Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Praca > Nauczyciele akademiccy > Wydział Fil.-Hist.
Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  w Instytucie Filologii Obcych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień  2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 25.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa rzymskiego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 25.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.07.2019, godz.15.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  w Instytucie Filologii Polskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.07.2019, godz.15.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas określony w dziedzinie nauk humanistycznych  w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 18.07.2019, godz.15.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w zakresie prawa celnego w administracji publicznej w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 09.07.2019, godz.14.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na ½ etatu na okres 1 roku w zakresie prawa samorządu terytorialnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1,5 roku z zatrudnieniem od 1 marca 2020 roku w zakresie prawa cywilnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na ½ etatu na okres 1 roku w zakresie prawa finansowego i podatkowego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.07.2019, godz.13.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w Instytucie Historii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 02.07.2019, godz.11.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w Instytucie Historii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 02.07.2019, godz.11.20


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na okres 2 lat w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w  zakresie prawa i postępowania administracyjnego

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –wrzesień 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 24.06.2019, godz.10.40


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na ½ etatu na okres 1 roku  w zakresie prawa finansowego i podatkowego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.06.2019, godz.13.40


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.06.2019, godz.13.40


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa rzymskiego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.06.2019, godz.13.40


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora w zakresie prawa kanonicznego i wyznaniowego  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta  w zakresie negocjacji i mediacji  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w zakresie prawa karnego  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta  w zakresie funduszy UE  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w zakresie coachingu organizacyjnego w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  w ramach umowy zlecenia  na stanowisko asystenta w zakresie zarządzania dokumentacją w administracji publicznej w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.06.2019, godz.11.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Zakładzie Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii germańskiej. 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 12.06.2019, godz.13.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych  dyscyplinie językoznawstwo w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu
czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.06.2019, godz.12.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych  dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu
czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.06.2019, godz.12.40
Data modyfikacji: 16.07.2019


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 06.06.2019, godz.14.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 04.06.2019, godz.11.50
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Zakładzie Filologii Angielskie w Instytucie Filologii Obcych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 04.06.2019, godz.11.50
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 04.06.2019, godz.11.50


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy języka chińskiego w Zakładzie Badań Interkulturowych w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w zakresie filologii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2019, godz.12.20
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Filologii Angielskiej w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych  w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2019, godz.12.20
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

lektora języka angielskiego w Zakładzie Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na czas nieokreślony w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 17.05.2019, godz.12.20
Data modyfikacji: 16.07.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Filozofii  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na ½ etatu w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk teologicznych w zakresie filozofii.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 18.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii-logiki.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Zmiana ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 08.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 18.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa karnego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 19.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego. 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 19.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

wykładowcy w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 2 lat w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych i księgowości.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 19.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta z habilitacją w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa konstytucyjnego. 

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 19.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta z doktoratem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na umowę o pracę na I etacie na okres 1 roku w zakresie prawa międzynarodowego.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 rok

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.05.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 19.06.2019


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta  w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 23.04.2019, godz.14.15
Data modyfikacji: 19.06.2019


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Kulturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 28.01.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 14.03.2019, godz.10.30


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego, na I etacie w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym, w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r

Opracował(a): Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Agnieszka Czajkowska
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 28.01.2019, godz.13.00
Data modyfikacji: 14.03.2019, godz.10.30


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: historia literatury z dorobkiem uwzględniającym badania w zakresie II połowy XIX wieku obejmującym monografie oraz publikacje w czasopismach punktowanych, prace edytorskie, a także udział w grantach NCN lub NPRH, z doświadczeniem we współpracy naukowej oraz dydaktyce akademickiej.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki komkursu czytaj...


Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.12.2018, godz.09.00


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę onomastyki, stylistyki, językoznawstwa diachronicznego i socjolingwistyki, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi czasopismami naukowymi z zakresu językoznawstwa, posiadającym doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej oraz doświadczenie w organizacji działań naukowych.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...