Aktualnie stronę przegląda
3 gości

Studia > Rekrutacja > Inne

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

    Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 więcej...

    Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowiązujących w latach 2009-2011 więcej...

    Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2009/2010 więcej... zmiana...  

    Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 więcej...

    Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2011/2012 więcej...

    Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2010/2011 więcej...


    Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 więcej...


    Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowiązujących w latach 2012-2014 więcej...


    Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012 więcej...


    Warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 więcej...


    Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013 więcej...


    Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 więcej...


    Warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2014/2015 więcej...


    Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 więcej...

    Warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2015/2016 więcej...

    Zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowiązujących w latach 2015-2017 więcej...


Data publikacji: 02.06.2009
Data modyfikacji: 10.07.2014
Opracował(a): Joanna Będuch