Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Praca > Archiwum > Wydział Pedagogiczny

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

stanowisko adiunkta w Zakładzie Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Turystyki Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Wydziału Pedagogicznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu 3.02.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.12.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, turystyki i Fizjoterapii

Termin rozstrzygnięcia konkursu 3.02.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

16.12.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Termin rozstrzygnięcia konkursu 23.09.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

31.07.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 1.07.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
 
29.05.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 17.06.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
07.05.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Wydziału Pedagogicznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 17.06.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
07.05.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 17.06.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
07.05.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Wydziału Pedagogicznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 17.06.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
07.05.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 17.06.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
07.05.2015


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Instytucie Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 4.02.2015 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...
29.12.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 4.02.2015 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

29.12.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 14.11.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 19.11.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

14.10.2014Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 14.08.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 24.09.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

09.07.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

starszego wykładowcy w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 08.08.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 24.09.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

09.07.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 23.06.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 2.07.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

20.05.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 23.06.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 2.07.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

20.05.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

starszego wykładowcy w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 30.05.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 11.06.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

15.04.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 05.05.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 7.05.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.03.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 05.05.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 7.05.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.03.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 05.05.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 7.05.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.03.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 05.05.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 7.05.2014 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.02.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 05.05.2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 7.05.2014 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.02.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

04.02.2014


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• ukończyły studia wyższe ze stopniem magistra w zakresie pedagogiki,
• posiadają dorobek naukowy z zakresu pedagogiki i andragogiki,
• mają doświadczenie zawodowe  w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• mają otwarty przewód doktorski,
• są w wieku do 35 lat
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31.12.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 08.01.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.11.2013


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia
27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• ukończyły studia wyższe ze stopniem magistra w zakresie pedagogiki,
• posiadają dorobek naukowy z zakresu historii wychowania i pedagogiki porównawczej,
• mają doświadczenie zawodowe  w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie pedagogiki porównawczej i historii wychowania,
• mają otwarty przewód doktorski,
• są w wieku do 35 lat.
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem - 30.08.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 25.09.2013 r.


Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.06.2013


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
•    spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
•    posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
•    posiadają  udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej,
•    są w wieku do 35 lat.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 21.06.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 03.07.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

20.05.2013


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki: specjalność pedagogika specjalna,
• mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu pedagogiki specjalnej,
• posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy na wyższej uczelni,
• mają doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autystycznego,
• posiadają doświadczenie i osiągnięcia w pracy organizacyjnej na wyższej uczelni,
• są w wieku do 45 lat.
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 29.05.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.06.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.04.2013


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Turystyki Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia
27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej,
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii kultury fizycznej,
• mają doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej- minimum 3 lata,
• posiadają doświadczenie i osiągnięcia w pracy organizacyjnej na wyższej uczelni,
• są w wieku do 30 lat.
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29.05.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.06.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.04.2013


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia
27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora nauk o ziemi w zakresie geografii,
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy związany z turystyką i rekreacją,
• biegle posługują się przynajmniej jednym językiem obcym (europejskim),
• mają odbyte szkolenia z zakresu elementów obsługi ruchu turystycznego,
• posiadają doświadczenie i osiągnięcia w pracy na wyższej uczelni,
• są w wieku do 35 lat.
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29.05.2013 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.06.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.04.2013


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego:


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy,
• mają doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w uczelni wyższej
• posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego,
• są w wieku do 35 lat.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 28.12.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 09.01.2013 r.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


30.11.2012

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych z zakresu pedagogiki,
• osiągnęły znaczący i twórczy dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji wczesnoszkolnej,
• posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów europejskich.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 28.12.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 09.01.2013 r.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


31.10.2012

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Turystyki Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień doktora nauk kulturze fizycznej,
• są w wieku poniżej 30 lat,
• osiągnęły dorobek naukowy z zakresu historii kultury fizycznej,
• posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy na wyższej uczelni,
• posiadają doświadczenie w pracy organizacyjnej na wyższej uczelni.


