Aktualnie stronę przegląda
1 gości

Archiwum > Struktura organizacyjna


Wydział Filologiczno-Historyczny

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY

42-202 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 36a
tel. +48 34 361 31 20
e-mail: wfh@ajd.czest.pl
www.wfh.ajd.czest.pl
WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. Dariusz Złotkowski, prof. AJD
Al. Armii Krajowej 36a pok. 10
tel. 034 361 14 25


PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD
Al. Armii Krajowej 36a pok. 11
tel. 034 361 14 25

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

dr Mieczysława Materniak
Al. Armii Krajowej 36a pok. 11
tel. 034 361 14 25        KIERUNKI STUDIÓW:

        Filologia polska.......studia pierwszego i drugiego stopnia
        Filologia.................studia pierwszego stopnia
                        - specjalność: filologia germańska
                        - specjalność: filologia angielska
        Historia..................studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
        Politologia..............studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia        STRUKTURA WYDZIAŁU:

        Instytut Filologii Obcych
        Dyrektor - dr Przemysław Sznurkowski
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr Beata Rusek
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Dydaktyki - dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
        Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 307
        tel. 034 365 64 26
        www.ifo.ajd.czest.pl
           
        Zakłady Instytutu:

        Zakład Filologii Germańskiej
        Zakład Badań Interkulturowych
        Zakład Filologii Angielskiej
        Zakład Metodyki Naucz.Jęz.Obcych        Instytut Filologii Polskiej
        Dyrektor - dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr hab. Maria Lesz-Duk, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Dydaktyki - dr Dorota Suska
        Al. Armii Krajowej 36a pok. 406
        tel. 034 361 39 21
        www.ifp.ajd.czest.pl

        Zakłady i Zespoły Instytutu:
        Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej
        Zakład Historii Literatury Polskiej XIX w.   
        Zakład Historii Literatury Polskiej XX w. i Literatury Najnowszej
        Zakład Języka Polskiego
        Zakład Kulturoznawstwa
        Zakład Teorii Literatury
        Zespół Badawczy Edukacji Polonistycznej i Kulturowej        Instytut Historii
        Dyrektor - dr Marceli Antoniewicz
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr Anna Odrzywolska -Kidawa
        Al. Armii Krajowej 36a pok. 106, 107
        tel. 034 361 41 14
        www.ih.ajd.czest.pl

        Zakłady Instytutu:
        Zakład Historii Starożytnej i Kultury Antycznej
        Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
        Zakład Historii Nowożytnej
        Zakład Historii XIX w.
        Zakład Historii XX w.
        Zakład Metodologii i Historii Historiografii
        Zakład Archiwistyki i Dydaktyki Historii        Instytut Nauk Politycznych
        Dyrektor - dr hab. Jerzy Sielski, prof AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr Teresa Rduch-Michalik
        Al. Armii Krajowej 36a pok. 306
        tel. 034 361 39 46
        www.inp.ajd.czest.pl

        Zakłady Instytutu:
        Zakład Najnowszej Historii Politycznej, Dyplomacji i Bezpieczeństwa
        Zakład Teorii Polityki i Systemów Partyjnych
        Zakład Współczesnych Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
        Zespół Naukowo-Badawczy do Spraw Polityki Lokalnej
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034 361 49 18
e-mail: wmp@ajd.czest.pl
WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. Zdzisław Stępień, prof. AJD
Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 034 361 21 79


PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. Piotr Krupa, prof. AJD
Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 034 361 21 79

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

dr Piotr Brągiel
Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 303
tel. 034 361 21 79        KIERUNKI STUDIÓW:

        Biotechnologia.....................................studia pierwszego i drugiego stopnia
        Chemia...............................................studia pierwszego i drugiego stopnia
        Edukacja techniczno-informatyczna........studia pierwszego stopnia
        Fizyka.................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
        Informatyka.........................................studia pierwszego i drugiego stopnia
        Matematyka.........................................studia pierwszego stopnia
        Ochrona Środowiska.............................studia pierwszego i drugiego stopnia        STRUKTURA WYDZIAŁU:

        Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
        Dyrektor - dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr Tomasz Girek
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Dydaktyki - dr Barbara Majchrzak
        Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 13
        tel. 034 361 51 54
        fax. 034 366 53 22
        e-mail: ich@ajd.czest.pl
        www.ich.ajd.czest.pl

           
        Katedry, Zakłady i Zespół Instytutu:

        Katedrę Badań Strukturalnych i Materiałowych
        Katedrę Biochemii i Technologii Bioproduktów
        Katedrę Botaniki i Ekologii Roślin
        Katedrę Chemii Fizycznej
        Katedra Chemii Organicznej
        Katedrę Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Środowiska
        Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii
        Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt


        Instytut Fizyki
        Dyrektor - dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - prof. dr hab. Stefan Giller
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauczania - dr Małgorzata Makowska-Janusik
        Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 014
        tel. 034 361 22 28
        fax. 034 366 82 52
        e-mail: sekretariat-if@ajd.czest.pl
        www.if.ajd.czest.pl
       

        Katedry i zakłady Instytutu:
        Katedra Fizyki Ciała Stałego
        Katedra Luminescencji i Biofotoniki
        Zakład Fizyki Teoretycznej
        Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej
        Zakład Fizyki Powierzchni        Instytut Matematyki i Informatyki
        Dyrektor - dr Tadeusz Kostrzewski
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - prof. dr hab. Jurij Povstenko
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauczania - dr Bożena Woźna
        Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 3001
        tel. 034 361 22 69
        fax. 034 361 22 69
        e-mail: imi@ajd.czest.pl
        www.imi.ajd.czest.pl

        Zakłady Instytutu:
        Zakład Algebry i Logiki Matematycznej
        Zakład Równań Funkcyjnych
        Zakład Teorii Funkcji i Dydaktyki Matematyki
        Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki
        Zakład Informatyki Stosowanej        Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa
        Dyrektor - dr Alina Gil
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr inż. Urszula Nowacka
        Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 8
        tel. 034 361 59 70
        fax. 034 361 59 70
        e-mail: iet@ajd.czest.pl
        www.iet.ajd.czest.pl

        Zakłady Instytutu:
        Zakład Dydaktyki i Technologii Informacyjnej
        Zakład Informatyki Technicznej
        Zakład Podstaw Techniki i Bezpieczeństwa

 Wydział Pedagogiczny

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034 378 42 97
e-mail: wp@ajd.czest.pl
www.wp.ajd.czest.pl
WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. Andrzej Gofron, prof. AJD
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308
tel. 034 378 42 97


PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. Ryszard Zarzeczny
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 307
tel. 034 378 42 96

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

dr Zbigniew Wieczorek
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 343
tel. 034 378 43 02        KIERUNKI STUDIÓW:

        Pedagogika...........................studia pierwszego i drugiego stopnia
        Wychowanie Fizyczne.............studia pierwszego stopnia        STRUKTURA WYDZIAŁU:

        Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej
        Dyrektor - dr Anna Pękała
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr hab. Urszula Ordon, prof. AJD
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 325
        tel. 034 378 43 24
           
        Zakłady Instytutu:

        Zakład Edukacji przez Sztukę
        Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
        Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk


        Instytut Pedagogiki
        Dyrektor - dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr Mariola Mirowska
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr. Beata Zajęcka
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 410
        tel. 034 378 43 25

        Zakłady Instytutu:
        Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej
        Zakład Historii i Teorii Wychowania
        Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań
        Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej
        Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej
        Zakład Doradztwa Zawodowego
        Zakład Pracy Socjalnej        Instytut Kultury Fizycznej
        Dyrektor - dr Janusz Wojtyna
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr Joanna Rodziewicz-Gruhn
        ul. Amii Krajowej 13/18 pok. 5
        tel. 034 365 59 83

        Zakłady Instytutu:
        Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych
        Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu
        Zakład Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Wydział Wychowania Artystycznego

