Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Praca > Archiwum > Wydział Fil.-Hist.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:
profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na okres 5 lat na umowę o pracę, w Zakładzie Badań Interkulturowych w Instytucie Filologii Obcych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Język wykładowy: polski


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.II.2016 r

30.12.2015


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:
profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie,  na umowę o pracę, w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kandydat powinie4n specjalizować się w zakresie bezpieczeństwa narodowego Polski, szczególnie III RP, polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa państwa oraz roli sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.II.2016 r

30.12.2015


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie literaturoznawstwo.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin  rozstrzygnięcia konkursu – luty 2016 r.

01.12.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie w Zakładzie Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
Język wykładowy: polski.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –18.XI.2015 r.

16.10.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na okres jednego roku, na umowę o pracę, w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –9.IX.2015 r.

16.07.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 4 lat w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9.IX.2015 r.

16.07.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres jednego roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9.IX.2015 r.

13.07.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na czas nieokreślony, na umowę o pracę, w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX wieku i Literatury Najnowszej w Instytucie Filologii Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo ze specjalnością dydaktyka języka polskiego
Język wykładowy: polski

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu 9.IX.2015 r.

08.06.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9.IX.2015 r.

20.05.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 4 lat.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 8.VII.2015 r.

04.05.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 8.VII.2015 r.

27.04.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

starszego wykładowcy w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 8.VII.2015 r.

27.04.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Zakładzie Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 8.VII.2015 r.

27.04.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na 5 lat, na umowę o pracę, w  Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historii, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia najnowsza i archiwistyka
Język wykładowy: polski

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –10.VI.2015 r.

27.04.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na okres 5 lat, na umowę o pracę, w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia nowożytna.
Język wykładowy: polski

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –10.VI.2015 r.

27.04.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na 5 lat, na umowę o pracę, w  Zakładzie Historii XIX wieku w Instytucie Historii, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia nowożytna i historia wojskowa

Język wykładowy: polski

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –13.05.2015 r.

30.03.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na okres 5 lat, na umowę o pracę, w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historii, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: nauki pomocnicze historii i dydaktyka historii.
Język wykładowy: polski

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –13.05.2015 r.

30.03.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na 5 lat, na umowę o pracę, w Instytucie Filologii Polskiej, w Zakładzie Języka Polskiego, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, z co najmniej ośmioletnim doświadczeniem dydaktycznym w szkole wyższej, o dorobku uwzględniającym następujące nurty badawcze: stylistykę (ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer komunikacji, jak polityczna – zwłaszcza w aspekcie historycznym, medialna oraz religijna), onomastykę i glottodydaktykę, na który składają się między innymi monografie naukowe, publikacje w punktowanych czasopismach naukowych, tomach pokonferencyjnych, a także czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.03.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.01.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na okres 5 lat, na umowę o pracę, w Instytucie Filologii Polskiej, w Zakładzie Teorii Literatury, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem dydaktycznym w szkole wyższej, o dorobku uwzględniającym następujące nurty badawcze: dyskursy kulturowe XIX i XX wieku, literatura nowoczesna, współczesne metody badań literackich oraz udział w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, na który składają się między innymi monografie naukowe, publikacje w punktowanych czasopismach naukowych, tomach pokonferencyjnych, czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz współorganizowanie konferencji międzynarodowych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –11.03.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.01.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:
adiunkta w Zakładzie Geopolityki i Współczesnych Konfliktów w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 11.02.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

09.01.2015


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
Język wykładowy: polski.


Termin rozstrzygnięcia konkursu 29.X.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
English version read...

24.09.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka chińskiego w Zakładzie Badań Interkulturowych w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.XI.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
English version read...

22.09.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii XIX wieku w Instytucie Historii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia w zakresie nauki historyczne, historia XIX wieku

Termin rozstrzygnięcia konkursu –10.IX.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

16.06.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Termin rozstrzygnięcia konkursu –10.IX.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

16.06.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.IX.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

16.06.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.IX.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

16.06.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Zakładzie Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

(Kandydat powinien specjalizować się w zakresie filologii angielskiej, a także posiadać dorobek naukowy w wymienionym zakresie)
Wykładowy język angielski.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9.VII.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

19.05.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 9.VII.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

05.05.2014


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie językoznawstwo.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 25.06.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

10.03.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii XX wieku w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia najnowsza i dydaktyka historii.
(język wykładowy: polski)

Termin rozstrzygnięcia konkursu 9.04.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

03.03.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii germańskiej.
(język wykładowy: niemiecki)

Termin rozstrzygnięcia konkursu 9.04.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

03.03.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Termin rozstrzygnięcia konkursu 9.04.2014 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

28.02.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
Język wykładowy: polski.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –12.III.2014 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

13.01.2014


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych, Wydział Filologiczno-Historyczny w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 , art. 114 ust.1 oraz art. 118a ust 1 i 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. 2012, 572, t.j. z późn. zm.)
- posiadają tytuł naukowy profesora, ( upłynęło co najmniej 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora);
- posiadają minimum dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne o dorobku naukowym uwzględniającym: historię Polski  XX wieku, politykę bezpieczeństwa Polski w XX – XXI wieku, dzieje służb specjalnych Polski, Niemiec i Związku Radzieckiego

oraz spełniają łącznie co najmniej 3 z poniższych warunków
- posiadają ugruntowaną, znaczącą pozycję w środowisku naukowym lub artystycznym
- po uzyskaniu tytułu profesora były promotorem co najmniej jednego zakończonego przewodu doktorskiego;
- w czasie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego wydatnie powiększyły dorobek  naukowy w postaci oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach zamieszczonych na aktualnej liście MNiSW  lub monografii albo wydatnie powiększył  dorobek  artystyczny
- kierowały lub kierują co najmniej dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych
- posiadają osiągnięcia w naukowej lub artystycznej współpracy międzynarodowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem – 3 lutego  2014 r.
Termin  rozstrzygnięcia konkursu – 26 lutego 2014 r. 