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 31.10.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 14.11.2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.09.2012


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• ukończyły studia magisterskie o kierunku informatyka,
• posiadają doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
• mają publikacje z zakresu stosowania nowych technologii w edukacji,
• cechują się umiejętnością i doświadczeniem w przygotowywaniu kursów e-learningowych,
• posiadają umiejętności w zakresie stosowania programów komputerowych i internetowych do realizacji nowych podstaw programowych potwierdzonych certyfikatem  
• tematyka badawcza przygotowywanej rozprawy doktorskiej poświęcona jest wykorzystaniu Technologii informacyjnej (stan zaawansowania pracy doktorskiej potwierdzony przez opiekuna naukowego).          

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 19.09.2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają wykształcenie wyższe o kierunku stosownym do prowadzenia zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja tj. nauki o ziemi specjalność geografia,
• osiągnęły kierunkowy dorobek naukowy,
• posiadają stopień naukowy doktora,
• są w wieku poniżej 40 lat.          

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 03.09.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 19.09.2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Doradztwa Zawodowego Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 31.05.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 20.06.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 31.05.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 20.06.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki,
• osiągnęły znaczny dorobek naukowy w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
• posiadają aktywny udział w konferencjach naukowych oraz znaczące osiągnięcia w działalności organizacyjnej i dydaktycznej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 31.05.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 20.06.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
• posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
• osiągnęły dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie nauk o kulturze fizycznej,
• cechują się znajomością języka polskiego.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 31.05.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 20.06.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


   
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
•spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
•posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego Nauk o Ziemi z zakresu geografii, 
•osiągnęły znaczący i twórczy dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie turystyki i rekreacji udokumentowany publikacjami w znaczących  czasopismach międzynarodowych, zwłaszcza po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,             
•mają aktywny udział w konferencjach,
•posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej jak i osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry. 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
•podania o zatrudnienie na w/w stanowisku,
•życiorysu i kwestionariusza osobowego,
•dokumentu potwierdzającego kwalifikacje,
•informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
•oświadczenia o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 11.05.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 13.06.2012 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 28.03.2012 r.


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Doradztwa Zawodowego Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
•    spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
      kandydat powinien posiadać:
•    stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o         zarządzaniu
•    udokumentowany dorobek naukowy
•    doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
•    doświadczenie w realizacji krajowych i europejskich projektów
•    znajomość języków obcych.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308 następujących dokumentów:
•    zgłoszenia pisemnego do konkursu,
•    życiorysu i kwestionariusza osobowego,
•    odpisu dyplomu,
•    spisu publikacji,
•    informacji o przebiegu pracy zawodowej,
•    oświadczenie kandydata określające Akademię im. Jana Długosz jako podstawowe miejsce pracy
•    opinii z poprzedniego miejsca zatrudnienia.


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 06.04.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 18.04.2012 r.Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 16.01.2012 r.


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Doradztwa Zawodowego Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego.


Wykaz wymaganych dokumentów:
 • zgłoszenie pisemne do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • spis publikacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata określające Akademię im. Jana Długosz jako podstawowe miejsce pracy,
 • opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia.
Podania w związku z konkursem proszę składać w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego - Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 06.02.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 08.02.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 04.01.2012 r.

 
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • zgłoszenie pisemne do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • spis publikacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata określające Akademię im. Jana Długosz jako podstawowe miejsce pracy,
 • opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego - Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 06.02.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 08.02.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 04.01.2012 r.

 
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału Pedagogicznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • zgłoszenie pisemne do konkursu,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • spis publikacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata określające Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy,
 • opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 308.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30.12.2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 11.01.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 23.11.2011 r.


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
 • zgłoszenie pisemne do konkursu,
 • życiorys  i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • spis publikacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej,
 • opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 308 do dnia 06.06.2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 15.06.2011 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

zmiana dot.  konkursu 12.05.2011 czytaj...

pełna treść ogłoszenia po zmianie 12.05.2011 czytaj...
 


Częstochowa, 04.05.2011 r.


Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie ogłasza konkurs  na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Pedagogiki Wydział Pedagogiczny
w dziedzinie nauk humanistycznych.  
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zarządzenia wewnętrznego Rektora AJD  R-6/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z późn. zm.: