Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Praca > Archiwum > Wydział Nauk Społ.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Filozofii Socjologii i Psychologii dwa otwarte konkursy na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego na I lub II etat w zakresie filozofii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 09.03.2016r.

05.02.2016


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji  pięciu  otwartych konkursów na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 10.02.2016r.

28.12.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji  pięciu  otwartych konkursów na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa; 
2. historii doktryn politycznych i prawnych;
3. finansów publicznych i prawa finansowego;
4. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego;
5.prawa pracy.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 18.11.2015r.

12.10.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Zarządzania i Marketingu otwarty konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie w zakresie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  18.11.2015r

12.10.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Zarządzania i Marketingu otwarty konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na drugi pełny etat w zakresie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  18.11.2015r.

12.10.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Zarządzania i Marketingu w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 16.09.2015 roku.

27.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Zarządzania i Marketingu w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 16.09.2015 roku.

27.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 16.09.2015 roku.

20.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w zakresie filozofii lub teologii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii w Zakładzie Filozofii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 09.09.2015 roku.

20.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji pięć otwartych konkursów na stanowisko:

 profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa; 
2. historii doktryn politycznych i prawnych;
3. finansów publicznych i prawa finansowego;
4. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego;
5. prawa pracy.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  16.09.2015 r

20.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa europejskiego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  16.09.2015 roku.

16.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na drugi pełny etat w zakresie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  16.09.2015 roku.

16.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie w zakresie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  16.09.2015 roku.

16.07.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  08.07.2015 roku.

11.06.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w zakresie filozofii lub teologii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii w Zakładzie Filozofii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 08.07.2015 roku.

10.06.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji sześć otwartych konkursów na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa; 
2. nauk o zarządzaniu;
3. historii doktryn politycznych i prawnych;
4. finansów publicznych i prawa finansowego;
5. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego;
6. prawa pracy.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  08.07.2015r.

02.06.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Filozofii Socjologii i Psychologii otwarty konkurs na stanowisko:

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie w zakresie filozofii.

Rozstrzygnięcie konkursu  08.07.2015r.

25.05.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Zarządzania i Marketingu w zakresie nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania oraz marketingu 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu  10.06.2015r.

09.04.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie  Administracji w zakresie prawa administracyjnego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 13.05.2015r.

09.03.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie  Administracji w zakresie prawa handlowego i cywilnego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 13.05.2015r.

09.03.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie  Administracji w zakresie prawa administracyjnego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu 13.05.2015r.

09.03.2015


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH  AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora wizytującego w Zakładzie Filozofii w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia starożytna.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 11.03.2015 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

13.02.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Filozofii Socjologii i Psychologii otwarty konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie w zakresie filozofii.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 10.03.2015 roku.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

13.02.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji sześć  otwartych konkursów na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa, 
2. nauk o zarządzaniu,
3. historii doktryn politycznych i prawnych,
4. finansów publicznych i prawa finansowego,
5. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,
6. prawa pracy


Rozstrzygnięcie konkursu  13.05.2015r.  

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

29.01.2015


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Zarządzania i Marketingu w zakresie nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i ekonomii.

Rozstrzygnięcie konkursu  15.02.2015r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.12.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji sześć  otwartych konkursów na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa, 
2. prawa pracy,
3. nauk o zarządzaniu,
4. historii doktryn politycznych i prawnych,
5. finansów publicznych i prawa finansowego,
6. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.


Rozstrzygnięcie konkursu  14.01.2015r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.10.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa europejskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu  17.09.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

16.07.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Zarządzania i Marketingu otwarty konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego na drugim pełnym etacie w zakresie ekonomia, finanse, rachunkowość.

Rozstrzygnięcie konkursu  17.09.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

11.07.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji  pięć  otwartych konkursów na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa, 
2. nauk o zarządzaniu,
3. historii doktryn politycznych i prawnych,
4. finansów publicznych i prawa finansowego,
5. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu  17.09.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

10.07.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji:

sześć  otwartych konkursów na stanowisko profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa, 
2. prawa konstytucyjnego,
3. nauk o zarządzaniu,
4. historii doktryn politycznych i prawnych,
5. finansów publicznych i prawa finansowego,
6. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.


Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 26.06.2014 roku. Rozstrzygnięcie konkursu 2.07.2014r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.05.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa europejskiego.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 26 .06.2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu  02.07.2014r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.05.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Zarządzania i Marketingu otwarty konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie w zakresie ekonomii specjalność ekonomia, finanse, rachunkowość.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 26.06.2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu  2.07.2014r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

26.05.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu 14.05.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa europejskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu 14.05.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza dwa konkursy na stanowisko:

asystenta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu 14.05.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji sześć otwartych konkursów na stanowisko profesora:

nadzwyczajnego na pierwszym pełnym etacie odpowiednio w zakresach:
1. teorii i filozofii prawa, 
2. prawa konstytucyjnego,
3. nauk o zarządzaniu,
4. historii doktryn politycznych i prawnych,
5. finansów publicznych i prawa finansowego,
6. prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.


Rozstrzygnięcie konkursu 14.05.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza w Instytucie Administracji dwa otwarte konkurs na stanowisko profesora:

nadzwyczajnego na drugim pełnym etacie: jeden w zakresie prawa cywilnego, drugi w zakresie prawa konstytucyjnego.

Rozstrzygnięcie konkursu 14.05.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

27.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w Instytucie Zarządzania i Marketingu.

Rozstrzygnięcie konkursu  14.05.2014r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

12.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie teorii i filozofii prawa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj 2012 z późniejszymi zmianami).
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny;
 • jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie prawa konstytucyjnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj 2012 z późniejszymi zmianami).
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny;
 • jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk o zarządzaniu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj 2012 z późniejszymi zmianami).
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny;
 • jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj 2012 z późniejszymi zmianami).
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny;
 • jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj 2012 z późniejszymi zmianami).
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny;
 • jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj 2012 z późniejszymi zmianami).
 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny;
 • jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłyniecie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 07 marca 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.01.2014


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Zarządzania i Marketingu w zakresie zarządzania lub ekonomii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłyniecie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora.

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 09 stycznia 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.11.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego nauk humanistycznych w zakresie filozofii 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 572 tj  2012 z  późniejszymi zmianami).
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny
- jest czynnie zaangażowany w kształcenie młodej kadry naukowej, wyrażającej się pełnieniem funkcji promotora w przewodzie doktorskim,

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 09 .01.2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  15.01.2014r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

19.11.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 09 .01.2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  15.01.2014r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

10.10.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego
.

Wykaz wymaganych dokumentów
( składanych w dwóch egzemplarzach):
- podanie kandydata;
- kwestionariusz osobowych załącznik nr 1;
- odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego (w zależności od statusu         naukowego kandydata);
- oświadczenie kandydata, że AJD będzie jego podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia;
- informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym - (załącznik nr 3);
- oświadczenie o zgodzie na wliczanie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich ( załącznik nr 2);
- wskazana byłaby opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia (opiekuna naukowego).

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 09 stycznia 2014 roku.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

10.10.2013Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w zakresie prawa publicznego z uwzględnieniem prawa administracyjnego, historii administracji, historii prawa, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 16 września 2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  18.09.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.07.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  dwa otwarte konkursy na stanowisko

profesora  nadzwyczajnego w zakresie:
 • pierwszy w zakresie prawo finansowe, prawo konstytucyjne, historia specjalność archiwistyka;
 • drugi w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 16 września 2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  18.09.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

03.07.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza dwa otwarte konkursy na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego w zakresie prawo publiczne:  finanse publiczne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 11 czerwca  2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  12.06.2013r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

9.05.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza dwa otwarte konkursy na stanowisko:

profesora  na II pełny etat w zakresie dyscyplin  ekonomia, finanse, rachunkowość, statystyka.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.  

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 11 czerwca  2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  12.06.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

9.05.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

starszego wykładowcy w Instytucie Filozofii Socjologii i Psychologii w Zakładzie Socjologii.

Preferowani są kandydaci  posiadający stopień doktora socjologii, oraz posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich w zakresie socjologii kultury i socjologii wychowania, oraz doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie przystosowania programów kształcenia dla studentów.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami), posiadają co najmniej dwunastoletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub nauczyciela  w placówkach oświatowych.  

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4  pokój 2.03 do dnia 11 czerwca 2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  12.06.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

9.05.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 11 czerwca  2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu 12.06.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

9.05.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

profesora  nadzwyczajnego w zakresie dyscyplin  ekonomia, finanse, rachunkowość, statystyka.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 11 czerwca  2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu  12.06.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

9.05.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 23 maja 2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu 12.06.2013r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.04.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Administracji w zakresie prawa finansowego, finansów publicznych.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4  pokój 2.03 do dnia 23 maja  2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu 12.06.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.04.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko:

profesora na II pełny etat w zakresie nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 25 kwietnia  2013 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu 08.05.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

25.03.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza dwa konkursy na stanowisko:

asystenta w Instytucie Administracji w zakresie:
- historii administracji i prawa administracyjnego materialnego,
- prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).

Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4  pokój 2.03 do dnia 17 kwietnia 2013 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu  08.05.2013r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

14.03.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać  w pokoju  Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 12 marca 2013 roku

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

12.02.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji w zakresie prawa finansowego i prawa konstytucyjnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać w pokoju Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 12 marca 2013 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

12.02.2013


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie nauk prawnych w specjalności prawo konstytucyjne

Wykaz wymaganych dokumentów
( składanych w dwóch egzemplarzach):
- podanie kandydata;
- życiorys i kwestionariusz osobowych;
- odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego (w zależności od statusu naukowego kandydata),
- oświadczenie kandydata, że AJD będzie jego podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia,
- informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- oświadczenie o zgodzie na wliczanie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
- wskazana byłaby opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia (opiekuna naukowego),

Podania w związku z konkursami proszę składać  u Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 14 stycznia 2013 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

13.12.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji w zakresie prawa publicznego z uwzględnieniem prawa administracyjnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.      

Podania w związku z konkursami proszę składać  w pokoju  Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 14 stycznia 2013 roku.            

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

13.12.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji w zakresie prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, nauki administracji, wstępu do prawoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami). 
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.

Podania w związku z konkursami proszę składać  w pokoju  Kierownika Dziekanatu  Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 14 stycznia 2013 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

13.12.2012


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk prawnych i administracyjnych.

Preferowani będą kandydaci zorientowani na zagadnienia w zakresie prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, nauki administracji i wstępu do prawoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.


TERMIN SKŁADANIA OFERT:  3.09. 2012r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA  19.09.2012r.    
   

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  otwarty konkursy na stanowisko:

asystenta w Instytucie Administracji w zakresie:  nauka o administracji, prawo administracyjne lub postępowanie administracyjne, historia administracji, prawo, prawo finansowe lub prawo konstytucyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
: spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  27 czerwiec 2012r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA  4  lipca 2012r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza cztery otwarte konkursy na stanowisko:

profesora w zakresie:
- jedno prawo finansowe, ekonomia, finanse publiczne
- trzy w zakresie nauka o administracji, prawo administracyjne lub  postępowanie administracyjne, historii administracji.


Preferowani będą kandydaci posiadający dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadający obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów Administracji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  25 maja 2012r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA  13 czerwca 2012r.
Istnieje możliwość negocjacji warunków umowy o pracy


Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza dwa  otwarte konkursy na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Administracji w zakresie:  nauka o administracji, prawo administracyjne lub postępowanie administracyjne, historia administracji, prawo , prawo finansowe lub prawo konstytucyjne.

Preferowani będą kandydaci posiadający dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadający obszarowi kształcenia, wskazanemu dla kierunku studiów Administracji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  25 maja 2012r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA  13 czerwca 2012r.      
 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji  na II pełnym etacie w zakresie prawa cywilnego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
-spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.   

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 209, tel. (034) 378-42-28, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:
- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;
- kwestionariusz osobowy załącznik nr1;
- dokument potwierdzający kwalifikacje;
- skrócona charakterystyka dorobku naukowego załącznik nr 2, dydaktycznego i organizacyjnego załącznik nr3
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb  utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu
- oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnych przyjętych w AJD.

Termin składania ofert:  30 kwiecień 2012r.
Termin rozstrzygnięcia:  9 maj 2012r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.03.2012 Częstochowa


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Zarządzania i Marketingu w obszarze nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Termin składania ofert - 5 kwietnia 2012 r.
Termin  rozstrzygnięcia konkursu - 11 kwietnia
2012 r.

Pełna treść ogłoszenia
czytaj...Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego  w Instytucie Zarządzania i Marketingu na drugim pełnym etacie w obszarze nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Termin składania ofert - 5 kwietnia 2012 r.
Termin  rozstrzygnięcia konkursu - 11 kwietnia
2012 r.

Pełna treść ogłoszenia
czytaj...Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: adiunkta  w Instytucie Zarządzania i Marketingu w obszarze nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Termin składania ofert - 5 kwietnia 2012 r.
Termin  rozstrzygnięcia konkursu - 11 kwietnia
2012 r.

Pełna treść ogłoszenia
czytaj...