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

03.01.2014


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii XX wieku w Instytucie Historii w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Język wykładowy: polski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami):
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 6.IX.2013 r. tel. (34)370-42-60

Termin rozstrzygnięcia konkursu –18.IX.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

24.07.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie filologii angielskiej.
Wykładowy język angielski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 30.VIII.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 18.IX.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

22.07.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
Język wykładowy: polski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami):
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 30.VIII.2013 r. tel. (34)370-42-60

Termin rozstrzygnięcia konkursu –11.IX.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

1.07.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Teorii Polityki i Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kandydat powinien posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, specjalizować się w zakresie teorii polityki i systemów politycznych, a także posiadać dorobek naukowy w wymienionym zakresie.
Wykładowy język polski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 24.VI.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.VII.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

14.05.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej, Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kandydat powinien
posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, specjalizować się w zakresie historii najnowszej, polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa oraz posiadać dorobek naukowy w wymienionym zakresie.
Wykładowy język polski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 24.VI.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10.VII.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

14.05.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2013 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, z minimum trzyletnim doświadczeniem dydaktycznym w szkole wyższej, o dorobku uwzględniającym historię literatury XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etycznej i antropologicznej, na który składają się m.in. publikacje w punktowanych czasopismach naukowych, zainteresowanego interdyscyplinarnymi poszukiwaniami w ramach literaturoznawstwa (historiografia, literatura i literaturoznawstwo w kontekście filozofii, religioznawstwa) oraz łączeniem badań literaturoznawczych z nowoczesnymi dyskursami metodologicznymi, z doświadczeniem w zakresie organizowania lub współorganizowania konferencji naukowych.
 
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a, pok. 9 do dnia 07.05.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.06.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

17.04.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie filologii angielskiej w dyscyplinie językoznawstwo.

Kandydat powinien posiadać  doktorat w dziedzinie językoznawstwa angielskiego.
Kandydat powinien posiadać doświadczenie: w sporządzaniu międzynarodowych projektów z zakresu szkolenia e-learningowego, w zakresie metodyki pracy online, w opracowaniu koncepcji autorskich programów nauczania wspomaganych komputerem, w działalności dydaktycznej w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz technologii informacyjnych w dydaktyce i glottodydaktyce.

Wykładowy język angielski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 18.02.2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.II.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

18.01.2013


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historii w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia ze szczególnym uwzględnieniem nauk pomocniczych historii.
Język wykładowy: polski.
Słowa kluczowe: nauki historyczne, nauki pomocnicze historii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami):
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 3.I.2013 r. tel. (34)370-42-60
Termin rozstrzygnięcia konkursu –16.01.2013 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

03.12.2012

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych w zakresie socjologii i polityki lokalnej.
Język wykładowy: polski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami):
- posiadają stopień naukowy doktora ,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.XII.2012 r.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

5.11.2012


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kulturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem dydaktycznym, o dorobku uwzględniającym teatrologię, historię teatru XIX i XX wieku, historię dramatu, badania interdyscyplinarne.

Język wykładowy: polski. Słowa kluczowe: teatrologia, historia teatru XIX i XX wieku, historia dramatu, badania interdyscyplinarne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami):
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 21.II.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

5.11.2012


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

starszego wykładowcy w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w zakresie filologii angielskiej. Wykładowy język angielski.


Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
podanie kandydata;
życiorys i kwestionariusz osobowy;
odpis dyplomu;
oświadczenie kandydata, że AJD jest jego podstawowym miejscem pracy,
informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
wskazana byłaby opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia (opiekuna naukowego),

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 31.VIII.2012 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19.IX.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych oraz administracji  publicznej. Wykładowy język polski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 31.VIII.2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 19.IX.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa w zakresie filologii angielskiej. Wykładowy język angielski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 25.VI.2012 r. tel. (34)370-42-60

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 19.IX.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych w zakresie problematyki polityki społecznej. Wykładowy język polski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 27.V.2012 r. tel. (34)370-42-60

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 11.VII.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w zakresie filologii angielskiej. Wykładowy język angielski.

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 27.VI.2012 r. tel. (34)370-42-60

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 11.VII.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w zakresie filologii angielskiej

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 20.VI.2012 r. tel. (34)370-42-60

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 11.VII.2012 r.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, z minimum dwuletnim doświadczeniem dydaktycznym, o dorobku uwzględniającym historię literatury XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etycznej i antropologicznej, zainteresowanego interdyscyplinarnymi poszukiwaniami w ramach literaturoznawstwa (historiografia, literatura i literaturoznawstwo w kontekście filozofii, religioznawstwa) oraz łączeniem badań literaturoznawczych z nowoczesnymi dyskursami metodologicznymi