Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Archiwum > Praca > Administracja

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 - 200 Częstochowa

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko:
 
Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani Beata Bańcerek.

 
Pełna treść ogłoszenia czytaj...



Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych
 w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie co najmniej średnie,
•    dobra znajomość programów komputerowych (Word. Excel),
•    doświadczenie w pracy biurowej,
•    umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych.

...

3. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 8.12.2011 r.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych

 w wymiarze 1/2 etatu
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie co najmniej średnie,
•    dobra znajomość programów komputerowych (Word. Excel),
•    doświadczenie w pracy biurowej,
•    umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych.

...

3. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 8.12.2011 r.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Pracownik gospodarczy
 w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie – minimum podstawowe

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•    Utrzymywanie w czystości terenów wokół budynku dydaktycznego,
•    Wykonywanie czynności załadowczych, rozładowczych i przemieszczeniowych w budynkach Uczelni,
•    Odśnieżanie chodników, dróg dojazdowych wewnętrznych i parkingów,
•    Wykonywanie innych czynności porządkowych w budynku i w otoczeniu.

3. Wymagane dokumenty:
 •     życiorys (CV),
 •     list motywacyjny,
 •     kwestionariusz osobowy,
 •     oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

4. Wymagane dokumenty
należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 1.12.2011 r.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Starszy referent techniczny – konserwator sieci telekomunikacyjnych
 w wymiarze 1 etatu
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika,
•    posiadanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” sieci i urządzeń elektrycznych do 1 KV,
•    doświadczenie w wykonywaniu lub projektowaniu instalacji teletechnicznych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•    obsługa sieci telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach Uczelni,
•    ocena stanu instalacji teletechnicznych,
•    wykonywanie pomiarów instalacji teletechnicznych,
•    sporządzanie badań elektrycznych i odgromowych,
•    kosztorysowanie robót elektrycznych w zakresie robót remontowych w budynkach Uczelni.

3. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 3.11.2011 r.

Wyniki naboru czytaj...



Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Pracownik gospodarczy
 w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo


Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie – minimum podstawowe

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    Utrzymywanie w czystości terenów wokół budynku dydaktycznego,
•    Koszenie trawy, grabienie i usuwanie trawy z terenów zielonych,
•    Wykonywanie czynności załadowczych, rozładowczych i przemieszczeniowych w budynkach Uczelni,
•    Odśnieżanie chodników, dróg dojazdowych wewnętrznych i parkingów,
•    Wykonywanie innych czynności porządkowych w budynku i w otoczeniu.

Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kwestionariusz osobowy,
4)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza. Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Częstochowa, 15.09.2011 r.

Wyniki naboru czytaj...



Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
 w wymiarze pełny etat


1. Niezbędne wymagania:

    Wykształcenie -  minimum podstawowe
    Znajomość pracy na stanowisku porządkowej w dużych obiektach publicznych.

2. Wymagane dokumenty:

    Życiorys ( CV )
    Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
    Kwestionariusz osobowy
    Oświadczenie o stanie zdrowia.


Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ulicy Waszyngtona 4/ 8 pok. nr 507 z dopiskiem „Oferta pracy ” w terminie do 2 maja 2011 roku.


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 28.04.2011 r.
Wyniki naboru czytaj...



Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42 – 200 Częstochowa


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

samodzielny chemik
 w wymiarze ½ etatu
(nazwa stanowiska pracy)


1. Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe (minimum licencjat) w zakresie chemii, biotechnologii lub pokrewnych,
•    umiejętność obsługi dyfraktometrów rentgenowskich
•    znajomość obsługi komputerowych programów krystalograficznych, tj. takich jak np.:  FULLPROF. SHELX, DIAMOND, MATCH oraz programu graficznego CORELDRAW

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    obsługa dyfraktometrów rentgenowskich : monokrystalicznego i proszkowego
•    obsługa pieca łukowego do syntezy stopów międzymetalicznych
•    obsługa techniczna dydaktycznych zajęć laboratoryjnych  z przedmiotów takich jak Krystalografia i rentgenografia oraz Chemia strukturalna

3. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4)    kwestionariusz osobowy,
5)    kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.


4. Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

5. Dokumenty, które wpłyną do Akademii im. Jana Długosza po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu e-mail do Uczelni lub data stempla pocztowego).

6. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na okres 7 dni.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP
http://www.bip.ajd.czest.pl oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych AJD przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie.

8. Wymagane dokumenty: życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Pełna treść ogłoszenia czytaj...

Częstochowa, 27.04.2011 r.
Wyniki naboru czytaj...



Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8
42 - 200 Częstochowa

 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starszy Specjalista w zakresie prac związanych z informatyką
w Centrum Informatyki i Multimediów
(nazwa stanowiska pracy)

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • minimum 5 - letni staż pracy na stanowisku związanym z informatyką,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • znajomość systemów Linux - administracja serwerem,
 • znajomość technologii internetowych (HTML, PHP, MySQL, JavaScript, CSS),
 • znajomość i doświadczenie z relacyjnymi bazami danych (Oracle, MS SQL Serwer),
 • znajomość języka FORMULA,
 • znajomość skryptów VBA,
 • znajomość i doświadczenie w zakresie obsługi systemów zarządzania firmą,
 • umiejętność wdrażania nowego oprogramowania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • chęć stałego rozwoju oraz poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych zakresów IT,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.
 
Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail: r.zawada@ajd.czest.pl lub w Kancelarii Ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507 z dopiskiem „Oferta pracy" w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Akademii im. Jana Długosza. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Pełna treść ogłoszenia czytaj...
Częstochowa, 7.04.2011 r.

Wyniki naboru czytaj...