpływy w pomieszczeniach sanitarnych,
•    Wykonywanie innych czynności porządkowych w budynku i w otoczeniu.

3. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kwestionariusz osobowy,
4)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do dnia 20.09.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...

 13.09.2012

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Młodszy Bibliotekarz
(w wymiarze 1 etatu)


Oczekiwane wymagania:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej
• znajomość komputerowego systemu bibliotecznego Tinlib
• dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 26 lipca 2012 r. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że w okresie od lipca do września 2012 r. istnieje możliwość odbycia nieodpłatnej praktyki w wymiarze nie przekraczającym 3 miesięcy w Dziale Zamówień Publicznych. Preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, zarządzanie. 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w ww. okresie mogą składać podanie do dnia 28 maja 2012 r. na adres: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507.

KANCLERZ
mgr Mariola Ptaszek


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. zamówień publicznych
(w wymiarze 1 etatu)


Oczekiwane wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie zawodowe w pracy w zamówieniach publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
•Przygotowywanie umów.

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 28 maja 2012 r. Szczegółowych informacji odnośnie naboru na ww. stanowisko udziela Kierownik Działu Zamówień Publicznych pod nr tel. 34/378-42-01.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych  w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo (nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie – minimum podstawowe,
• znajomość pracy na stanowisku porządkowej

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sal dydaktycznych,
• Wykonywanie innych czynności porządkowych w budynku i w razie potrzeby w otoczeniu.

3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do dnia 14.05.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Pracownik gospodarczy
 w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo


1. Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie – minimum podstawowe

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•    Utrzymywanie w czystości terenów wokół budynku dydaktycznego,
•    Wykonywanie czynności załadowczych, rozładowczych i przemieszczeniowych w budynkach Uczelni,
•    Odśnieżanie chodników, dróg dojazdowych wewnętrznych i parkingów,
•    Wykonywanie innych czynności porządkowych w budynku i w otoczeniu.

3. Wymagane dokumenty:


1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kwestionariusz osobowy,
4)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do dnia 02.04.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

w wymiarze 1 etatu - umowa na zastępstwo
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagane dokumenty: 
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 28 marca 2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru
czytaj...


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Młodszy Bibliotekarz

w wymiarze 1 etatu
(nazwa stanowiska pracy)

1. Oczekiwane wymagania:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • staż pracy w bibliotece,
 • znajomość komputerowego systemu bibliotecznego,
 • dokładność, odpowiedzialność.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • katalogowanie druków zwartych w systemie TINLIB z uwzględnieniem kartotek wzorcowych (KHW),
 • opracowanie książek zgodnie z klasyfikacją dziesiętną (UKD),
 • klasyfikacja przedmiotowa, tworzenie nowych haseł wg słownika Biblioteki Narodowej.

3. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 14 marca 2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Wyniki naboru czytaj...


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-

Specjalista ds. ekonomicznych

w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo
(nazwa stanowiska pracy)

1. Oczekiwane wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości,
- znajomość przepisów finansowych, księgowych i podatkowych,
- biegła znajomość obsługi komputera.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•    Uzgadnianie kont dot. rozrachunków publicznoprawnych i z pracownikami.
•    Rejestrowanie faktur od dostawców.
•    Sporządzanie przelewów (Homebank).
•    Sporządzanie sprawozdań RbN – RbZ.
•    Sporządzanie not księgowych.

3. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: kanclerz@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 23 stycznia 2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 16.01.2012 r.

Wyniki naboru czytaj...