Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Struktura organizacja > Jednostki ogólnouczelniane > Wydawnictwo


Wydawnictwo AJD

WYDAWNICTWO

42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 34 378 43 28
fax. 34 378 43 19
e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.plREDAKTOR NACZELNY
mgr Paulina Piasecka
tel. 34 378 43 27
e-mail: p.piasecka@ujd.edu.pl