Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Praca > Nauczyciele akademiccy > Wydział Sztuki

Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko 

asystenta (dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w Instytucie Sztuk Pięknych   Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –  posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.07.2019, godz. 12.45


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko 

wykładowcy (dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.07.2019, godz. 12.45


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko 

asystenta w Instytucie Muzyki  (dyscyplina sztuki muzyczne) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.07.2019, godz. 12.40


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzyki  (dyscyplina sztuki muzyczne) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2019 r.    

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.07.2019, godz. 12.40


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych w roku akademickim 2019/2020  w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 31.07.2019, godz. 12.20


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzyki w roku akademickim 2019/2020  w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 15.07.2019, godz. 14.20


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do akompaniowania na fortepianie podczas zajęć wokalistyki estradowej w Instytucie Muzyki  w roku akademickim 2019/2020 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 15.07.2019, godz. 14.20


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO  IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych (Katedra Malarstwa) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (umowa o pracę na pierwszym etacie na czas nieokreślony)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Wyniki konkursu czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 19.06.2019, godz. 14.20
data modyfikacji: 31.07.2019


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO  IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta Zakładzie Teorii i Komunikacji Wizualnej Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie grafiki)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki w listopadzie 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 26.10.2018, godz. 14.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzyki w roku akademickim 2018/2019  w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 23.10.2018, godz. 15.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych w roku akademickim 2018/2019 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 28.09.2018, godz. 13.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzyki w roku akademickim 2018/2019 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.09.2018, godz. 13.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych w roku akademickim 2018/2019 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.09.2018, godz. 13.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs

ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w trybie umowy cywilno - prawnej (Instytut Sztuk Pięknych)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.07.2018, godz. 14.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs

ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w trybie umowy cywilno - prawnej (Instytut Muzyki)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.07.2018, godz. 14.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta (1/2 etatu) - dziedzina sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki projektowe

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.07.2018, godz. 14.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta (1/2 etatu) - dziedzina sztuki muzyczne, dyscyplina wokalistyka (specjalność śpiew solowy)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.07.2018, godz. 14.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta (1/2 etatu) w Instytucie Sztuk Pięknych w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina historia sztuki

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 20.07.2018, godz. 14.30


Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko

starszego wykładowcy w Instytucie Sztuk Pięknych – Zakład Teorii i Komunikacji Wizualnej - w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2018, godz. 14.15


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWESYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Dydaktyki Instrumentalnej Instytutu Muzyki w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplina instrumentalistyka (w zakresie gry na akordeonie)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2018, godz. 14.15


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWESYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii i Pedagogiki Muzycznej Instytutu Muzyki w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplina teoria i kompozycja

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2018, godz. 14.15


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWESYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii i Komunikacji Wizualnej Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie grafiki)


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2018, godz. 14.15


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWESYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie malarstwa)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2018, godz. 14.15


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina historia sztuki

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki we wrześniu 2018 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2018, godz. 14.15


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych w roku akademickim 2017/2018 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas marcowego posiedzenia Rady Wydziału Sztuki.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 06.03.2018


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze Dyrygowania Instytutu Muzyki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplina artystyczna dyrygentura

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki w styczniu 2018 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 06.12.2017


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych oraz Instytucie Muzyki w roku akademickim 2017/2018 w trybie umowy cywilno-prawnej


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas październikowego posiedzenia Rady Wydziału Sztuki.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 12.10.2017


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Dydaktyki Instrumentalnej Instytutu Muzyki  Wydziału Sztuki  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału we wrześniu 2017r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.08.2017


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzyki w roku akademickim 2017/2018 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wrześniowego posiedzenia Rady Wydziału Sztuki.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 07.08.2017


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Sztuk Pięknych w roku akademickim 2017/2018 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas lipcowego posiedzenia Rady Wydziału Sztuki.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 13.07.2017


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na

gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Muzyki w roku akademickim 2017/2018 w trybie umowy cywilno-prawnej

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas lipcowego posiedzenia Rady Wydziału Sztuki (2017).

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 03.07.2017


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina historia sztuki

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki w lipcu 2017 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 21.06.2017


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki w lipcu 2017 r.

Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 21.06.2017


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – posiedzenie Rady Wydziału Sztuki w lipcu 2017 r.


Opracował(a): Dziekanat Wydziału Sztuki
Opublikował: Dział Infrastruktury Informatycznej
Data publikacji: 21.06.2017


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplina kompozycja i teoria muzyki

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 01.02.2017 r.

30.12.2016


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzyki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplina instrumentalistyka – specjalność gra na akordeonie


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 01.02.2017 r.

30.12.2016


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzyki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplina wokalistyka – specjalność śpiew solowy

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 01.02.2017 r.

30.12.2016


DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko:

profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych  w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina sztuki piękne (w zakresie malarstwa)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 01.02.2017 r.

30.12.2016


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

starszego wykładowcy w Instytucie Sztuk Pięknych  – Zakład Komunikacji Wizualnej - w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 września 2016 r. .

02.06.2016


Dziekan Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplina instrumentalistyka (w zakresie gra na fortepianie)

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Termin rozstrzygnięcia konkursu –  21.09.2016 r. 

31.05.2016