Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Studia > Doktoranci > Inne

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2010/2011 więcej...

 • Odpłatność za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 więcej... zmiana1... 

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 więcej...  zmiana1...

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 więcej...

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 więcej...

 • Wysokość i terminy opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
  w roku akademickim 2013/2014 więcej...

 • Wysokość opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów doktoranckich więcej...

 • Regulamin Studiów Doktoranckich więcej...

 • Zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich więcej...

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej więcej... wraz ze zmianami zmiana1... zmiana2... zmiana3... zmiana4... 

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012 więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca października 2012 do lutego 2013 więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca marca 2013 do czerwca 2013 więcej...

 • Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich więcej...

 • Regulamin Studiów Doktoranckich (14.12.2011) więcej...

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (7 listopad 2013) więcej...

 • Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (10 kwietnia 2014 roku) więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca października 2013 do lutego 2014 więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca marca 2014 do czerwca 2014 więcej...

Data publikacji: 30.09.2009
Data modyfikacji: 10.12.2010
Opracował(a): Jolanta Srokosz