WYDZIAŁ WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO

42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 13/15
tel. 034 365 68 16
e-mail: wwa@ajd.czest.plWŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD
Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 005
tel. 034 365 68 16


PRODZIEKAN DS. NAUKI

dr hab. Robert Gawroński, prof.AJD
Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 005
tel. 034 365 68 16

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA

kwalifik. I st. Włodzimierz Karankiewicz
Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 005
tel. 034 365 68 16        KIERUNKI STUDIÓW:

        Edukacja arty. w zakre. sztuk plastycznych..studia pierwszego i drugiego stopnia
        Edukacja arty. w zakre. sztuk muzycznej.....studia pierwszego i drugiego stopnia
        Grafika.....................................................studia pierwszego stopnia
        Instrumentalistyka.....................................studia pierwszego stopnia
        Malarstwo..................................................studia pierwszego stopnia        STRUKTURA WYDZIAŁU:

        Instytut Plastyki
        Dyrektor - dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr Agnieszka Półrola-Koćwin, prof. AJD
        ul. Dąbrowskiego 14 pok. 108
        tel. 034 365 66 26
        fax. 034 365 66 26
        www.ip.ajd.czest.pl
           
        Zakłady Instytutu:

        Zakład Grafiki Warsztatowej
        Zakład Malarstwa i Rysunku
        Zakład Rzeźby
        Zakład Wychowania przez Sztukę
        Zakład Komunikacji Wizualnej


        Instytut Muzyki
        Dyrektor - dr hab. Maciej Zagórski, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr Małgorzata Kaniowska
        Z-ca Dyrektora Inst. - dr Marta Popowska
        ul. Chłopickigo 3 pok. 10
        tel. 034 361 27 00
        www.im.ajd.czest.pl

        Zakłady Instytutu:
        Zakład Dyrygowania
        Zakład Dydaktyki Instrumentalnej
        Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej

       


Wydział Nauk Społecznych

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034 378 42 28
e-mail: wns@ajd.czest.pl
www.wns.ajd.czest.pl
WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. Romuald Derbis, prof. AJD
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 209
tel. 034 378 42 28


PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

dr Henryk Popowski
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 209
tel. 034 378 42 28

PRODZIEKAN DS. SPRAW STUDENCKICH

dr Agata Woźniak-Krakowian
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 209
tel. 034 378 42 28        KIERUNKI STUDIÓW:

        Administracja.................studia pierwszego stopnia
        Filozofia.........................studia pierwszego stopnia
        Zarządzanie...................studia pierwszego stopnia        STRUKTURA WYDZIAŁU:

        Instytut Administracji
        Dyrektor - dr Krzysztof Winiarski
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauczania - dr hab. Tadeusz Szulc
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr hab. Glumińska-Pawlic
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 608
        tel. 034 378 43 41
        www.ia.ajd.czest.pl
           
        Zakłady i Zespół Instytutu:

        Zakład Prawa Administracyjnego, Historii Administracji i Nauki o Ustroju
        Zakład Prawa Międzynarodowego i Prywatnego
        Zakład Prawa Publicznego
        Zakład Prawa Sądowego (Zespół Badawczy Europejskiego Prawa Prywatnego
              i Prawa Porównawczego)


        Instytut Zarządzania i Marketingu
        Dyrektor - dr. Marek Kulesza
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Studentów - dr Ewa Bitner
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 708
        tel. 034 378 43 51
        www.izm.ajd.czest.pl


        Zakłady i Zespół Instytutu:
        Zespół Badawczy Metod Ilościowych
        Zakład Nauk Ekonomicznych
        Zakład Zarządzania i Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych        Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii
        Dyrektor - dr hab. Adam Rosół, prof. AJD
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Nauki - dr Adam Olech
        Z-ca Dyrektora Inst. ds. Dydaktyki - dr Andrzej Tarnopolski
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 508
        tel. 034 378 41 85
        www.ifsp.ajd.czest.pl

        Zakłady i Zespół Instytutu:
        Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej
        Zakład Filozofii
        Zakład Psychologii
        Zakład SocjologiiSTUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH


