Aktualnie stronę przegląda
2 gości

Informacje > Status prawny
 
STATUS PRAWNY UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE


   
    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, zwany niżej "Uczelnią", jest akademicką uczelnią publiczną powstałą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (Dz. U. nr 21,poz. 196) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Dz. U. nr 30 poz. 177), i nazwaną Akademią na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2004r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy „Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie" (Dz. U. nr 179 poz. 1844) a następnie nazwaną Uniwersytetem  Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. ( Dz. U. poz. 922 z  dnia 17 maja 2018r.)

      Rozporządzenia i ustawy:
Data publikacji: 19.02.2009
Opracował(a): Jolanta Srokosz
Data modyfikacji: 6.06.2018 godz. 14.40
opracowała/ opublikował/a: mgr Joanna Będuch/ Biuro Rektora