Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Studia > Studenci > Inne

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2010/2011 więcej... 

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012 więcej...  zmiana1...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca października 2012 do lutego 2013 więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 od miesiąca marca 2013 do czerwca 2013 więcej...

 • Regulaminu Praktyk studenckich więcej...

 • Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 3 września 2012 r. więcej...

 • Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2013. r. więcej...

 • Odpłatność za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 więcej... zmiana1...

 • Organizacja Roku Akademickiego 2010/2011 więcej...

 • Organizacja roku akademickiego 2011/2012 więcej...

 • Organizacja roku akademickiego 2012/2013 więcej...

 • Organizacja roku akademickiego 2013/2014 więcej...
 • Regulamin Studiów więcej... 

 • Regulamin studiów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25.04.2012 r. więcej...

 • Regulamin studiów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. więcej...
 • Opłaty od studentów za wydawanie niektórych dokumentów związanych z przebiegiem studiów więcej...
 • Studia podyplomowe więcej...

 • Pobieranie opłat od studentów  za wydawanie niektórych dokumentów związanych z przebiegiem studiów z dnia 26.10.2011 więcej...

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012
  więcej... zmiana1...

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013
  więcej...

 • Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 więcej...

 • Wysokość i terminy opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 więcej...

 • Regulamin studiów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23
  kwietnia 2014 r. więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca października 2013 do lutego 2014 więcej...

 • Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 od miesiąca marca 2014 do czerwca 2014 więcej...

       AKTY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.    1365 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 sierpnia 1998 r. Pożyczki i kredyty studenckie (Dz. U. Nr 108,poz. 685) rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. rodzaje tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11 poz. 61)
 • rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093)Data publikacji: 09.04.2009
Data modyfikacji: 10.07.2014
Opracował(a): Jolanta Srokosz