Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Struktura organizacja > Jednostki ogólnouczelniane > UCKU

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
pok. nr 2.07
tel. 34 37 83 119, 34 37 83 120
e-mail: acku@ujd.edu.pl

DYREKTOR
mgr Sylwia Stachurska
e-mail: s.stachurska@ujd.edu.pl