    Kontakt:
    Akademia im. Jana Długosza
    Studium Nauki Języków Obcych
    ul. Waszyngtona 4/8
    42-200 Częstochowa
    Tel. +48 034 378 42 49
    Fax. +48 034 378 42 47
    E mail: sjo@ajd.czest.pl
WŁADZE STUDIUM

KIEROWNIK STUDIUM

mgr Janina Staszczyk


Z-CA KIEROWNIKA

mgr Tomasz Sankowski


KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Joanna Mysłek–Dziadko


KIEROWNIK ZESPOŁU JĘZYKA NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, FRANCUSKIWGO

mgr Tatiana Kaczmarek

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


    Kontakt:
    Akademia im. Jana Długosza
    Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
    ul. Dembińskiego 6
    42-200 Częstochowa
    Tel. +48 034 365 18 63
    Fax. +48 034 365 18 63
    e-mail: swfis@ajd.czest.pl
    www.acs.ajd.czest.pl
WŁADZE STUDIUM

KIEROWNIK STUDIUM

mgr Waldemar Mroczek


Z-CA KIEROWNIKA ds. DYDAKTYCZNYCH


mgr Grażyna Papaj


Z-CA KIEROWNIKA ds. SPORTU

mgr Jerzy MaruszczykRADA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

mgr Waldemar Mroczek
mgr Grażyna Papaj
mgr Jerzy Maruszczyk
mgr Dorota Rak
mgr Jarosław Grzybowski
stud. Aleksandra Gromada


Biblioteka Główna AJD

BIBLIOTEKA GŁOWNA
42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034 361 24 52
e-mail: bg@ajd.czest.pl
www.bg.ajd.czest.plP. O. DYREKTORA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Alicja Raczyńska
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034 361 24 52
e-mail: alicja.raczynska@bg.ajd.czest.plZ-CA DYREKTORA
Anna Raczyńska
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034 361 24 52
e-mail: anna.raczynska@bg.ajd.czest.plSEKRETARIAT
Wiesława Raczyńska
Al. Armii Krajowej 36a
tel. 034 361 24 52
e-mail:wieslawa.raczynska@bg.ajd.czest.pl
Wydawnictwo AJD

WYDAWNICTWO

42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
tel. 034 378 43 28
fax. 034 378 43 19
e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.plREDAKTOR NACZELNY
mgr Przemysław Lasota
tel. 034 378 43 29
e-mail: p.lasota@ajd.czest.pl


        JEDNOSTKI PODLEGŁE REKTOROWI:
    
       
Biuro Rektora:
       
mgr Joanna Będuch - Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 110
        tel.  34-378 41 28
        fax. 34 378 42 22
        rektor@ajd.czest.pl


        Biuro Projektów Europejskich:
       
mgr Marta Sidyk - p.o. Kierownika Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 117
        tel. 34-378 41 33
        m.sidyk@ajd.czest.pl


        Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej:
       
mgr Adam Szwarc - Specjalista
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 404
        tel. 34-378-41-64, 34-378-41-65


        Sekcja d/s BHP i Ochrony Przeciwpożarowej:
       
mgr Eugeniusz Andryszkiewicz - Główny Specjalista
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 405
        tel. 34-378-41-64, 34-378-41-66
        JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. NAUKI:

        Dział Nauki:
       
mgr Magdalena Gawrońska - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 116
        tel. 34-378-41-31, 34-378-41-32
        dzial_nauki@ajd.czest.pl
       
        Biuro Współpracy z Zagranicą:
       
mgr Mirosław Skowroński - Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 139
        tel. 34-378-43-64
        dwz@ajd.czest.pl

        Biblioteka Główna:
       
mgr Alicja Raczyńska - p.o. Dyrektora Biblioteki
        Al. Armii Krajowej 36a pok. 210
        tel. 34 361 24 52
        bg@ajd.czest.pl

        Wydawnictwo:
        mgr Andrzej Miszczak- Redaktor Naczelny
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 433
        tel. 34 378 43 28
        wydawnictwo@ajd.czest.pl
       


       
        JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA:

        Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
       
mgr Beata Bujak-Skowrońska - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 106
        tel. 34 378 41 21
        dz.nauczania@ajd.czest.pl
       
        Dom Studenta SKRZAT:

        mgr Elżbieta Kotarska - Kierownik Domu Studenta
        Dąbrowskiego 76/78
        tel. 34 361 07 38
        e.kotarska@ajd.czest.pl
       
        Studium Nauki Języków Obcych:
       
mgr Janina Staszczyk - Kierownik SNJO
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 232
        tel. 34 37 84 249
        sjo@ajd.czest.pl
       
        Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

        mgr Waldemar Mroczek - Kierownik SWFiS
        ul. Dembińskiego 6 pok. 1.5
        tel. 34 36 51 863
        swfis@ajd.czest.pl
             JEDNOSTKI PODLEGŁE PROREKTOROWI DS. ROZWOJU:
    
        Biuro Promocji:
        
mgr Magdalena Okwiet - Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 143
        tel. 34 378 43 61
        biuropromocji@ajd.czest.pl

        Biuro Praktyk i Karier:
       
mgr Agata Jaksender- Kierownik Biura
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 136
        tel. 34 378 42 62
        a.jaksender@ajd.czest.pl

        Centrum Informatyki i Multimediów AJD:
       
dr Edmund Golis - Dyrektor Centrum
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 503
        tel. 34 378 41 47
        ul. Armii Krajowej 13/15
        tel. 34 3614918 - centrala wew. 216, pokój 008
        tel. komórkowy - 601 988 895
        e.golis@ajd.czest.pl
        JEDNOSTKI PODLEGŁE KANCLERZOWI:

       
Kancelaria Ogólna - Sekretariat Kanclerza:
       
mgr Renata Zawada-Kierownik Kancelarii Ogólnej i Archiwum
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 507
        tel. 34 378 41 83
        fax. 34 378 42 56
        kancelaria@ajd.czest.pl

        Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych:
        
mgr Małgorzata Marczak - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 140
        tel. 34 378 42 37
        dz.prac@ajd.czest.pl

        Dział Zamówień Publicznych:
       
mgr Anna Bojarska - Kierownik Działu
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 29
        tel. 34 378 42 01
        fax. 34 378 42 00
        a.bojarska@ajd.czest.pl
       

        Z-ca Kanclerz ds. Ekonomicznych - Kwestor:
        
mgr Barbara Zielińska
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 509
        tel. 34 378 41 80
        kwestor@ajd.czest.pl

             
Dział Finansowy:
              
mgr Anna Kowalik - Zastępca Kwestor, Kierownik Działu
              ul. Waszyngtona 4/8 pok. 504
              tel. 34 378 43 38
              fax.34 378 43 39
              dz.fin@ajd.czest.pl

              Dział Księgowości:
              
Halina Gębala - p.o. Kierownika Działu
              ul. Waszyngtona 4/8 pok. 510
              tel. 34 378 43 30, 34 378 43 40
              dz.ksieg@ajd.czest.pl

              Samodzielne Stanowisko d/s planowania i analiz ekonomicznych
              mgr Katarzyna Łyczba
              ul. Waszyngtona 4/8 pok. 505
              tel. 34 378 42 16
              katarzyna.lyczba@ajd.czest.pl   


        Samodzielne Stanowisko d/s Inwentaryzacji:
        Zofia Grabałowska
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 505
        tel. 34 378 42 16
        z.grabalowska@ajd.czest.pl

       
        Z-ca Kanclerza ds. Technicznych i Inwestycji:
        
mgr inż. Maria Róg
        ul. Waszyngtona 4/8 pok. 506
        tel. 34 378 41 81
        m.rog@ajd.czest.pl

             
Dział Eksploatacji Obiektów:
             
Krystyna Olesińska- Kierownika Działu
              ul. Waszyngtona 4/8 pok. 33
              tel. 34 378 41 04 
              k.olesinska@ajd.czest.pl