Aktualnie stronę przegląda
4 gości

Praca > Nauczyciele akademiccy > Wydział Fil.-Hist.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Kulturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 28.01.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 14.03.2019, godz.10.30


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 28.01.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 14.03.2019, godz.10.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: historia literatury z dorobkiem uwzględniającym badania w zakresie II połowy XIX wieku obejmującym monografie oraz publikacje w czasopismach punktowanych, prace edytorskie, a także udział w grantach NCN lub NPRH, z doświadczeniem we współpracy naukowej oraz dydaktyce akademickiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...


Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.12.2018, godz.09.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę onomastyki, stylistyki, językoznawstwa diachronicznego i socjolingwistyki, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi czasopismami naukowymi z zakresu językoznawstwa, posiadającym doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej oraz doświadczenie w organizacji działań naukowych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...


Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.12.2018, godz.09.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę literatury XX wieku ze szczególnym naciskiem na poezję awangardową, związki literatury i muzyki, doświadczeniu edytorskim, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi wydawnictwami naukowymi, posiadającym co najmniej jedna monografią wydaną w wiodącym wydawnictwie humanistycznym. Kandydat powinien mieć doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...


Termin rozstrzygnięcia konkursu –luty 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.12.2018, godz.09.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w zakresie prawa podatkowego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 11.12.2018, godz.10.00
Data modyfikacji: 24.01.2019, godz.15.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony  w zakresie prawa karnego/ postępowania karnego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 11.12.2018, godz.10.00
Data modyfikacji: 24.01.2019, godz.15.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta z habilitacją w Zakładzie Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, z doświadczeniem dydaktycznym w szkole wyższej, o dorobku uwzględniającym zagadnienia onomastyki i języka w komunikacji społecznej. 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.11.2018, godz.14.00
Data modyfikacji: 25.01.2019, godz.12.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019  w ramach umowy zlecenia  w Instytucie Filozofii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: styczeń 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.11.2018, godz.10.25


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na okres 2 lat w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w zakresie europejskiego prawa administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...


Termin rozstrzygnięcia konkursu –styczeń 2019 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.10.2018, godz.14.00
Data modyfikacji: 04.02.2019, godz.11.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019  w ramach umowy zlecenia  w Instytucie Filologii Obcych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 12.10.2018, godz.14.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w zakresie nauk o polityce.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 10.10.2018, godz.12.30
Data modyfikacji: 25.01.2019, godz.12.30


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego, na I etacie  w Zakładzie Historii XIX wieku w Instytucie Historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych  w zakresie historii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –listopad 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 01.10.2018, godz.10.00
Data modyfikacji: 25.01.2019, godz.12.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019  w ramach umowy zlecenia w zakresie prawa administracyjnego  na stanowisko asystenta  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 26.09.2018, godz.13.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 21.09.2018, godz.15.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 14.09.2018, godz.14.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Filologii Polskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 21.09.2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.08.2018, godz.09.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka chińskiego w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na w zakresie języka chińskiego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.07.2018, godz.11.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Filologii Obcych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.07.2018, godz.11.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko adiunkta w zakresie prawa wyznaniowego i kanonicznego w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 09.07.2018, godz.12.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Etyki i Estetyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na ½ etatu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 09.07.2018, godz.12.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko wykładowcy w zakresie rachunkowości bankowej lub/i rachunkowości ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 22.06.2018, godz.14.25


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na ½ etatu, na umowę o pracę na okres 2 lat w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w zakresie prawa konstytucyjnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –wrzesień 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 22.06.2018, godz.11.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Zakładzie Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 22.06.2018, godz.11.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Zakładzie Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii germańskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta z habilitacją w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora w Zakładzie Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w zakresie Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na okres 1 roku na I etacie w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy języka chińskiego w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na ½ etatu w zakresie języka chińskiego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.06.2018, godz.10.15


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

starszego wykładowcy z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na okres 1 roku na ½ etatu w zakresie prawa administracyjnego.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na okres 1 roku na ½ etatu w zakresie zamówień publicznych i księgowości.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na okres 1 roku na ½ etatu w zakresie historii państwa i prawa.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa i postępowania cywilnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa konstytucyjnego.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w zakresie prawa konstytucyjnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa administracyjnego.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora w zakresie zarządzania projektami w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa karnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko wykładowcy w zakresie prawa finansowego w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora w zakresie prawa wyznaniowego i kanonicznego w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko wykładowcy w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko wykładowcy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia na stanowisko wykładowcy w zakresie podstaw prawa w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2018r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 05.06.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu średniowiecznej historii Polski i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem źródłoznawstwa i hagiografii, wyrażającym się w publikacjach t. monografiach naukowych i artykułach w czasopismach z listy MNiSzW.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.05.2018


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub nauk o polityce.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na umowę o pracę na czas nieokreślony, w Zakładzie Historii XX wieku w Instytucie Historii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na umowę o pracę na czas określony, w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Zakładzie Metodologii i Historii Historiografii w Instytucie Historii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na umowę o pracę, w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na pierwszym etacie, na umowę o pracę, w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Zakładzie Logiki, Metodologii i Epistemologii w Instytucie Filozofii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii-logiki. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie filozofii - logiki związany z logiką matematyczną.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku o dorobku naukowym w zakresie literaturoznawstwa sprofilowanym kulturoznawczo, z dorobkiem medioznawczym i dziennikarskim, z doświadczeniem pedagogicznym w szkole wyższej, mogącym wykazać się ogólnopolskim dorobkiem naukowym w postaci artykułów w czasopismach na liście B lub C z Listy MNiSW oraz co najmniej jedną monografią wydaną w wiodącym wydawnictwie humanistycznym.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, z doświadczeniem dydaktycznym w szkole wyższej, mającym uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą
elearningu oraz doświadczenie prowadzenia zajęć dla obcokrajowców. Od kandydata oczekuje się dorobku uwzględniającego historię literatury polskiej XIX wieku, na który składają się m.in. publikacje w punktowanych czasopismach naukowych w zakresie literaturoznawstwa, redakcje monografii wieloautorskich oraz udział w komitetach organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 rok.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2018


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie